Det ble tid til bedriftsbesøk ved Celsa Armeringsstål AS, og det nye Hot Charging-anlegget som skal gjenvinne 30 GWh årlig. Fra venstre: Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, Rita Lekang, LO, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Geir Waage og Linda Eide, begge Rana Arbeiderparti.

Vellykket samråd med Jonas Gahr Støre

7 juli, 2015 12:27 Del Del Del

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, besøkte Mo Industripark 25. juni for samråd med industri og fagbevegelse i Rana. Her var et 40-talls representanter fra industri og fagbevegelse til stede, der Jonas Gahr Støre fikk presentert korte innlegg om dagens situasjon og utfordringer framover, knyttet til hvordan indu-strien i Rana ser på en sterkere miljøsatsing.

Presentasjonene ble holdt av adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, klubbleder i Jernverksklubben Lars Frøysa, økonomidirektør Eivind B. Hansen fra Celsa Armeringsstål AS, leder i LO i Rana og omegn, Skjalg Iversen, og produksjonssjef Hendrik Strümpfer ved Glencore Manganese Norway AS. Etter samrådet ble det tid til omvisning ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS.

Jonas Gahr Støre oppsummerte på sin Facebook- side etter besøket at dette var en lærerik dag på en industriarbeidsplass med markert fortid og spennende framtid.

Han skrev blant annet: Som tillitsvalgt Lars Frøysa sa: ”Vi står midt i det grønne skiftet, det er ikke noe som kommer et sted der fremme”. Godt sagt, og det viser hvordan norsk industri, som er gode på omstilling, gradvis tilpasser seg en ny tid hvor krav til miljø og klima ikke er enkel sak men en ramme for virksomheten, skrev Jonas Gahr Støre.

 

Se notisen i PDF-format:

GSnr4_2015_s18

 

 

Del Del Del