Tag Archive: Anleggs-Service AS

 • 13 februar, 2017

  Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer knyttet til støv og utslipp.
 • 7 oktober, 2016

  Ingen andre i Rana har tilsvarende utstyr og kompetanse på feiing av støv som oss. Det er viktig for omdømmet at vi har høy kvalitet i arbeidet, både for Mo Industripark og for oss. Det er da også noe vi er svært opptatt av, sier daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.
 • 21 februar, 2016

  Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.
 • 19 februar, 2016

  Antall døgnoverskridelser ble i 2015 nesten halvert, sammenlignet med 2014. Støvkonsentrasjonene har ikke vært lavere siden målingene startet.
 • 16 desember, 2015

  Når Reidar Lillejord sitter bak rattet i den nye feiebilen til Anleggs-Service AS, da er han BATman i kamp mot svevestøvet.
 • 15 desember, 2015

  Siden 2007 er det lagt ny asfalt på kilometervis med vei inne i industriparken.