Trener på redning i høyden

1 mars, 2024 8:57 Del Del Del

Som eneste aktør nord for Trondheim tilbyr MIP Sikkerhetssenter kurs i redning i høyden. Vi fikk komme på besøk under ett av kursene, hvor ansatte ved Celsa Armeringsstål fikk utfordret høydeskrekken.

Langt opp i en krankabin ligger det en «pasient», i form av en tung dukke, som kursdeltakerne skal øve på å redde ut. Godt utrustet med fallsikring, er ansatte i Celsa Armeringsstål i full gang med redningsarbeidet. Oppgaven er at redningspersonellet skal redde dukken fra krankabinen, og sikkerhetssjef Øystein Aslaksen i Celsa Armeringsstål følger spent med på operasjonen.

– På dette redningskurset skal industrivernrepresentantene våre, sammen med to instruktører fra MIP Sikkerhetssenter, øve på å redde en dukke i en situasjon der lift ikke er tilgjengelig, forteller Aslaksen.

Kursingen har som mål å øke sikkerheten og beredskapen hos Celsa Armeringsstål.

– Vi skal ha eget mannskap som skal kunne bistå de profesjonelle under en operasjon i høyden. De læres opp i bruk av utstyret og læres opp i ulike teknikker. Slik blir de tryggere og vet hva de skal gjøre hvis de skulle komme i en slik situasjon, legger Aslaksen til.

Her fires en av industrivernrepresentantene fra Celsa Armeringsstål ned fra krancabinen sammen med en redningsdukke.

Denne øvelsen er den første av sitt slag i Celsa Armeringsstål, og Aslaksen er glad for den lokale kompetansen.

– Vi er heldige som har denne kompetansen lokalt i parken, sier Aslaksen.

Det lokale beredskapsarbeidet med redning i høyden hos MIP Sikkerhetssenter, får gode skussmål fra Celsa sentralt.

– Head of Safety i Celsa Group var på revisjon for beredskap for redning i høyden, og vi besøkte i den forbindelse MIP Sikkerhetssenter. Han fikk en god gjennomgang av prosedyrene, rutinene og oppsettet til redningsbilen deres, og sa etterpå sitat: «nothing to add». Det var det beste han hadde sett innen beredskap for redning i høyden, sier Aslaksen.

15-årsjubileum for redning i høyden
MIP Sikkerhetssenter startet arbeidet med å Foranledningen var et pålegg fra HMS-gruppen i Mo Industripark i 2009, forteller Richard Erlandsen, sikkerhetssjef i Mo Industripark AS.

– Vi måtte finne ut av hva som skulle til for å få denne kunnskapen, vi tok kurs gjennom eksterne ressurser, etablerte opplæring internt og skrev prosedyrer, sier Erlandsen.

For å kunne gi et slikt tilbud, måtte det også etableres et eget fallsikringslokale. Dette skyldes at det ikke alltid er mulig å trene inne hos bedriftene under trygge forhold. Fallsikringslokalet er i et eget verksted med god takhøyde, og gjør de ansatte ved Sikkerhetssenteret i stand til å trene på scenarioer som er tilpasset industrien.

– Med et eget fallsikringslokale har vi gode forhold for øving på redning i høyden. Vi har bygd det opp stegvis, og har i dag et godt utrustet lokale hvor våre ansatte trener jevnlig, forteller Erlandsen.

– Vi øver på mange forskjellige scenarioer som kan oppstå inne i bedriftene i parken. Det kan for eksempel handle om at det er lite plass og umulig å komme til med stige eller lift, fortsetter han.

Her øver de ansatte ved MIP Sikkerhetssenter i fallsikringslokalet.

Å ivareta en slik beredskap krever at man har mange øvelser jevnlig. At MIP Sikkerhetssenter også kan tilby kurs inne hos bedriftene i parken er viktig for å kunne «øve i felt».

– Vi bruker mye tid og ressurser på å vedlikeholde ferdighetene våre. Kompetanse og beredskap på redning i høyden er en helt nødvendig del av beredskapen i en industripark som vår. Det er ingen andre aktører i byen som har denne kompetansen, poengterer Erlandsen.

Her øver Christian Svanheim og Tomas Olsen ved MIP Sikkerhetssenter på nedfiring med begrenset plass.

Kurstilbudet bidrar til å øke sikkerheten til den enkelte bedriften i parken, som Celsa Armeringsstål.

– Vi hjelper kundene våre med å utarbeide en redningsplan og gjennomføre et kurs med praktiske øvelser i høyden. Det resulterer i tryggere ansatte, som kan bistå oss hvis vi må rykke ut, avslutter Erlandsen.

Del Del Del