Forsiden til Gule Sider nr. 5 - 2013 har hovedoppslag om den nye superraske fiberringen i Mo Industripark.

Superraskt fibernett i MIP

5 oktober, 2013 19:27 Del Del Del

– Vi har nå gjennomført et nytt stort løft, som tar oss inn i framtida med superrask bredbåndkapasitet i Mo Industripark. Dette bidrar til å forbedre det totale infrastrukturtilbudet i indu-striparken.

Dette sier Jan-Vidar Grønnesby, avdelingsleder i MIP Service og IT i Mo Industripark AS.

– I dag stiller vi krav om god tilgang til et velfungerende internett, og at det skal fungere raskt og effektivt, uten noen form for problemer. Utbyggingen vi nå har gjennomført vil ivareta slike krav i lang tid framover, sier Grønnesby.

Den nye fiberringen i Mo Industripark vil få kapasitet til 1 GBit hastighet, den er bygd med singelmodus fiberkabel og fibernettet er bygd i en ring.

Det gjør at trafikken kan kjøres begge veier og derved også snus ved behov, og gå motsatt retning. Dette er en stor fordel ved eventuelle brudd eller feil i routere, switcher eller ved kabelbrudd, fordi man kan snu trafikken og sende den motsatt vei. Det gjør at  signalene ikke stopper opp til brukeren.

I tillegg er det installert nye fiber-switcher og annen styringselektronikk med moderne utstyr og løsninger i den nye fiberringen. Nettverket er også satt opp med overvåking som viser status i alle deler av nettverket, samt at det har en løsning som melder fra ved oppståtte feil og automatisk snur datatrafikken. Dette gir dokumentasjon på drift og kvalitet, noe som for flere kunder er viktig i et kunde-/leverandørforhold med større nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

– Med det nye fibernettet vil vi også kunne variere hastigheten til hver enkelt kunde, ut fra det behovet den enkelte har. Vi har også mulighet, ut fra forespørsel fra den enkelte kunde, til å separere datatrafikken i egne logiske nett med høy sikkerhet. Løsningen er også skalerbar for å imøtekomme framtidige behov for kapasitet og innhold i tjenestene, sier Grønnesby.

Han forteller at fiberringen er forberedt til å kunne ta inn nye tjenester i takt med trender og behov. Totalt er det i denne fasen investert 1,5 mill. kroner.

”Sky”-løsninger og redundans

Den nye fiberringen sikrer dagens bredbåndløsning og utvider og forbedrer den i betydelig grad. Det gir både Mo Industripark AS og andre bedrifter i industriparken som er tilknyttet fibernettet høy driftssikkerhet gjennom redundans i fiberringen.

Kunden kan også etter eget ønske og behov legge dataløsninger ut i skyen og gjennom dette redusere datakostnadene. Slike løsninger har vært i bruk i noen år, og med sikkerheten i den nye fiberringen vil det være mulig for bedrifter i industriparken å for-  enkle både drifts- og backupløsninger.

– En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Indu-stripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby. Med dette styrkes det totale infrastrukturtilbudet for bedrifter som velger å lokalisere seg i Mo Industripark, sier Grønnesby.

Han forteller at de i en overgangsfase skal kjøre dobbelt, både med den nye fiberringen og med det eldre fibernettet.

– Det eldre fibernettet har stjerneform, og det er ikke en ring med de muligheter for redundans gir. Det eldre fiber-nett var et stort framskritt da det ble bygd. Driftstid og oppetid har vært svært høy, og hastigheten for overføring av trafikk var også høy etter de krav man tidligere stilte. Derfor imøtekom fibernettet også kravene med meget god margin den gang det ble etablert.

Etter hvert har krav til sikkerhet økt, spesielt i forhold til redundans.  Krav til båndbredde og hastighet har også økt betydelig, forteller Jan-Vidar Grønnesby.

Med ny og moderne elektronikk i den nye fiberringen vil man kunne sikre overvåking av nettet over terminaler, slik at eventuelle feil raskt kan identifiseres uten å måtte feilsøke ute i fiberringen.

Alt er nå ferdig montert og testet for bruk, og Grønnesby sier utstyret fungerer fullt ut.

– Det som gjenstår nå er å utarbeide en teknisk plan for å ta den nye fiberringen i bruk mot kundene, og for å sikre at alt fungerer til den enkelte kunde, med samsvar mellom bestilt hastighet og at alle krav til kundesikkerhet er ivaretatt.

Hver kunde får sitt eget VLAN. Det gir høyere beskyttelse, og det gjør at den enkelte kunde kan sende beskyttet informasjon mellom operatører på et internt nett mellom forskjellige lokaliteter.

- En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Industripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby. Det er installert nye fiberswitcher og annen styringselektronikk med moderne utstyr og løsninger, og med dette styrkes det totale infrastrukturtilbudet for bedrifter som velger å lokalisere seg i Mo Industripark, sier avdelingsleder Jan-Vidar Grønnesby i MIP Service og IT, Mo Industripark AS.

– En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Industripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby. Det er installert nye fiberswitcher og annen styringselektronikk med moderne utstyr og løsninger, og med dette styrkes det totale infrastrukturtilbudet for bedrifter som velger å lokalisere seg i Mo Industripark, sier avdelingsleder Jan-Vidar Grønnesby i MIP Service og IT,
Mo Industripark AS.

 

Innholdsløsninger

MIP Service og IT arbeider nå med å definere de unike nettverkene til hver enkelt av bedriftene som er tilknyttet fibernettet. De skal også utarbeide en praktisk plan for å implementere alle kundene inn i den nye fiberringen, og tidspunktene dette kan skje.

Når alt er på plass vil de følge dette opp mot kundene, med avklaring av de behov og ønsker den enkelte bedrift har for hastighet og bandbredde nå og framover.

– Vi vil vurdere hvilke innholdstjenester vi skal legge til rette for å tilby, ut fra de tilbakemeldingene som kundene gir oss. Det kan for eksempel være viruskontroll, sier Grønnesby.

Framover vil MIP Service og IT avholde informasjonsmøter for dagens kunder av fibernettet og for andre bedrifter i Mo Industripark som ønsker å se på de mulighetene som den nye fiberringen kan gi dem.

Mo Industripark-konsernet vil få god nytte av den nye fiberringen, med virksomhet som er lokalisert på flere forskjellige steder i industriparken. De er derfor også en av de mer krevende brukerne av fiberringen.

-Vi vil kunne utvikle tilbudet etter hvert, slik at vi oppnår gode priser til brukerne på innholdstjenester. Dette er en framtidsrettet infrastruktur-satsing, sier Jan-Vidar Grønnesby, og avslutter med å si at begrensningen nå vil ligge i hva det ytre nettet har av kapasitet, ikke det indre fibernettet i Mo Industripark. Det betyr at begrensningen ligger i det nettet som vi er koblet til, fra industriparken og ut i verden. Her er Rana relativt godt stilt. Likevel vil vi i industriparken ha langt større hastighet internt i vår fiberring enn det er i nettet utenfor.

GSnr5_2013s3

GSnr5_2013s1

Del Del Del