Støvsuget fem tonn støv på E6

Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.