Kjell Jens Lund (Anleggs-Service), Kjell Arne Hagen (MIP AS), Kjetil Johnsen (MIP AS) and Kjell Magne Nilsen (Anleggs-Service) are working together on devising a thoroughly planned sweeper programme for the industrial park.

Bekjemper støv med plenfrø og asfalt

15 desember, 2015 9:46 Del Del Del

Siden 2007 er det lagt ny asfalt på kilometervis med vei inne i industriparken.

Asfaltering, innsåing og beplantning. Dette er noen av tiltakene Mo Industripark AS (MIP AS) har satt inn for å bekjempe svevestøvproblematikken.

– Veier og andre områder med stor støvflukt har enten blitt asfaltert eller sådd inn og beplantet. Dette for å forebygge støvflukt, og for å gjøre det enklere å feie opp støvet, sier Kjell Arne Hagen, produktleder Anlegg hos MIP Eiendom.

– Disse tiltakene gir miljøgevinst både med tanke på forurensing og trivsel, sier driftstekniker hos MIP Eiendom, Kjetil Johnsen.

 

Over to mil ny-asfalt

I perioden fra 2007 og frem til i dag er det lagt ny asfalt tilsvarende drøyt 20 kilometer med vei, inne i industriparken. Og fortsatt skal flere store områder asfalteres.

– Det nye området  ved Rana Industriterminal står snart for tur. Så snart oppfyllingsmassene der er stabiliserte skal dette området asfalteres, sier Kjell Arne Hagen, som sier at man alltid er på utkikk etter nye tiltak og metoder, for å forebygge støvforurensing.

– Vi tar fra i vinter i bruk en ny type strømasse på deler av veinettet, som eventuelt kan gjenvinnes. Støvet fra området rundt Glencore kjøres tilbake i deres produksjon. Det samme gjelder Celsa, sier Hagen.

 

Spleiselag

MIP AS står også bak feieprogrammet, der Anleggs-Service AS er engasjert til å gjøre jobben. I år er det brukt om lag fire millioner kroner på feiing av MIP AS sitt veinett inne i og like utenfor industriparken.

– Dette finansieres gjennom et spleiselag der regninga fordeles på de største og tyngste brukerne av veinettet, sier Hagen, som er godt fornøyd med at Anleggs-Service nå har investert i en ny feiebil. Ikke minst med tanke på den perioden av året vi snart går inn i; vinter med kalde, tørre dager, der tidligere erfaringer og svevestøvmålinger har dokumentert at støvnivåene i Rana-lufta øker dramatisk.

– Tidligere har vi ikke hatt et verktøy for å gjøre noe i de kalde, tørre periodene der vi vet at støvkonsentrasjonene øker. Med den nye bilen til Anleggs-Service har vi nå dette. Så nå håper vi bare at også andre aktører som eier veier utenfor industriparken, tar i bruk dette verktøyet, sier Hagen.

På spørsmål om hvorvidt det er interessant for Anleggs-Service AS å sette inn sin nye feiebil også på veiene til Statens vegvesen, fylkesveier og kommunale gater, sier driftsleder Kjell Magne Nilsen:

– Bilen fungerer like godt på veiene utenfor industriparken, som innenfor. Og vi har kapasitet.

 

Les også artiklene som er relatert til denne:

Først i Norge med nytt verktøy mot svevestøv

https://www.mip.no/2015/forst-i-norge-med-nytt-verktoy-mot-svevestov/

Strammer inn grensene

https://www.mip.no/2015/strammer-inn-grensene/

Kommunen vurderer bilen

https://www.mip.no/2015/kommunen-vurderer-feiebilen/

Godt innenfor kravene i 2015

https://www.mip.no/2015/godt-innenfor-kravene-i-2015/

 

Last ned hovedartikkel og biartikler i pdf-format:

GSnr7_2015s16

GSnr7_2015s17

GSnr7_2015s19

Del Del Del