Fullt hus hos Scandic Havet.

– Uforutsigbare rammevilkår er gift for investeringer!

2 oktober, 2018 13:22 Del Del Del

Dette slo en tydelig sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, fast under sitt innlegg på industrikonferansen i Bodø, som samlet over 200 deltakere fra flere sektorer for diskusjoner knyttet til norsk industris konkurransekraft i forrige uke.

Fullspekket program
Dørum var en av en rekke inviterte innledere som belyste hvordan Norge påvirkes av internasjonale forhold og drøftet hvordan man bør jobbe og hva man må tenke på for å posisjonere seg for markeder, bransjer og teknologi i endring.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt et av åpningsinnleggene på industrikonferansen og brukte mye av tiden sin på å understreke viktigheten av Norsk industri.
– Norge er ikke et industriland i solnedgang. Det går godt i Nord og norsk industri. Men vi har ingen laurbær å hvile på. Industrien skal bære velferden her til lands videre. Vi har mange bein å stå på, men vi trenger enda flere. Her løper industrien i front sa næringsministeren og tilføyde at han gledet seg til å besøke industrien på Helgeland dagen etter, hvor han blant annet foretok den offisielle åpningen av Arctic Circle Data Center.

Ranaindustrien godt representert
I en egen programbolk om blokkjede-teknologi og datasenter, deltok adm. dir. i Mo Industripark AS sammen med Mats Hansen, prosjektleder i Momek og adm. dir i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen. De belyste mulighetene knyttet til etablering av datasenter her til lands og i blokkjede-teknologien, og delte erfaringer de har gjort seg under etablering av datasenteraktøren Bitfury i Mo Industripark. De tre representantene holdt også frem at debatten om datasenteretablering i Mo Industripark har vært unyansert og merkelig, og forsvarte denne satsingen.

I tillegg løftet Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen frem behovet for fiberkapasitet for å få realisert fremtidige satsinger og være bedre rustet for den digitale fremtiden.

 

Celsa Nordic ved adm. dir. Carles Rovira lanserte også sitt nye bærekraftveikart på konferansen i en sesjon som fokuserte på bærekraft og fremveksten av nye forretningsmodeller. Rovira pekte også på at det ligger mange nye muligheter i å satse på bærekraft og at selskapet har vært en pioneer innen stålproduksjon i Europa. Celsa har halvparten av utslippene sammenlignet med resten av Europa og mener at det grønne skiftet vil bli en konkurransefordel fremover, selv om markedene i dag ikke er villige til å betale for grønnere produkter.

Seniorrådgiver i Gassnova, Jørild Svalestuen, presenterte CO2- hub Nordland for salen og fremhevet at – Nordland ligger foran de andre klyngene i Norge takket være en forstudie som allerede er gjort. Hun uttrykte også at hun gledet seg til å følge opp prosjektet fra Gassnovas side. Denne forstudien ble initiert og finansiert av Mo Industripark AS godt hjulpet av Nordland Fylkeskommune.

Arctic Cluster Team ved styringsgruppeleder Trond Sæterstad holdt også presentasjon om klyngens virksomhet og satsingsområder til et interessert publikum under lunsjen på konferansens første dag.

Internasjonal tungvekter på programmet
I årets program var CNNs fremste finansanalytiker Richard Quest invitert til å gi det overordnede bildet av verdensmarkeder i stadig endring og utfordringer for Norsk næringsliv knyttet til dette. Han intervjuet også finansminister Siv Jensen om utfordringer fremover.

CNNs fremste finansanalytiker Richard Quest leverte et forrykende innlegg på Industrikonferansen.

Finansministeren var også tydelig på hvor veksten burde komme.
– Nå har norsk næringsliv et ansvar for å utnytte gode tider, investere mer og skape flere arbeidsplasser. Eksport i seg selv er ikke utelukkende et mål, eksport og import henger nøye sammen og er svært viktig for et land som Norge som er et lite land med åpen økonomi.

Finansministeren fremhevet også viktigheten av tilknytningen til EU.
– EØS sikrer norske bedrifter full adgang til et åpent marked med 500 millioner mennesker. Det europeiske samarbeidet er viktig, også med Storbritannia etter Brexit, poengterte Jensen.

I forkant av Industrikonferansen arrangerte også i år Norsk Industri en politikerturné som la et besøk til Mo Industripark dagen før konferansen.  Lokalt vertskap for turen er Nordland Fylkeskommune, godt hjulpet av industrien på Helgeland.

Del Del Del