Tre generasjoner Flatås i én og samme bedrift. Fv. Martin, Kristian og Gustav ved Mo Industritransport AS. Foto: Mye i Media

Tre generasjoner industriarbeidere i samme bedrift

22 mai, 2019 15:32 Del Del Del

Bestefar Gustav Flatås (69), sønnen Kristian Flatås (46) og barnebarnet Martin Flatås (23) jobber alle ved Mo Industritransport AS. – Vi harmoniserer godt.

– Jeg begynte her 18. januar 1971. Den gang var denne tjenesten en del av Norsk Jernverk. Det var flott å jobbe her da og det er flott å jobbe her nå, forteller Gustav.
Han har kjørt maskiner i alle disse årene. Hovedsaklig kranene på skraphaugen.  

– Jeg trengte arbeid, søkte og fikk stillingen. På den tiden var det enkelt å få jobb. Jeg hadde sertifikat for lastebil, så det var ikke noe problem, sier veteranen.

En god arbeidsplass
Mo Industritransport AS (MIT) ble etablert i hjertet av Mo Industripark den 6. september 1989 og er et datterselskap av industrikonsernet Øijord & Aanes AS.
MIT har en stor og spesialisert maskinpark som utfører tjenester for industribedriftene i Mo Industripark. De sørger for mottak-, håndtering- og lagring av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer for sine kunder.
– Det har vært store endringer her i løpet av årene. Jeg synes å huske at det var mer travelt før. Men, da var vi færre ansatte og hadde dårligere utstyr. HMS var ikke et tema den gang, mimrer Gustav. 

I dag har bedriften 108 ansatte. Da han startet var de omtrent halvparten, men Gustav har trivdes hele veien.

– Jeg har alltid snakket varmt om Mo Industritransport AS. Det har vært en bra arbeidsplass, forteller han.

Variert arbeidshverdag
Sønnen Kristian fulgte tidlig i farens fotspor og fikk jobb på samme arbeidsplass som faren 16. februar 1994.
– Jeg ser ikke bort fra at pappa hadde en finger med i spillet ved at jeg ble ansatt her. Jeg jobbet egentlig litt her og der rett etter videregående. Blant annet på Jakhelln. Så ble jeg oppringt av driftsleder på Vikabandet, som spurte om jeg kunne komme og jobbe der i to dager. Jeg tok meg et par dager fri for å jobbe på Vikabandet, og siden har jeg blitt værende i parken, sier Kristian.
– Jeg hadde ingen sertifikater da jeg begynte her, men har tatt alt i ettertid etter tilbud fra arbeidsgiver. 

Kristian kjører truck, kran og hjullaster og har en skiftende arbeidshverdag.
– Det varierer litt fra dag til dag hvor jeg jobber. Jeg settes inn der det er behov og jeg liker variasjonen. Og så trives jeg god med kollegaene som jeg jobber med, forteller Kristian.

I løpet av årene har de ansatte fått det mer behagelig på jobb takket være fornying av arbeidsverktøyene.
– Jeg merker det i stor grad på forbedringer av utstyret. Hovedsaklig på hjullasterne. De er sterkere og raskere i dag enn de var før. Det er i tillegg en helt annen ergonomi og det er mer komfort, forklarer Kristian.

Gode utdanningstilbud
Martin var bare fem år da han første gang fikk være med opp i krana på skraphaugen sammen med bestefar.
– Det gjorde inntrykk. Jeg sitter jo her nå, smiler den yngste av Flatåsene i MIT, Martin, som startet i jobben 30. januar 2017.
– Jeg begynte vel å jobbe her fordi resten av slekta gjør det, forteller han.

Martin er egentlig utdannet blikkenslager, men fikk mulighet til å jobbe i MIT etter endt skolegang.
– Det var ingen ledige stillinger som blikkenslager da jeg var ferdig utdannet, men de hadde behov for folk her ved Mo Industritransport AS. Nå jobber jeg her, kjører heisekran og truck inne på Celsas finverk og sørger for å ta unna produksjonen.

I tillegg tar han fagbrev innen logistikk etter oppmuntring fra arbeidsgiveren.  
– Jeg fikk en forespørsel fra ledelsen om å ta relevant fagbrev, og det synes jeg er et bra tilbud, som jeg nå benytter meg av, forklarer Martin.

Tre generasjoner Flatås foran krana på skraphaugen.


Godt arbeidsmiljø
Mo Industritransport AS har en stor og spesialisert maskinpark og leverer en rekke tjenester i parken.
– Maskinparken i kombinasjon med god service har nok bidratt til at vi har klart å være en ledende aktør innen transporttjenester i industriparken, forteller Kristian. 

I tillegg roser alle tre det gode arbeidsmiljøet og en ledelse med beina godt plantet på jorda.
– Jeg føler at bedriften er veldig ivaretakende. Vi har et godt og sunt arbeidsmiljø, og her blir vi sett og hørt som personer. Ikke bare som brikker i et spill hvor man skal tjene mest mulig, sier Kristian.
– Jeg trives også veldig godt med kollegaene mine, men det beste er at jeg får jobbe skift. Da er det færre dager hvor jeg må stå opp tidlig. Og så må jeg jo opp midt i natta enkelte dager, når jeg begynner på jobb klokka seks, forklarer Martin. 

Bestefar Gustav er helt enig.
– De åtte første årene gikk jeg dagtid på laboratoriet ved Norsk Jernverk. Jeg søkte meg over for å få lov til å gå skift. Jeg liker både variasjonen og det at jeg kan sove litt lenger enkelte dager, sier han.

En fordel
Når de møtes til familiemiddag går det mye i arbeidsprat og de ser ingen ulemper med å jobbe sammen med familien. Tvert imot.
– Vi har ingen konflikter og har harmonisert godt sammen. Så snart jeg fikk vite at jeg fikk jobb her, tok pappa og bestefar meg med på omvisning. Det var kanskje lettere for meg å komme inn her til sammenligning med en som aldri har vært her. Jeg kjente egentlig stedet, menneskene og rutinene godt før jeg begynte her. Det har bare vært en fordel, avslutter Martin Flatås.

Del Del Del