Kommunikasjonsrådgiver Hedda Hiller i Avinor viser oss rundt på den nye flyplassen.

Tre millioner kubikk av massene på den nye flyplassen flyttet

13 June, 2024 8:00 Del Del Del

I starten av juni ble en ny milepæl passert i byggingen av flyplassen i Mo i Rana. Tre millioner kubikk av de enorme mengdene med fjell og masser som skal sprenges og flyttes, er nå flyttet. Det utgjør om lag 70 prosent av alle massene som skal flyttes.

De som har vært i anleggsområdet for Helgelands nye storflyplass i Fagerlia, sitter igjen med det samme inntrykket: Dette er stort. Enorme tipptrucker, som hver veier 200 tonn inkludert 100 tonn last, kjører rundt i det som fra et fugleperspektiv til tider ligner en enorm maurtue. De blir lastet med gravemaskiner, hvor av to veier hele 125 tonn. Og det må gå unna, for det er hele 4,3 millioner kubikk stein og masse som skal flyttes. De regner med å bruke cirka 3,5 millioner kilo sprengstoff innen den siste delen på østsida av flyplassen er sprengt ut, og klar til forflytning internt på området. I 2027 skal den nye flyplassen åpnes.

Tre millioner kubikk av de enorme mengdene med fjell og masser som skal sprenges og flyttes, er nå flyttet. Det utgjør om lag 70 prosent av alle massene som skal flyttes.

Så langt har hele 750 mennesker vært involvert i utbyggingen, i større eller mindre roller. Akkurat nå er det 180 personer i sving, fordelt på to skift. I tillegg har MBA Entreprenør AS nylig rykket inn med 20 personer, som skal sette i gang med servicebygget.

Det er mange mennesker og maskiner i sving på anleggsområdet.

Vi tok turen til Fagerlia og det enorme anleggsområdet for en omvisning. Kommunikasjonsrådgiver Hedda Hiller i Avinor tok imot oss og viste oss rundt.

– Det har vært en fantastisk reise å få følge med på denne utbyggingen. Det må jeg si. Det er folk i sving hver eneste dag, sier hun.

Rullebanen begynner å ta form.

Hiller melder også om at de har nådd en viktig milepæl i arbeidet.

– Nå er hele tre millioner kubikk av massene som skal flyttes på, faktisk flyttet. Med unntak av forsterkningslaget på rullebanen, henter vi all massen til flyplassen bare ved å jevne ut terrenget, sier hun.

Det flyttes enorme menger fjell og masser.

For at flyplassen skulle bli realisert, måtte som kjent kommunen og næringslivet i regionen bidra med pengebeløp. Et sånt spleiselag mellom stat, kommune og næringsliv for grunnleggende infrastruktur, mangler sidestykke i norsk historie. Likevel kom Polarsirkelen lufthavnutvikling i mål med ambisjonene sine, og staten stilte til slutt opp de også.

Mo Industripark AS har bidratt med 15 millioner kroner i tilskudd. I tillegg har de tre eierne bidratt med store beløp: Celsa med 5 millioner, Øijord & Aanes med 2 millioner, og Helgeland industriutvikling med 10 millioner. Til sammen har dermed Mo Industripark AS med eiere til sammen bidratt med 32 millioner kroner av næringslivets bidrag på 150 millioner kroner.

Del Del Del