Trafikkstasjonen nærmere trafikken

18 november, 2009 10:55 Del Del Del

 

Nye Mo trafikkstasjon i Svortdalen er tatt i bruk. Med sin strategiske plassering ved E6 er kontroll av tungtransport et satsningsområde. De splitter nye lokalene er på rundt 750 kvadratmeter, fordelt på kontorlokaler og en kontrollhall.

Spesialiserer seg

– Den nye trafikkstasjonen er først og fremst funksjonell. Ved tungtransportkontroll får vi på enklest mulig måte inn tunge kjøretøy til kontroll, sier distriktssjef Henry Nymann i Statens vegvesen.
Det er satt opp skilt ved E6, som styrer de tunge kjøretøyene som skal inn til kontroll når de ønsker det. Da kjører de rett inn i den nye kontrollhallen.
– Det blir en effektiv måte å utføre disse kontrollene på, og sjåførene slipper å vente så lenge. Etter flyttinga fra Ytteren er dette oppgaver vi spesiali-serer oss enda mer på, i og med at vi nå er nærmere tett trafikk, forteller Nymann.
I tillegg til kontroll i hall har de også muligheter for vektkontroll i Svortdalen. Vekta er for øvrig åpen hele døgnet slik at transportørene kan ta egenkontroll dersom de ønsker det.

Trafikkstasjonen150.large

For publikum

 

 

D


Lang prosess
e nye lokalene rommer også alle de andre funksjonene en trafikkstasjon skal ha, som førerprøveavvikling, førerkortbehandling, og registrering av biler.
– Publikumsfunksjonene er fortsatt sentrale for oss, og vi mener det er viktig for folk at vi befinner oss bynært, og ikke minst nært E6, sier Nymann.
Han er svært godt fornøyd med plasseringen til den nye veitrafikkstasjonen, som inneholder alle kontorer til vegvesenet i Rana.
– I utgangspunktet er 14-15 ansatte lokalisert her. Vi har også kontorer til vegvesenets folk som skal være her i perioder for å arbeide med prosjekt, sier Nymann.
Lokalene er dimensjonert for 16-17 personer i arbeid.

Nybygget var klart til 1. mars 2009. Flyttingen gikk greit unna og i april var den nye Mo trafikkstasjon i drift.
– Det var en svær operasjon å flytte. Det gikk heldigvis ikke ut over publikum. Vi stengte ikke dørene, ved at vi flyttet delvis og etablerte oss etter hvert, sier Nymann. Han gleder seg over de nye lokalene sammen med sine kollegaer.
– Det har vært en lang prosess for å få etablert en ny trafikkstasjon, fra den interne behandlingen, via å finne et egnet område, til å få de nødvendige godkjenninger. Selv om det tok tid er vi nå meget godt fornøyd med bygget, og vi har allerede fått mye skryt av lokalene både fra kollegaer i vegvesenet og våre kunder. Spesielt den smakfulle innredningen og utsmykningen har høstet mange godord , sier Nymann.

Humpete start

Prosjektleder for byggeprosjektet var Arnfinn Pettersen ved Norconsult AS. Han er glad for at bygget ble ferdig etter planen, etter en noe humpete start for trafikkstasjonen.
– Det har vært en krevende prosess. Først måtte vi vente ekstra lenge på at tomta skulle sette seg. Så ble det plutselig bestemt at det var behov for ei større rundkjøring like utenfor veggen. Dermed måtte vi justere bygget etter at arbeidene var kommet i gang. Rundkjøring er 40 meter i diameter, og den ligger fortsatt ganske nært nybygget.
I samarbeid med kommunen fikk vi til slutt ei god løsning, sier Pettersen.
Det var også en klar fordel med den nye rundkjøringen. Veien ned til trafikkstasjonen ble atskillig bredere.
– På de første tegningene var veien seks meter bred. Til slutt ble den ti. Det er arealkrevende med store kjøretøy, i tillegg til at det skal tilpasses annen type aktivitet, forteller Pettersen.

Miljøfyrtårn

Mo Industripark AS (MIP AS) eier og står bak oppsettingen av nybygget, og Statens vegvesen har tegnet langsiktig leieavtale med MIP AS.
– Det har vært et godt samarbeid mellom oss, MIP AS og prosjektlederen. Vi har i høy grad bestemt hvordan bygget skulle bli, og gjennom godt samarbeid og nøye planlegging har vi fått med oss det meste, sier han.
Henry Nymann og hans kolleger har satset på miljøvennlige løsninger både bygningsmessig og driftsmessig, og har som mål å få bygget sertifisert som Miljøfyrtårn.

PDF s. 60-61 (466 kB)

Del Del Del