Anleggs-Service var først i landet til å investere i en feiebil med siste teknologi, som fjerner støv også på vinteren, sier daglig leder Kjell Lund.

Tar støvutfordringen på alvor

13 februar, 2017 10:14 Del Del Del

 

Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer knyttet til støv og utslipp.

Det gode samarbeidet mellom industrien i Rana og kommunen viser at støvproblematikk er en utfordring som tas på alvor.
Feiemesterne i Anleggs-Service AS var den første i landet til å anskaffe en feiebil, med siste teknologi, som gjør den i stand til å fjerne støv også på vinteren.
– Vi anskaffet en slik feiebil for å møte de utfordringene som Mo industripark  og kommunen hadde i forhold til å bedre luftkvaliteten i Rana kommune.
Nå har flere kommuner fulgt deres eksempel.
– Trondheim kommune var på besøk hos Anleggs-Service da vi kjøpte vår feiebil, og har nå valgt samme utgave, sier daglig leder i Anleggs-Service AS, Kjell Lund.

Følger utviklingen
Vinteren har bydd på støvutfordringer for flere norske byer. Trondheim kommune er den byen i Norge som sliter mest med svevestøv og har landets dårligste byluft. Nå har kommunen tatt grep og kjøpt inn en tilsvarende feiebil samt innført piggdekkavgift.
I Oslo ble det nylig innført forbud mot å kjøre med dieselbil på de kommunale veiene for å forhindre helsefarlig luft i byen.
Anleggs-Service AS har satset mye på å følge utviklingen gjennom å ha utstyr med «Best available technology» – BAT, samt sørge for å få et best mulig resultat fra arbeidet. Det sikrer de gjennom gode prosedyrer, dyktige ansatte med lang erfaring og høy kompetanse, og med det beste som finnes av utstyr på sitt felt.

– Å få gode resultater i reduksjon av støvulempene krever effektiv og god drift, og at vi alle trekker sammen med mange tiltak hver dag, satt inn i et helhetlig program, sier Kjell Lund.
Rana kommune har også fått prøve de nye feiebilene da kommunens egne feiebiler ikke kan brukes når det er minusgrader.
– Det hadde selvsagt vært nyttig og ønskelig å kunne brukt det utstyret som fungerer litt oftere, men det er det foreløpig ikke økonomi til, sier miljøvernrådgiver i Rana kommune, Allan Berg.
Han har fokus på støvproblematikken og god dialog med både industrien og Statens vegvesen i forhold til utfordringene. Rana kommune jobber både med gamle og nye tiltak, hovedsakelig for å dempe støv og forhindre oppvirvling av mer støv.
– Det gode samarbeidet mellom kommunen, industrien og Statens vegvesen har blitt løftet frem av Miljødirektoratet. Det er derfor kjempeartig at Trondheim kommune ser til Mo i Rana som kan gå foran selv om vi er en liten kommune, sier Berg.

Bedriftene går sammen

Anleggs-Service AS har fem forskjellige feiebiler som er i aktivitet innenfor Mo Industripark. Det er en liten og tre store feiebiler, som går ute på veier og tomter i industriparken. En liten maskin er fast inne på Stålverket hos Celsa Armeringsstål AS.

I fjor fikk de den siste, mest moderne feiemaskinen, med det mest moderne av teknologi, som setter dem i stand til å fjerne støv også på vinteren. I alt har bedriften investert for 15 mill. kroner i utstyr.

I Mo Industripark har flere bedrifter gått sammen for å løse utfordringen og følger et omfattende feieprogram for industriparken.
Blant bedriftene finner vi Celsa Armeringsstål AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Harsco Metals Norway AS, Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS, og der Mo Industripark AS følger opp og administrerer ordningen. De tre smelteverkene har alle sine utslippstillatelser fra Miljødirektoratet.

Andre store kilder til støv er blant annet strøsand på vinteren, og spill og støv fra transport av råvarer og ferdigvarer.

Støv som ligger på bakken virvles fort opp av transport og fra vind. Slik støvflukt er til ubehag for naboer. Dessuten blir støv som ligger på veiene knust ned av kjøretøy, noe som gjør at støvpartiklene blir mindre, og da dannes det mer svevestøv.

Gjennom feieprogrammet sikrer man at minst mulig støv kan spres til omgivelsene, og spesielt reduserer det ytterligere oppvirvling av støv, samtidig som man reduserer muligheten for at støvet blir til svevestøv.

Den største utfordringen i forhold til støv er i vinterhalvåret. Snø, is og frost skaper vansker for utstyret som brukes til å feie, i tillegg til at dager med sterk kulde, vindstille og tørt vær gir større konsentrasjon av svevestøv i industriparken og dens nærhet. Skiftende forhold er også med på å skape problem.

Et tiltak for å styrke muligheten for å fjerne støv er asfaltering. Mo Industripark AS har i flere år arbeidet planmessig for å asfaltere nye områder i industriparken. Dette har gjort det mulig å feie på store arealer.

 

Økt kapasitet – også ved frost

Den moderne feiebilen er svært avansert og kostet fire millioner kroner.
Tradisjonelle feiebiler er utstyrt med børster og vann, mens denne er utstyrt med noe som kan sammenlignes med en støvsuger. Sugeeffekten oppstår ved at det skapes et vakuum som kan løfte inntil 1.600 kilo. Støvet suges opp, går gjennom filtre og havner i beholdere som skiller det groveste støvet fra det fineste.

Anleggs-Service er stolt over at de var den første bedriften i Norge som anskaffet denne maskinen, med denne kapasiteten. Investeringen ble gjort spesielt med tanke på svevestøvproblematikken.
Det unike med feiebilen er at den fungerer på dager da tradisjonelle feiebiler må parkeres; iskalde, tørre dager. Og feiebilen har virkelig fått kjørt seg.
– Så langt har vi bare gode erfaringer, sier Lund.

Som natt og dag

Anleggs-Service AS ble etablert i forbindelse med omstillingen etter Norsk Jernverk. Daglig leder Kjell Jens Lund har vært med i bedriften siden 1991.

– Aktiviteten hos oss har økt dramatisk, i takt med fokuset på svevestøvet. For om lag 20 år siden hadde vi en feiebil som var i drift rundt fire timer i uka. Nå har vi fem biler som er i drift i tolv timer i døgnet i gjennomsnitt. I enkelte perioder går de døgnet rundt, sier Lund.

– Det er ikke slik at man tidligere ignorerte støv fullstendig. Man brukte andre metoder. Da ble mye av veinettet spylt av brannvesenet. Men metodene har endret seg i takt med økt kunnskap og fokus, avslutter daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.

 

Fakta om luftforurensing

  • Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning. Dette kommer an på

utslippsmengder fra ulike kilder, nærhet til forurensningskilder og lokale meteorologiske

og klimatiske forhold.

  • De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra vegtrafikk, boligoppvarming og

industri, samt utslipp fra skip i havn.

  • Det er mest luftforurensning om vinteren. Dette skyldes blant annet at det da er høyest

utslipp fra flere kilder, som vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald

motor i kuldegrader. I tillegg forekommer meteorologiske inversjoner som gir dårligere

spredningsforhold om vinteren.

Del Del Del