Daglig leder ved MIP Sikkerhetssenter, Richard Erlandsen, prøver ut et nytt køfrittsystem.

Tester nytt køfrittsystem

19 mai, 2017 11:04 Del Del Del

 

Grunnet utfordringer knyttet til det gamle køfrittsystemet på de fem portene til Mo industripark, prøves det nå ut et moderne system som identifiserer bilens nummerskilt.

I dag har Mo industripark fem porter inn til industriparken. Hovedporten, Skansenporten, Hammerporten, Stigerporten og RIT-porten.
Portene åpnes med et kortsystem, men i tillegg tilbys en køfribrikke der portene åpnes automatisk.
– Vi har hatt samme køfrittsystem siden år 2000. Dette systemet er nok for lengst modent for utskiftning, forteller daglig leder ved MIP Sikkerhetssenter, Richard Erlandsen.

Forstyrrende støy

Det gamle køfrittsystemet har begynt å feile.
– Det fungerer på samme frekvens som en vanlig trådløs router. Nå står det slike routere/sendere overalt, og disse forstyrrer køfrisystemet. Vi har hatt støykontrollen inne i håp om å finne en løsning, men også de ga opp. I en av portene tok de inn signaler fra 25 forskjellige trådløse sendere. Dette resulterer i at leserne ikke klarer å tyde de riktige signalene og portene fungerer ikke som de skal. Dette tvinger frem et nytt system, forklarer Erlandsen.
Han ønsker at bilistene skal få kjøre uten å måtte stoppe opp.
– Vi har satt opp et nytt system ved hovedporten som er til utprøving. Det nye systemet leser skiltnumrene som vi har lagt inn. Dette systemet ser ut til å fungere veldig bra, og jeg ser for meg at det kan erstatte køfrittbrikken.
Men, dersom skiltene er dekt av snø eller slaps vil ikke systemet være i stand til å lese nummeret.
– Det finnes nok bedre system, som de bomstasjoner som er plassert langs offentlige veier, men dette systemet er for kostbart og ingen er villige til å betale for det.

Ekstra service
Det nye skiltlesingssystemet tilbys som ekstra service, det sparer miljøet da man unngår tomgangskjøring og kan øke trafikksikkerheten.
– Men, kortsystemet vil alltid være basis. Kortet må man derfor alltid ha med. Det er det eneste som kan garantere at portene åpnes uansett vær og vind.
For øyeblikket har de lagt inn 50 brukere på hovedporten.
– Vi må ha en prøveperiode hvor vi tuner kamera. Leseprosenten er nemlig litt væravhengig, men foreløpige tester viser at systemet fungerer. Målet er å få et nytt system på plass i løpet av sommeren.

 

Del Del Del