Årets trafikksikkerhetsaksjon er avholdt ved Mo industripark. Her ved Tom Carlsen Loe (fv.), Håkon Solbakken og Andreas Hansen.

Trafikksikkerhet på dagsordenen

3 oktober, 2019 14:51 Del Del Del

26. September ble årets trafikksikkerhetsaksjon gjennomført i regi MIP Eiendom, den ene av fem driftsavdelinger i Mo Industripark as.

 

I år har de satt spesielt fokus på jobbing langs vei, tunge kjøretøy, fartsgrense og parkeringsbestemmelser.

Vellykket aksjon
I en drøy time på en kald morgen på tampen av september var det tid for den årlige trafikksikkerhetsaksjonen i Mo Industripark på de tre mest trafikkerte innkjøringene til parken. Utstyrt med informasjon, noe godt og logorekvisitter, var gjengen på Skansenporten klare for en prat.
– Det gikk fint, og vi fikk snakket med mange blide bilister som var på vei til jobb. Vi fikk delt ut cirka 700 brosjyrer, Mo Industripark-kortstokker og Twist, forteller driftstekniker Kjetil Johnsen ved MIP Eiendom.

Tom Carlsen Loe deler ut Twist, kortstokk og trafikksikkerhetsbrosjyre til folk på vei til jobb.

Trygg ferdsel
Johnsens inntrykk er at folk synes det er fint at det blir satt fokus på trafikksikkerhet. Det er tross alt et tiltak for å øke deres og andre bilisters sikkerhet ved ferdsel i Mo Industripark.
– Dette er et tiltak vi gjør årlig for å øke fokuset på trafikksikkerhet, gjøre folk mer observante og forsiktige. Folk flest setter pris på å få en påminnelse, sier han og understreker at de har svært få ulykker i industriparken.
– Vi tror aksjonen er et av tiltakene som kan bidra til å ha en positiv effekt på denne statistikken, tilføyer Johnsen fornøyd.

Årets trafikksikkerhetsaksjon var et samarbeid mellom Celsa Nordic, Elkem Rana AS, Ferroglobe Norway AS, Momek AS, Imtas AS, Mo Industritransport AS og Mo Industripark as ved driftsavdelingene MIP Eiendom og MIP Sikkerhetssenter.

Del Del Del