Med investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager.

Laveste støvnivå siden målestarten

19 februar, 2016 10:54 Del Del Del

Antall døgnoverskridelser ble i 2015 nesten halvert, sammenlignet med 2014. Støvkonsentrasjonene har ikke vært lavere siden målingene startet.

Måleresultatene fra luftovervåkningsprogrammet viser at det i 2015 ble registrert 19 døgnoverskridelser. Dette er 15 døgn færre enn det som ble registrert i 2014, og godt under den tillatte grensa på 35 døgn (30 døgn fra i år).

Støvkonsentrasjonen for PM10 gikk også betydelig ned, fra en årsmiddel på 25,3 μg/m3 i 2014 til 19,3 μg/ m3 i 2015. Årsmiddelen for 2015 er den laveste som er registrert ved målestasjonen på Moheia siden målingene ble igangsatt i 2006. Da ble det registrert en årsmiddel på 35,9 μg/ m3, og hele 94 overskridelsesdøgn.

I 2015 ble også den fineste støvtypen, PM2,5, målt for første gang. Her ble det registrert en årsmiddel på 8,5 μg/ m3. Dette er godt under årsmiddelgrensa, som i 2015 var 25 μg/ m3 og som fra i år er strammet inn til 15 μg/ m3.

En årsmiddel på 19,3 μg/ m3 for PM10 er under den nye grenseverdien for årsgjennomsnitt, som fra årsskiftet ble senket fra 40 til 25 μg/ m3.

I januar i år ble det målt et gjennomsnitt på 29,9 μg/ m3 for PM10. Dette er noe over den nye grenseverdien for årsgjennomsnitt.

For PM2,5 ble det målt et gjennomsnitt på 13,7 μg/ m3. Den nye årsmiddelgrensa for PM2,5 er 15 μg/ m3.

 

Har innført strengere utslippskrav

Som man kunne lese i Gule Sider nummer 7, 2015, var det ventet at klima- og miljødepartementet ville vedta nye og strengere krav til lokal luftkvalitet i norske byer. Nye grenseverdier ble vedtatt like før jul, med virkning fra 1. januar i år.

For svevestøv PM10 er grenseverdien for årsmiddel senket fra 40 μg/ m3 til 25 μg/ m3, og antall døgnoverskridelser er redusert fra 35 til 30 døgn. Døgnmiddelgrensa er fortsatt 50 μg/ m3.

For PM2,5 er grenseverdien for årsmiddel senket fra 25 til 15 μg/ m3. I 2018 skal det gjennomføres en ny vurdering av hvorvidt grenseverdiene for svevestøv skal skjerpes ytterligere fra 2020.

 

Les også:

Støvsuget fem tonn støv på E6

 

Les eller last ned artiklene i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s20

GuleSider_1_2016_s21

Del Del Del