Forkurset for ingeniørstudiet besøker Celsa Armeringsstål AS. Her i skraphallen i stålverket.

Studentbesøk i Mo Industripark

17 desember, 2014 14:01 Del Del Del

Forkurset for ingeniørstudiet besøkte Mo Industripark i slutten av november. De fikk omvisning i hele industriparken og et besøk inn i både stålverk og valseverk ved Celsa Armeringsstål AS. Slike besøk for kommende ingeniører er gjennomført i flere år, som ledd i å gi inspirasjon til videre ingeniørstudier, og kanskje en framtidig jobb i Ranaindustrien.

Industrien i Rana er en støttespiller for ingeniørstudiet, og bedriftene tilrettelegger gjerne for praktiske studentoppgaver knyttet til en enkelt bedrift. I tillegg deltar blant annet flere ansatte fra bedrifter i Mo Industripark med foredrag og undervisning for studentene. t foredrag om dekk og regler rundt dette for tyngre kjøretøy. Det var samlet et 20 talls personer som deltok på dette foredraget. Vi var også på observasjonsrunde utenfor Celsas ferdigvarelager og gjennomførte der en kontroll av en av trailerne som skulle laste materiell fra Celsa Armeringsstål AS. Vi møtte der en hyggelig trailersjåfør fra nord som hadde alle sine ting i orden. Både dekk og kjettinger ble omhyggelig kontrollert.t foredrag om dekk og regler rundt dette for tyngre kjøretøy. Det var samlet et 20 talls personer som deltok på dette foredraget. Vi var også på observasjonsrunde utenfor Celsas ferdigvarelager og gjennomførte der en kontroll av en av trailerne som skulle laste materiell fra Celsa Armeringsstål AS. Vi møtte der en hyggelig trailersjåfør fra nord som hadde alle sine ting i orden. Både dekk og kjettinger ble omhyggelig kontrollert.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s19

Del Del Del