Etter investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager. Dette er støv som man tidligere måtte la ligge ettersom tradisjonelle feiebiler ikke kan benyttes i streng kulde.

Støvsuget fem tonn støv på E6

21 februar, 2016 10:56 Del Del Del

Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.

Anleggs-Service AS investerte tidligere i vinter over fire millioner kroner i ny feiebil. Det unike med den nye bilen er at den fungerer på dager da tradisjonelle feiebiler må parkeres; iskalde, tørre dager. Og i januar har bilen virkelig fått kjørt seg.

– Den har vært i bruk så mye som det har vært mulig. Og så langt har vi bare gode erfaringer. Den fungerer som bare det, sier Kjell Magne Nilsen, driftsleder hos Anleggs-Service.

 

Vurderer tiltak

I tillegg til bruk inne i Mo industripark, der bilen inngår i det faste feieprogrammet, har bilen vært testet på E6. Anleggs-Service ble nylig innleid for å rengjøre E6 fra Mobekken til Tveråneset og videre opp Vikaåsen. På denne strekningen ble det samlet opp i alt 5,4 tonn støv.

– På strekningen fra rundkjøringen ved Best og opp til rundkjøringen på Skansen ble det samlet opp 1,5 tonn støv. Vi kjørte akkurat denne samme strekningen om igjen en uke senere. Da samlet vi opp ett tonn støv bare der, sier Kjell Magne Nilsen.

Hvorvidt den nye feiebilen vil bli tatt regelmessig i bruk på E6 er ikke avklart. Per Arne Tøgersen hos Statens vegvesen sier til Gule Sider at man fortløpende vurderer hvilke tiltak man skal ta i bruk, for å ivareta de forpliktelser Statens vegvesen har i forhold til blant annet feiing og rengjøring av veier.

 

Positivt overrasket

Hvor stor effekt den nye feiebilen har hatt på svevestøvnivåene er for tidlig å si noe sikkert om. Det som imidlertid er sikkert, er at det ble registrert bare én døgnoverskridelse i januar, noe som er uvanlig lite når man tar i betraktning at måneden bød på kulde og lite nedbør. Slike klimatiske forhold er nemlig erfaringsmessig ”overskridelsesvær”.

Allan Berg, miljøvernrådgiver hos Rana kommune, er en av dem som er positivt overrasket over at antallet overskridelser har vært lavt.

– Ja, jeg er veldig overrasket over det ikke ble registrert flere døgnoverskridelser i januar. Per dags dato er det registrert en, og den kan ha sammenheng med at Fesil startet opp ovn 6 etter syv uker med vedlikehold, sier Berg.

 

Tiltak gir resultat

Miljøvernrådgiver Berg mener at effekten av tiltakene gir gode resultater.

– Uten å ha noen form for vitenskapelig belegg for å si hvorfor Mo i Rana ikke har fått døgnoverskridelser i en periode med kaldt, tørt vær og med vind fra industriparken og E6, tror jeg kvaliteten og kvantiteten på den feiing som har pågått og pågår har veldig god effekt. Industriens systematiske feieprogram har uten tvil en positiv effekt. At Annleggs-Service i tillegg har investert og begynner å feie med en bil som er spesialtilpasset

 

Les også:

Laveste støvnivå siden målestarten

 

Les artikkelene i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s20

GuleSider_1_2016_s21

Del Del Del