Terje Lillebjerka er konstituert som ny adm. dir. i Mo Industripark AS

28 mai, 2013 18:04 Del Del Del

 Styret i Mo Industripark AS har i dag, 28. mai 2013, konstituert Terje Lillebjerka som administrerende direktør fram til ny adm. dir. er ansatt i fast stilling.

Terje Lillebjerka vil samtidig fortsette i sin nåværende stilling som driftsdirektør.

 

Terje Lillebjerka (f. 1960) har vært ansatt i Mo Industripark AS som driftsdirektør siden 1. februar  1998.

Del Del Del