Industrien ønsker ungdommens viktigste rådgiver, mor, velkommen til morsdagskafé. Bak fra venstre: Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland, Tonje Nermark fra Mo Industripark as og Tone Jakobsen Kunnskapsparken Helgeland. Fra venstre foran: Morten Loftfjel fra Momek, Terje Ditlefsen fra Elkem Rana og Hans-Petter Skjæran fra Celsa.

Velkommen til morsdagskafé!

3 februar, 2020 12:23 Del Del Del

Lørdag 8. februar kl. 11-12 inviterer bedrifter fra Mo Industripark til karriereprat over en kopp kaffe og et stykke kake. Det blir også mulighet bussomvisning i industriparken.

Gjentar suksessen
I år som i fjor inviterer industrien ved industriklyngen ACT til morsdagskafé. Engasjerte representanter fra Celsa, Elkem, Momek og Mo Industripark as vil gjerne fortelle om karrieremulighetene i industrien. Derfor håper vi særlig mødre med unge i hus som snart er ferdig på ungdomsskolen, kommer på morsdagskafé. Ta gjerne med poden – og far!

Velkommen til Rana Bibliotek der vi byr på kaffe, kake og morsdagsgave til de 40 første! Det blir en guidet omvisning i buss for de som ønsker som går fra biblioteket til industriparken med retur til biblioteket ca kl. 13.

Det er mor som er sjefen
Da mor er en viktig rådgiver når det gjelder utdanningsvalg, ønsker industrien gjerne å gi førstehånds informasjon om hva som skjer bak portene til industriparken og hvilke muligheter som finnes. Siden mor gikk ut av grunnskolen har det skjedd store endringer i industrien, men ordskiftet er fortsatt det samme.
-Man referer fortsatt til jernverket på skolen og ellers. Slik bør det ikke være og industrien vil ta ansvar for å endre det. Vi må vise hvor langt i utvikling vi har kommet siden omstillingen i 1989 og gjøre mor, og egentlig hele familien oppmerksom på karrieremulighetene som finnes i industrien for eksempel når det gjelder yrkesfag, sier Morten Loftfjell fra Momek.

Tar ungdommen på alvor
For den enkelte ungdom kan valget om hvilket videregående tilbud han eller hun skal søke på være vanskelig. Enda vanskeligere er valget om hvilke studielinjer som man bør velge.
-Vi i industrien må ta på alvor det som skjer i ungdommens liv i dette veiskillet når de skal velge studieretning for videregående skole. Industrien kan ikke sitte og håpe på at flere velger for eksempel teknikk- og industriell produksjon (TIP) når de fyller ut søknadskjemaet. Vi må ta de på alvor, melder HR sjef i Elkem Rana, Terje Ditlefsen.

-Jeg er helt enig i hva Terje og Morten sier. Vi må vise oss frem og ikke tro at alle i Rana vet hvem vi er og hva vi driver med, konstaterer HR/HSE Manager i Celsa Nordic, Hans Petter Skjæran.

Buss til Industriparken
Etter at morsdagskafé er ferdig på biblioteket vil det bli satt opp buss opp til industriparken hvor det blir en guidet omvisning.
-Selv de som besøkte industriparken bare for noen år siden vil få et nytt syn på hva som foregår der i dag. Arbeidsmarkedet er stadig i endring og mange av bedriftene våre er fremst i skoene på innovasjon, så jeg tror flere vil bli positivt overrasket over alle muligheten som finnes i parken i dag. Oppfordrer nysgjerrige mødre til å sette av to timer til morsdagskafé og omvisning, gjerne med poden og far også, smiler Tonje Nermark fra Mo Industripark as.

 

Hva: Morsdagskafé

Hvor: Rana Bibliotek

Når: Lørdag 8. februar kl. 11-12, omvisning i industriparken 12-13.

For hvem: Verdens beste mor med ungdom i hus

Arrangeres av: Arctic Cluster Team, Celsa Armeringsstål, Momek, Elkem Rana, Mo Industripark as.

Se facebook arrangement her

Del Del Del