Deler av den gamle hovedvannledningen fra A/S Norsk Jernverk var laget i tre. Den ble nylig avdekket under gravearbeid i Blåbærveien.

Vannrør i tre

13 mars, 2014 12:10 Del Del Del

Ved utgraving av området der Bilalliansen nå bygger i Blåbærveien, ble deler av den gamle hovedvannledningen fra A/S Norsk Jernverk til Mo kommune avdekket og fjernet, sammen med eldre kloakkrør.

Det spesielle er at hovedvannledningen var laget i tre, armert med ståltråd.

Denne bla lagt ned like etter 1950, da vannforsyningsanlegget fra Jernverkets vannverk inne i fjellet ble ferdigstilt. Det var vannforsyning av prosessvann og kjølevann til de forskjellige avdelingene ved Jernverket, samt drikkevann til alle bygg ved Jernverket og til Mo kommune.

Den gamle hovedvannledningen i tre ble erstatter for mange år siden, men rørene lå ennå i bakken nede i Blåbærveien.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_19

 

Del Del Del