Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre var fornøyd med møtet med industrien i Rana. Her sammen med adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen

Vekstfremmende infrastruktur er kritisk for Helgeland

23 november, 2018 19:17 Del Del Del

Dette var hovedbudskapet da Mo i Rana Havn, Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Mo Industripark AS møtte Jonas Gahr Støre da han besøkte i Mo i Rana i dag.

Partilederen gjorde et stopp i industrihovedstaden i Nord på vei til Bodø til ekstraordinært årsmøte i Nordland Arbeiderparti i morgen.  Etter et besøk hos valseverket til Celsa først på dagen, gikk turen til Mo Industripark AS for en lynrunde med innspill om næringspolitikk i nordområdene. Arbeiderpartiet jobber med en egen næringsstrategi for Nord-Norge, etter initiativ fra Nordland Arbeiderparti.

– Jeg er helt enig!
Arve Ulriksen, Adm. dir i Mo Industripark AS innledet møtet med å si at det er alt for lite fokus på sirkulær økonomi i Norge, hvorpå en engasjert Gahr Støre skjøt inn – Jeg er helt enig!

Leder i Nordland Arbeiderparti (t.v.) var med en engasjert Jonas Gahr Støre på møtet hos MIP, sammen med blant andre ordfører og varaordfører i Rana Kommune.

– Vi henger allerede etter og Norden og andre land i Europa fosser forbi mens vi så vidt har startet å diskutere hvilke muligheter som ligger i det å ta sirkulær økonomi på alvor, fortsatte Ulriksen.

Gahr Støre anerkjente i møtet at Sirkulær økonomi ikke er godt forankret i Norge.
– Vi må ha større selvtillit, sirkulær økonomi er fortsatt et fremmedord i den norske samfunnsdebatten.

Videre påpekte Ulriksen at Norge er dårlig forberedt på de nye forretningsmodellene som kommer som følge av digitalisering. De er sirkulære mens de tradisjonelle er sektorbasert, understrekte han.

Alvorlig for norsk økonomi
Ulriksen tegnet også et bilde av hvor alvorlig det er for norsk økonomi at oljeinntektene super fra 2025 og at vi får store problemer med inntektene til statskassen dersom vi ikke gjør noe.
–  Investeringer i olje og gass er for stor sammenlignet med andre sektorer mens investeringer i industrien har vært flat de siste årene. Vi må ha en økning for å imøtegå fremtidstrender, understreket Ulriksen og tilføyde vi må ha vekstfremmende investeringer i infrastruktur i nord.

– Regjeringen forventer større vekst, men spesifiserer lite hvor veksten skal komme, uttalte partilederen. Han lot seg også interesserte for nye industrielle muligheter nevnt av Ulriksen som CO2 fangst og lagring, og protein, metanol og hydrogenproduksjon basert på fanget CO2.

Forutsigbare rammevilkår
Støre fikk også med seg et budskap om at forutsigbare rammevilkår er viktig og at regjeringens foreslåtte budsjettforlik som avvikler reduksjon i elavgiften for datasenter som utvinner kryptovaluta fra 1. januar 2019, var svært bekymringsfullt. Ulriksen uttrykte sterk bekymring over at Norge sier nei til et blokkjedeteknologimarked som om få år er verdt 2000 milliarder norske kroner, ved å avgrense elavgiften.

Støre bedyret at kunnskap og erfaring er viktig og at utredninger spiller en viktig rolle.
–  Dette er en debatt som bare er så vidt begynt. Vi må klare å skille mellom blokkjede og datasenter. Vi må også klare å se Norges fremtid i denne næringen, da Støre om datasenter og blokkjedeteknologien som flere kryptovalutaer er basert på.

– Må tro jeg har hørt om flyplassprosjektet deres tidligere selv om jeg ikke har møtt deg på disse 11 årene, spøkte Jonas Gahr Støre da Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling presenterte planene for storflyplass på Helgeland.

Forskuttering av byggestart for flyplass
Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Henrik Johansen la også frem flyplassprosjektet på Mo som det største spleiselaget i Norsk luftfart noen sinne.
– Vi snakker om en utrolig variert næringslivsregion her med alt fra metallindustri til sjømat og reiseliv. Sammen blar kommunene og næringslivet i regionen opp 600 millioner kroner dersom vi får mulighet til å forskuttere byggestart, forklarte Johansen. Så viktig er det å få realisert prosjektet som er godt forankret fra Træna til Hattfjelldal, tilføyde han.

Gahr Støre spøke med at selv om han ikke hadde møtt det 11årige prosjektets eminente prosjektleder tidligere, kunne han forsikre om at han hadde hørt om prosjektet i flere sammenhenger tidligere.

Johansen poengtrete også at det er for lite underliggende stimulans på Helgeland for å få til befolkningsøkning og at en stor flyplass er kritisk for attraktivitet for befolkning og næringsutvikling.

Dypvannskai
Havnefogd i Mo i Rana Havn, Svein Tore Nordhagen brukte sine tilmålte 10 minutter til å gi Støre et inntrykk av kapasitetsutfordringene Mo i Rana står overfor. Han var klokkelar i sin tale til partilederen.

– Vi har sprengt kapasiteten på havneavsnittene i Rana, og man får ikke nye etableringer uten å ha tilgjengelig kaikapasitet. Vi er ikke bare en industriby men også en havneby da det meste av transporten fra rana går sjøveien. Det er derfor avgjørende at kommunen og industriparken får mulighet til å forskuttere 120 millioner til utbedring av farled i Mo i Rana havn, sa havnefogden.

Han presiserte også at mudring på to terminaler samtidig vil spare kostnader, og ikke minst være god miljøpolitikk da man får fjernet forurenset masse som ligger på bunnen av Ranfjorden som følge av gamle miljøsynder.

Nordhagen fremholdt også at en ny dypvannskai vil utløse et stort potensial i både investeringer i milliardklassen og økt trafikk fra dag én.

Støre uttrykte at prosjektet var godt og tilføyde – Det er spennende å være i en region som har så mange offensive prosjekter, sa Gahr Støre før turen bar nordover til Bodø.

Havnefogd i Mo i Rana Havn Svein Tore Nordhagen, forklarer hvorfor det er viktig å få napp i den statlige forskutteringsordningen for farledsutbedringer.

 

Både Rana Blad og Ranano var tilstede under besøket.

 

Del Del Del