Energiteamet ser lyset. Fv. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt Gunnar Kildal, prosessingeniør og metallurg Bjørn Heiland, ansvarlig for elektrisk vedlikehold Rolf Aasebøstøl, energileder Ole Jørgen Østensen, KHMS-sjef Geir Ove Storheil og prosessoperatør i produksjon Runar Holdal Elvebakk.

Storstilt energisatsing

11 november, 2016 12:51 Del Del Del

Glencore tar igjen viktige steg i retning av å bli en mer miljøvennlig industribedrift. Nå skal hele bedriftens lysarmatur skiftes til LED.

– Vi har kartlagt hele bedriften med tanke på lys og sett på potensialet som ligger der. Glencore sendte en søknad til Enova-fondet om støtte for å innføre energiledelse, og slik ble jeg inkludert, forteller energileder Ole Jørgen Østensen fra Ingeniørgruppen.

 

Tusenvis av lyspunkter
Og Glencore har ikke få lys i lokalene. Det er telt nærmere 3.000 lyspunkter på Glencore, men ansvarlig for elektrisk vedlikehold, Rolf Aasebøstøl, vedder en million på at det må være mer.
– Vi har testet ulike LED-løsninger over flere år, men nå skal vi i første omgang skifte ut hele Sinterverket, sier Aasebøstøl.
– Vi bruker cirka 3,5 GWh per år og har kommet frem til at 1,9 GWh kan spares bare ved å bytte lyspunkt til LED. Det utgjør en reduksjon på 60 prosent, forteller Østensen.
Tallene tar utgangspunkt i at alt er påslått døgnet rundt.
– Vi bør i tillegg bli flinkere til å slå av bryterne. Strømmen vår er forholdsvis billig, men i internasjonal kontekst kan vi ikke holde på sånn.
1,9 GWh tilsvarer godt over en million kroner på reduserte driftskostnader.

 

Støv, støy og varme
Nå skal de skifte ut alle 208 lysarmatur på Sinterverket.
– Vi har testet LED i mange år og det er ikke uten grunn. De skal tåle mengder støv, støy og varme, noe som har vært utfordrende for LED. De siste årene har derimot kvaliteten blitt veldig bra og den blir stadig bedre. Dette vitner om at leverandørene i større grad fokuserer på industrimarkedet. De største leverandørene tilbyr 5 års garanti, sier Aasebøstøl.
LED-lysene vil gi bedre lys, ha lengre levetid og sparer energi, men de er dyre i innkjøp. I tillegg kommer kostnadene ved stillasbygging og bruk av lift.
– Alle kalkyler viser en forventet levetid på seks år og en sannsynlig levetid på 12 år. Da har man fort tjent dem inn to-tre ganger. Til sammenligning varer ei vanlig pære cirka to år. Om man i tillegg regner en halvtime i arbeidstid per pære som skal skiftes, så skjønner man fort at her er det mye å hente.
Arbeidet i Sinterverket skal starte allerede i høst og skal være ferdigstilt i løpet av første kvartal 2017.
– Det fine med å jobbe med energieffektiviseringstiltak er det utslagsgivende Enova-fondet som muliggjør en slik investering, sier Østensen.

 

Nye energimål
– Hele poenget med energiteamet er å påse at bedriften har et grønt fokus. Teamet har gjort et grundig forarbeid for å se hvilke tiltak man bør iverksette først. Nå prioriterer vi lys fordi det var et forslag som hadde blitt spilt inn fra alle avdelinger. Av det potensialet som finnes er dette bare en liten del av det hele. Men, det er noe som synes og som folk blir engasjert i. Og, det er selvsagt ikke uvesentlig, man sparer tross alt en million kroner i året, sier prosessingeniør Bjørn Heiland.
Energiteamet ser også på en dashbord-løsning hvor man til enhver tid kan se hvor mye bedriften bruker og hva man sparer.
Nå jobber de i tillegg med å sette nye energimål for 2017 som skal rapporteres inn til ledelsen ved slutten av året.
­– Vi håper på en trivselseffekt. De ansatte skal få se lyset, smiler Aasebøstøl.

 

Del Del Del