Eirik Moen er en av Mo ILs ambassadører i Team Grønt Skifte.

Team Grønt Skifte

6 mars, 2017 9:48 Del Del Del
 Mo IL Toppfotball og Mo Industripark AS styrker samarbeidet, for å bygge en bærekraftig klubb og synliggjøre en bærekraftig region.

 

MIP AS og Mo IL Toppfotball inngikk nylig en samarbeidsavtale for tre år, der deler av avtalen gjør MIP AS til gullsponsor, mens en del av avtalen er knyttet til et nytt konsept som Mo IL-styret har bragt på banen: Team Grønt Skifte.

Mo Industripark har en visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Derfor synes adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, at ideen om et samspill mellom næringslivsaktører og en fotballklubb, for å øke bevisstheten rundt det grønne skiftet, er veldig bra.

For Mo IL Toppfotball innebærer konseptet at man skal ta ansvar både innad i klubben og utad. Klubbens visjon er å få på plass en bærekraftig organisasjon, slik at man har et solid grunnlag for utvikling. Samtidig innebærer Team Grønt Skifte å synliggjøre byen og regionen som en innovativ, fremtidsrettet og spennende region, både på og utenfor banen.

 

Synliggjør region og tema
Lars Erik Zetterlund Nilsen, styreleder i Mo IL Toppfotball, ser flere fellesnevnere mellom de utfordringer og behov som klubben står overfor, og de samme aspekter knyttet til næringsliv og industri.

– Vi ser at det er behov for et skifte i tankegangen i samfunnet, og her ønsker vi å være med og ta ansvar. Team Grønt Skifte er en tanke om et bærekraftig miljø, bærekraftig økonomi og sosial bærekraft. Lykkes ikke vi med å omstille klubben, kommer vi ikke noen vei. Lykkes ikke alle med å omstille forbrukervaner og bruken av råvarer og ressurser, står vi overfor enorme globale utfordringer, sier Zetterlund Nilsen.

– Noe av tanken med konseptet er at Mo IL skal være vår ambassadør for vår region og dens aktører, og bruke våre kanaler og ressurser til å spre kunnskap, skape bevissthet og nysgjerrighet knyttet til tematikken, samt synliggjøre hvor attraktiv vår region er. På denne måten kan vi forhåpentlig plante positive holdninger blant barn og unge, samt også bidra til at personer med viktig kompetanse for næringslivet, blir oppmerksomme på de muligheten man finner i vår region, sier Zetterlund Nilsen

 

Vil på timeplanen

Mo ILs styreleder er glad for at Mo Industripark AS er med på laget.
– Det betyr veldig mye. MIP AS er en paraply over mange av de viktigste hjørnesteinsbedriftene i Mo i Rana, og i tillegg svært toneangivende innenfor det grønne skiftet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Klubben jobber med å få flere bedrifter med i konseptet. Et mål er å få et så solid fundament at klubben kan bruke ressurser til å utvikle opplegg rettet mot skoler, der man tar i bruk spillere og trenere til å formidle budskap og informasjon om grønt skifte og Team Grønt Skifte-aktørene.

– Vi har trua på at fotballspillere kan nå frem hos barn og ungdom på en litt annen måte enn det eksempelvis næringslivsledere kan. Derfor kan vi spille en viktig samfunnsrolle her. Vi håper derfor at næringslivet ser det samme, og de mulighetene dette kan gi.
– Vi har fått en del tilbakemeldinger fra folk i fotballmiljøet, i næringslivet og internt at de synes dette er spennende. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på at vi ønsker å gjøre annerledes. Globale utfordringer og klimautfordringene og utfordringene med å skape et bærekraftig globalt miljø er et ansvar alle må ta. Ikke bare de store bedriftene, men hver og en. I tillegg til at det er et viktig tema, har tilbakemeldingen fra spillerne vært positive. De synes det er gøy at det skjer noe nytt, sier Zetterlund Nilsen.

 

Endring av tankesett

Skoleopplegg og andre utadrettede aktiviteter ligger i visjonen og det Mo IL håper å få et fundament til å drifte. Dette vil nødvendigvis ta tid å få på plass, og forutsetter at næringslivet vil være med på laget. Men det grønne skiftet vil være synlig allerede fra sesongstarten, som nå er bare et par måneder unna. Som et symbol på det grønne skiftet blir lagets hvite andredrakt byttet ut med grønn drakt. Det velkjente slagordet for det grønne skiftet i Rana ”Go green, go arctic” er én av ideene til trykk på trøya.

Adm.dir i Mo Industripark, Arve Ulriksen, synes det er både spennende, originalt og interessant at en fotballklubb har tatt initiativ til å fremme det grønne skiftet.

– Det grønne skiftet handler i stor grad om en endring av tankesettet hos hver enkelte av oss, i forhold til både produksjon og forbruk. Her kan Mo IL være ambassadører og en kanal for å skape oppmerksomhet. Dette kan bidra til at man får spredd kunnskap og økt bevisstheten rundt dette, sier Ulriksen.

Del Del Del