Terje Lillebjerka, konstituert adm. dir. i Mo Industripark AS.

Ung i industrien

29 January, 2014 8:44 Del Del Del

Tema for MIP Magasinet 2014 er: Ung i industrien.

Her presenterer vi mange muligheter og stor bredde på oppgaver og utvikling av jobber i industrien.

Å være ung i industrien kan bety så mye. Det å være en ung gründer er noe

annet enn å være ung lærling. Å være ung som administrerende direktør er noe

annet enn å være ung som industrimekaniker, elektriker eller operatør i kjemi-

prosessfaget. Noen kan være 20 år, andre 40 år, og de er alle ung i sin rolle eller sitt yrke.

I MIP Magasinet 2014 har vi intervjuet et trettitalls unge med jobb i industrien. Vi ønsker at du som leser blir bedre kjent med det store mangfold i bakgrunn og arbeidsoppgaver, og også kjent med de mange muligheter som finnes for videreutvikling innenfor jobben.

Å arbeide i industrien i 2014 er noe helt annet enn det var for 30 eller 50 år siden. Endring og utvikling preger hverdagen til de fleste av oss. Markeder og teknologi endrer seg raskt, og måten vi arbeider på er også i stadig endring, for eksempel innenfor felt som kvalitet, helse, miljø og sikkerhet – det som i dag kalles KHMS. En grunn er internasjonal konkurranse. Andre grunner er krav som olje- og gassvirksomheten stiller og som leverandørbedrifter må forholde seg til. Det gir ringvirkninger for all annen industri.

I Mo Industripark er det i dag om lag 110 bedrifter, og nærmere 2000 ansatte. I tillegg sysselsetter Rana Gruber AS 400 mennesker. Her er det jobb for både menn og kvinner, og industrien arbeider aktivt for å rekruttere unge medarbeidere, blant annet lærlinger.

Lederutvikling er et annet felt industrien i Mo i Rana har lang tradisjon på. Kravene til ledere har endret seg dramatisk de siste 60 årene. Gode ledere er også i dag svært viktig for utvikling av så vel bedriften som teamet.

Industrien i Mo i Rana er og har vært den viktigste faktoren for utvikling og vekst i Rana. Vi har et av de sterkeste industrimiljøene i det nordlige Norge. Vi er også unik i landet med vår industrielle bredde. Her finner du prosessindustri, mekanisk industri, bergindustri, leverandørindustri og olje- og gassindustri. Denne bredden og mangfoldet gjør samtidig at bedriftene utvikler konkurransekraft både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med det får vi også langt flere muligheter for å velge en egen vei, med spennende utfordringer for jobb og utvikling.

For unge i dag, som skal velge vei inn i arbeidslivet, kan vi med trygghet anbefale en av de mange mulighetene som en jobb i industrien vil være. Vi hevder at aktiviteten som industrien i Rana representerer, med Rana Gruber og bedriftene i Mo Industripark, lever opp til vårt slagord:

Der muligheter blir til virkelighet!

 

Terje Lillebjerka

Konstituert adm. dir.

Mo Industripark AS

 

Se lederen i MIP Magasin 2014 i pdf-format:

MIPmagasin_ungiindustrien

 

Del Del Del