Besøket av NTNU-studentene var et resultat av et samarbeid mellom Arctic Cluster Team (ACT) og NTNU Engage - SFU, og gjennomføres for aller første gang. Foto: Rebecca A. Skogø, Engage

Storinnrykk av NTNU-studenter i Mo Industripark

31 januar, 2019 11:48 Del Del Del

30 studenter fra NTNU var nylig en uke i Mo Industripark for å løse problemstillinger knyttet til bærekraftig industri. De fikk bryne seg på caser fra Ferroglobe Mangan Norge, Elkem Rana, Mo Industripark AS og klyngen ACT.

Besøket var et resultat av et samarbeid mellom Arctic Cluster Team (ACT) og NTNU Engage – SFU, og gjennomføres for aller første gang. Opplegget er en del av ”Eksperter i team” (EiT), et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU, og studentene kommer fra helt ulike studieprogram. De jobber sammen i tverrfaglige team for å løse forskjellige problemstillinger.

Deles inn i landsbyer
I EiT deles studentene inn i ”landsbyer”( klasser) på 25-30 studenter. Det er om lag 80 landsbyer med hvert sitt unike tema, såkalte landsbytema. Tema for landsbyen som var på besøk hos industrien i Rana, ”Camp Helgeland”, er ”Bærekraftig prosessindustri”.
Studentene er delt i fem grupper med fem problemstillinger: To fra Ferroglobe, en fra Elkem Rana, en fra Mo Industripark AS og den femte fra ACT. Studentene har nylig oppholdt seg  Rana i ei uke, der de har brukt litt tid på å bli kjent med de ulike bedriftene. Nå er de tilbake til Trondheim og NTNU, der de jobber med oppgavene, som ble presentert og stilt ut 25 januar.

NTNU-studentene Birthe Frafjord, Sondre Lea og Magnus F. Nordvik i gang med å diskutere problemstillinger knyttet til oppgaven om Elkem Rana.

– Skiller seg ut
– Det er interessant og spennende å se på mulighetene her. Vi hører mest om det som skjer sørpå, forteller Magnus F. Nordvik, som studerer informatikk ved NTNU. Han er i gruppen som var invitert til Elkem Rana for å se på en case med fjernstyring av tapping. Ingen av studentene hadde tidligere besøkt Helgeland.
– Det er kjekt å prøve noe annet, en spennende utfordring som skiller seg litt ut kontra de andre i klassen, som ser på apper for å gjøre helseforbedringer, sier global helse-student Birthe Frafjord med et smil.
– Hovedmålet for studentene er å lære å jobbe i team. De har mye å levere og ender ofte opp med å sitte og skrive. Vi har derfor endret en del på konseptet og forsøkt å gjøre det enda mer praktisk og ”hands on”, forklarer Oleksandra Bieliei, som er landsbyleder sammen med Ben Toscher . Begge er doktorgradsstudenter ved Engage, senter for utdanning i entreprenørskap.
– Vi tror studentene kan tilføre nytt blod og se litt annerledes på problemstillingene. Det skjer ofte at folk som jobber i en bedrift med årene får en egen forståelse av hvordan ting fungerer. Studentene kan ha nye perspektiver og tenke litt utenfor boksen, påpeker Bieliei.

Oleksandra Bieliei, er ”landsbyleder” for NTNU-studentene sammen med Ben Toscher. Begge er doktorgradsstudenter ved Engage, senter for utdanning i entreprenørskap.

Stor mulighet
ACT har hatt et samarbeid med Engage siden oppstarten, og klyngeleder Monica Paulsen forteller at tanken om en industriell bærekraftscamp kom opp under en idedrodling i høst.
– For klyngen er det svært viktig å bruke muligheten til å koble på studenter, både for å se oss med nye øyne, og for komme med innspill. Vi ønsket ikke å bare sende oppgavene til Trondheim, men å få studentene hit og la dem komme tett på, forteller hun.
Eline Raphaug ble i høst ansatt som trainee i Kunnskapsparken Helgeland, og har på vegne av ACT hatt ansvar for gjennomføring av Camp Helgeland.
– Vi i ACT og de involverte bedriftene har forhåpentligvis klart å skru sammen spennende caser og et bra program. Det er fantastisk for oss å få mulighet til å vise studentene hva som finnes her på Helgeland, både med tanke på jobb og fritid, sier Eline Raphaug.
ACT hadde også en egen case, der de inviterte studentene til å se på hvordan klyngen skal øke vertskapsattraktiviteten for industrien, for å tiltrekke arbeidstakere, investeringer og nyetableringer.
– Å få eksponert ungdommene for industrien med de spennende oppgavene og mulighetene som er her, samtidig som vi får tilført nye ideer og blikk på problemstillinger bedriftene er opptatt av, det er en vinn-vinn-situasjon, sier Paulsen med et smil.

Ole Kristian Hartvedt Knudsen, Karoline Vollan Aune, Heidi Bjørndal, Vilde Hugdal Mathisen og Matias Urke Myklebust på besøk hos Ferroglobe Mangan Norge for å løse spennende oppgaver. Adrian Stålesen var ikke tilstede på bildet.

– Spennende
Ferroglobe Mangan Norge inviterte studentene til å se på to caser. 1. Utnyttelse av spillvarme fra flytende slagg og metall og 2. Hvordan redusere diffuse utslipp fra smelteverksvirksomheten.
– Vi synes det er interessant å ta imot studenter for å involvere dem i problemstillinger og utfordringer som vår type industri står overfor, sier administrerende direktør Bjørn Ugedal.
–  For oss er det spennende å få høre hvordan studentene tilnærmer seg utfordringene de blir gitt gjennom casene vi har beskrevet, kanskje vil de gjennom nye øyne og andre innfallsvinkler enn oss se løsninger vi ikke har tenkt på.  Og det flerfaglige som er representert ved disse studentene gjør at det blir spennende å se hva som kommer ut av prosjektarbeidet, avslutter Ugedal.

NTNU-studentene Peter Gørbitz, Birthe Frafjord, Hanna Øverseth, Sondre Lea og Magnus F. Nordvik på besøk hos Elkem Rana. De fikk god hjelp og veiledning av Elkem Ranas trainee Kristian Ramstad Hansen og prosessansvarlig Mats Amundsen.

Casene er:

Ferroglobe Mangan Norge AS:

  1. Utnyttelse av spillvarme fra flytende slagg og metall. Betydelige energimengder går tapt i prosessene. Hvordan bruke denne energien til noe nyttig i stedet og 2. Hvordan redusere diffuse utslipp fra smelteverksvirksomheten – hvordan de kan forhindres fra å bli spredd til ytre miljø og hvordan man evt. kan rense dem før de slipper ut.

Elkem Rana:Hvordan få til fjernstyring av tapperiggen. Muligheten til å stenge tappehullet raskt og fjernstyrt vil kunne minske eller fjerne problemer relatert til uforutsette hendelser som kan gi konsekvenser med tanke på både sikkerhet og miljø.

Mo Industripark AS: Hvordan nå målet omå bli en grønn industripark i verdensklasse, og hvordan lykkes med sirkulærøkonomi. Fokus på hvordan virkemiddelapparatet og statlige institusjoner kan bidra til løsninger som gir raskere resultat på bærekraft i sirkulær økonomi.

Arctic Cluster Team:
Omdømmebygging i norsk fastlandsindustri. Hvordan øke vertskapsattraktiviteten, slik at vi får flere arbeidstakere og nyetableringer, og langsiktige investeringer fra eierne.

Del Del Del