Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, er ny i styret til Mo Industripark AS.

Styrker samhandlingen mellom Svalbard og Rana

22 desember, 2014 15:38 Del Del Del

– Det var meget nyttig å møte sentrale personer i Rana og Rana-industrien, og få del i deres erfaring med omstilling.

 

Dette sier Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, som lørdag 20. desember var på besøk i Mo Industripark.

Målet for besøket var å lære av erfaringen i Rana fra omstilling og omstillingskompetanse, samt etablere sterkere samhandling mellom Rana og Longyearbyen.

– Svalbard vil få store utfordringer dersom Store Norske Spitsbergen Kullkompani må stenge sin virksomhet.

Vi har allerede jobbet grundig, og vi har kommet langt i arbeidet med en næringsplan for Longyearbyen og Svalbard. Fortsatt gruve- og industrivirksomhet er sentral i denne, og derfor er det viktig for oss å lære mest mulig om hvordan en vellykket omstilling kan skje. I Mo i Rana har dere slik erfaring og vi har også lange historiske bånd oss imellom. Derfor er det viktig og nyttig å styrke en god samhandling framover for gjensidig nytte, sier Kristoffersen.

I programmet inngikk omvisning i Mo Industripark, erfaringsutveksling fra omstillingen i Rana fra 1988-1992 og tiden etterpå, presentasjon av muligheter og utfordringer for Svalbardsamfunnet, samt drøfting av likheter og forskjeller mellom Rana og Svalbard. I tillegg ble det brukt god tid til å drøfte de industripolitiske utfordringer og muligheter som både Rana og Svalbard står overfor, og hvordan et utvidet samarbeid kan være til nytte for begge parter. Her stod blant annet temaet om arktisk kompetanse fra industri- og gruvedrift sentralt.

– Fastlandsindustrien og gruve- og mineralindustrien vil ha stor betydning og voksende framover for velstandsutviklingen i Norge. Med en utfasing over tid av oljevirksomhetens betydning for norsk økonomi og sysselsetting, er dette enda viktigere.Med dette som bakgrunn er det enda viktigere å være god på samhandling mellom industrisamfunn som Svalbard og Rana, avslutter Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard.

Kompetanse vil være svært viktig i videreutviklingen av fastlandsindustrien. Arktisk kompetanse, både innenfor produksjon, anlegg, gruvevirksomhet og ikke minst på miljøteknologi vil da være et stort konkurransefortrinn, om vi evner å utnytte dette godt.

Fra venstre: Henrik Johansen, Christin Kristoffersen, Arve Ulriksen, Ivar Hartviksen, og Reidar Ryssdal.

Fra venstre: Henrik Johansen, Christin Kristoffersen, Arve Ulriksen, Ivar Hartviksen, og Reidar Ryssdal.

På møtet i Mo Industripark lørdag deltok Arve Ulriksen og Ivar Hartviksen fra Mo Industripark AS, og Henrik Johansen, Reidar Ryssdal og Anita Solli fra Rana Utviklingsselskap. Christin Kristoffersen fikk også møte med politikere i Rana, blant annet ordfører Kai Henriksen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s17

 

Del Del Del