With the new Anleggs-Service vehicle in place, Reidar Lillejord has exactly what he needs in order to sweep up dust in all weathers.

Først i Norge med nytt verktøy mot svevestøv

16 desember, 2015 9:50 Del Del Del

Når Reidar Lillejord sitter bak rattet i den nye feiebilen til Anleggs-Service AS, da er han BATman i kamp mot svevestøvet.

Lillejord er en av sjåførene som opererer Anleggs-Service sin flåte med feiebiler. Nylig ble denne flåten utvidet fra fire til fem biler. Det nyeste tilskuddet er et flunkende nytt redskap i bekjempelsen av svevestøv inne i Mo Industripark: En feiebil som støvsuger underlaget.

Teknologien er det beste som er tilgjengelig i markedet. Best available technology. Eller BAT, som man sier i fagkretser.

 

Støvete vinterdager

– De tradisjonelle feiebilene er basert på vann. Den nye bilen benytter en teknologi der vakuum skaper en sugeeffekt. Med denne kan vi nå rengjøre veier også på de kalde, tørre vinterdagene. Hittil har vi ikke kunnet gjøre noe på slike dager. Biler med vann fungerer dårlig i minusgrader, sier Kjell Magne Nilsen, driftsleder hos Anleggs-Service.

Firmaet utfører all feiing av Mo Industripark AS (MIP AS) sitt veinett i og ved industriparken. Her er MIP AS oppdragsgiver. I tillegg utfører selskapet feiing for flere av virksomhetene i industriparken, både utendørs og inne i haller.

– Vi følger et nøye planlagt feieprogram, satt opp i samråd med MIP AS, og er svært fornøyd med at de er så fremoverlente i forhold til å ta i bruk nye metoder for å begrense støvforurensingen. At dette arbeidet har høy prioritet hos oppdragsgiver gjør det mulig for oss å foreta slike investeringer som en ny feiebil, sier Kjell Jens Lund, daglig leder hos Anleggs-Service.

 

Løfter 1,6 tonn

Drøyt fire millioner kroner har Anleggs-Service investert i nybilen, som er produsert og levert av svenske Disab Vallentuna. Bilen er den første med den nye teknologien, som er levert til Norge.

– Det vi har gjort er å bygge en moderne feiebil på et Volvo-chassis. I motsetning til de tradisjonelle feiebilene, som er utstyrt med børster og vann, er denne utstyrt med noe som kan sammenlignes med en støvsuger. Sugeeffekten oppstår ved at det etableres et vakuum som kan løfte inntil 1.600 kilo. Støvet suges opp, går gjennom filtre og havner i beholdere som skiller det groveste støvet fra det fineste. Både PM10 og PM2,5 blir tatt opp, sier Mathias Bergström, utviklingskonstruktør hos Disab Vallentuna.

– Vi har totalt levert rundt ti biler med denne teknologien. Blant annet er det levert biler til Stockholm, der vi har fått tilbakemeldinger om at man nå føler at man har god kontroll på svevestøvet. Dette skyldes en kombinasjonsbruk av denne bilen, tradisjonelle feiebiler samt bruk av bindemiddel på veiene, sier Bergström.

 

Økt kunnskap

Økt kunnskap, økt fokus og intensivering av arbeidet med å forebygge støvforurensingen er bakgrunnen for Anleggs-Service sin investering i ny bil. Disab håper at Rana-bedriften er nøkkelen som åpner det norske markedet. Og da Bergström for noen dager siden var på besøk hos Anleggs-Service, i forbindelse med overleveringen av bilen, troppet det opp delegasjoner fra både Trondheim Bydrift og Bodø kommune, for å se nærmere på bilen.

– Det er jo litt morsomt at Trondheim Bydrift kommer til oss nå, for å lære. For noen år siden, da vi begynte å trappe opp arbeidet mot svevestøv, var det vi som reiste til dem for å lære, sier Kjell Magne Nilsen.

Kjell Magne Nilsen viser gjester fra Trondheim og Bodø hvor mye støv bilen sugde opp fra et tilsynelatende rent gulv inne i en av hallene i industriparken.

Kjell Magne Nilsen viser gjester fra Trondheim og Bodø hvor mye støv bilen sugde opp fra et tilsynelatende rent gulv inne i en av hallene i industriparken.

Døgnet rundt

Anleggs-Service oppsto i forbindelse med omstillingen etter Norsk Jernverk. Daglig leder Kjell Jens Lund har vært med i bedriften siden 1991. Han har vært vitne til en rivende utvikling det siste tiåret. Med den siste bilen på plass, har selskapet nå investert i alt 14 millioner kroner, bare i feiebiler.

– Aktiviteten hos oss har økt dramatisk, i takt med fokuset på svevestøvet. For om lag 20 år siden hadde vi en feiebil som var i drift rundt fire timer i uka. Nå har vi fem biler som er i drift i tolv timer i døgnet i snitt. I enkelte perioder går de døgnet rundt, sier Lund.

– Det er ikke slik at man tidligere ignorerte støv fullstendig, man brukte bare andre metoder. Da ble mye av veinettet spylt av brannvesenet. Men metodene har endret seg i takt med økt kunnskap og fokus, sier Lund.

Anleggs-Service nye bil gjør imidlertid ikke de fire andre bilene i selskapets bilpark overflødige. Den nye bilen vil fungere optimalt på kalde og tørre dager. I andre værsituasjoner er det bilene med koster og vann som må gjøre jobben.

– Man kan sammenligne det med en rengjøring hjemme hos seg selv. Av og til støvsuger man, andre ganger må det bøtte, klut og vann til for å få jobben gjort skikkelig. Man kan si at den nye bilen er støvsugeren, mens de fire andre bilene utgjør vaskebøtta og kluten, sier Kjell Magne Nilsen.

 

Les også artiklene som er relatert til denne:

Bekjemper støv med plenfrø og asfalt

https://www.mip.no/2015/bekjemper-stov-med-plenfro-og-asfalt/

Strammer inn grensene

https://www.mip.no/2015/strammer-inn-grensene/

Kommunen vurderer bilen

https://www.mip.no/2015/kommunen-vurderer-feiebilen/

Godt innenfor kravene i 2015

https://www.mip.no/2015/godt-innenfor-kravene-i-2015/

 

Last ned hovedartikkel og biartikler i pdf-format:

GSnr7_2015s16

GSnr7_2015s17

GSnr7_2015s19

 

Del Del Del