Gunnar Moe er ny administrerende direktør i Rana Gruber AS.

Tilbake i Rana Gruber

7 juli, 2017 9:39 Del Del Del

Gunnar Moe er tilbake som administrerende direktør i Rana Gruber, etter fire år ute av bedriften.

Moe har vært konstituert i stillingen etter at Kjell Sletsjøe sluttet i april i år.

Spennende bedrift med potensiale

Våren 2013 gikk Moe fra stillingen som administrerende direktør i Rana Gruber til å bli forretningsutvikler i Momek Group. To år senere, i 2015, var han tilbake i LNS konsernet (Leonhard Nilsen & Sønner) som utviklingsdirektør. Han har vært særlig involvert i LNS Grønland og rubinsgruva som er etablert der, og som Rana Gruber også er tungt involvert i med blant annet tilflyt av geologikompetanse.

Nå er altså Moe tilbake i direktørstolen i Rana Gruber, og har med seg verdifull erfaring fra både tungindustri og vedlikehold, og gruvedrift.
– Da Kjell Sletsjøe valgte å si opp sin stilling bød det seg en åpenbar mulighet. Rana Gruber er en spennende bedrift med stort potensiale, så jeg tok en avveiing og valgte å søke på stillingen. Etter en prosess i forhold til det valgte styret å ansette meg, sier Moe.

Visjoner om å øke produksjonen

Nyansettelsen innebærer også at Moe går inn i rollen som divisjonsdirektør for gruvedivisjonen i LNS, med ansvar for selskapene Greenland Ruby og Skaland Graphite, i tillegg til Rana Gruber.

– Fra LNS konsernet har jeg vært mye i kontakt med både nasjonal og internasjonal leverandørindustri og andre bedrifter. Derfra har jeg fått en del inputs som jeg tror kan være en verdifull erfaring å ha med seg i den nye jobben, sier Moe.
Det er tre selskap som er underlagt divisjonsdirektøren.
– Jernmalmbransjen er utfordrende og vi vil i første omgang fokusere på å holde produksjonskostnadene så lave som mulige og effektivisere driften. På lang sikt har eierne visjoner om å kunne øke produksjonen.
– Jeg jobbet i Rana Gruber i mange år og kjenner derfor bedriften godt. Det er veldig hyggelig å være tilbake.

Del Del Del