I slutten av oktober kommer Transoceans Songa Enabler til Westcon Helgeland i Nesna Industripark. Foto: Transocean

Transocean til Westcon Helgeland i Nesna Industripark for riggvedlikehold

17 oktober, 2018 8:53 Del Del Del

Verdens største riggselskap, Transocean, har valgt Westcon Helgeland som leverandør av riggvedlikehold til «Songa Enabler».

I slutten av oktober er riggen forventet å ankomme Sjonafjorden og vil legge til rett utenfor verftet til Westcon Helgeland i Nesna Industripark. Jobben har en varighet på 5-7 dager og vil også involvere flere lokale bedrifter, før riggen drar videre til Equinors felt «Trestakk».

Målrettet jobbing mot markedet

Daglig leder i Westcon Helgeland, Arnt Skogsøy, er fornøyd med å ha landet den første kontrakten innen riggvedlikehold for selskapet.

– Vi har jobbet målrettet mot markedet for riggvedlikehold i flere år, og har sammen med gode partnere som Mo Industripark AS, store planer for videre utvikling av Nesna I

Daglig leder i Westcon Helgeland, Arnt Skøgsøy er fornøyd med at målretet arbeid har gitt resultater.

ndustripark. Leverandørmiljøet i Mo Industripark er også ideelt når det gjelder totalleveranser av denne typen vedlikehold. Miljøene ligger nært geografisk og kompetansen er både bred og dyp. For eksempel finnes det bare i Mo Industripark, kun 50 minutters kjøretur fra Nesna, 1100 fagarbeidere. I tillegg kommer den samme typen erfarne leverandører fra Vefsn og Alstahaug, sier Skogsøy.

– Når vi i tillegg har ideelle farvann for riggvedlikehold, vil vi utvilsomt kunne levere på langt større kontrakter også i fremtiden. Men nå har vi fokus på denne jobben hvor vi begynner i mindre skala og arbeider oss inn i markedet, tilføyer Skogsøy.

Muliggjøring av økt industrivirksomhet på Helgeland
Et enstemmig kommunestyre på Nesna vedtok å selge et tomteområde i Langsetvågen sommeren 2017 til Mo Industripark AS (MIP). Da kunne MIP AS konstatere at et mangeårig arbeid for å styrke industrien på Helgeland ytterligere ved å etablere et nytt industriområde på Nesna, kunne igangsettes.

Dette ble ønsket velkommen av ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen som da uttalte at kommunen ønsket ny industrivirksomhet for å bidra både til økt aktivitet, infrastrukturforbedringer og attraktivitet for Nesna.

Mo Industripark AS utvikler Nesna Industripark sammen med flere aktører. Fv: Adm. dir, Arve Ulriksen og Markedsdirektør i MIP AS Jan Gabor

 

Nordland Fylkeskommune har også bevilget 2,5 millioner i støtte til utvikling av industriområdet på Nesna, og er en viktig pådriver for realiseringen av Nesna Industripark.

– Med dialog mellom Mo Industripark AS og samarbeidspartnerne Westcon Helgeland AS, Nesna kommune, Rana kommune i tillegg til viktige innspill fra Kystinkubatoren AS samt Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge, ligger forholdene nå godt til rette for industriutvikling på Nesna fremover, understreker administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Samarbeidskultur og industrikompetanse
Markedsdirektør i Mo Industripark AS og prosjektleder for utviklingen av Nesna Industripark, Jan Gabor, er trygg på at dette bare er starten på enda mer aktivitet på Nesna.

– Utvikling av Nesna Industripark gjør vi i samarbeid med Westcon Helgeland for å styrke aktiviteten der. Nesna Industripark kan bli en arena for leverandørmiljøet i Mo Industripark hvor de kan komme enda nærmere markeder som marin, maritim og olje- og gassrelatert virksomhet. I tillegg kan vi se for oss ny aktivitet basert på industrien i Mo i Rana som metall og mineral, havbruk og datasenter. Innen sirkulær økonomikonseptet ser vi også spennende koblinger mellom ulike næringer som kan danne grunnlag for ny industri, sier markedsdirektøren.

 

Westcon Helgeland i Nesna Industripark.

Om Nesna Industripark, tidligere benevnelse Langsetvågen industriområde

  • Under utvikling: Totalareal for området er på 300 dekar.
  • Det planlegges gjennomført utsprenging av rundt en million og firehundretusen kubikk fast fjell, blant annet knyttet til etablering av dypvannskai, flere tørrdokker og muligheter for riggvedlikehold

Om Mo Industripark AS: Eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark

  • Utvikler og drifter tomter, arealer, veier, kaianlegg i Mo Industripark, en av Norges største industriparker
  • Legger til rette for nye industrielle etableringer blant annet Nesna industripark, ny dypvannskai, datasenteraktivitet
  • Er totalleverandør av tjenester til aktører i parken og leverer strøm, vann, gasser, fiberkabel, fjernvarme og sikkerhetstjenester i tillegg til ovennevnte tjenester
  • Jobber også for at industrien skal ha best mulige rammevilkår

Om Westcon Helgeland AS: Skipsverft som også bygger moduler for olje- og gassnæringen

  • Omsetter for ca. 70 millioner på anlegget i Nesna Industripark
  • Areal på 120 dekar
  • Lokale innkjøp årlig til en verdi av 25 millioner, hvorav flere er medlem til Olje og gassklynge Helgeland
  • Planlegger nå ny og større tørrdokk for vedlikehold og reparasjon av skip og fartøy

 

Del Del Del