Verdens første karbonfangstpilot for smelteverk offisielt åpnet i Mo Industripark

20 januar, 2023 12:32 Del Del Del

I dag ble verdens første karbonfangstpilot for smelteverk offisielt åpnet. Den mobile testenheten, levert av Aker Carbon Capture, skal både fange utslipp fra Elkem og SMA Mineral.

Pilotanlegget er allerede tilkoblet Elkem Rana, som produserer ferrosilisium og mikrosilika. Senere skal den kobles til SMA Mineral, som produserer kalkprodukter.

Karbonfangstpiloten er et samarbeid mellom Mo Industripark, Elkem, SMA Mineral, SINTEF, Alcoa, Celsa Group, Ferroglobe PLC, Norcem AS, NorFraKalk AS, ACT Cluster og Aker Carbon Capture. Med en fullskala fangst, har deltakerbedriftene til sammen identifisert over 1,5 millioner tonn fangbart CO2. Om noen måneder vil testingen også inkludere SMA Mineral.

Sammen med over 60 inviterte gjester til Mo Industripark, var statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet til stede på seremonien.

-Det er ingen tvil om at vi trenger karbonfangst og lagring og bruk (CCUS) for å nå våre klimamål. Vi trenger CCS til den industrien som det ellers er vanskelig å unngå utslipp fra for å beholde industriarbeidsplasser i Europa. Denne piloten vil gi viktig læring relatert til CO2-fangst i metallindustrien, og vil bli en viktig hub for andre selskaper i industriparken som vil teste karbonfangstteknologi, sier Amund Vik.

Adm.dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen sier at karbonfangst er en perfekt match for Mo Industriparks visjon om å være en grønn industripark i verdensklasse.

-Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med en rekke ulike aktører tilstede. Dette gjør det mulig for industrien her å få synergieffekter og være en del av en sirkulærøkonomisk industriell klynge. Denne piloten, hvor det skal fanges utslipp fra to ulike lokasjoner samtidig, er et godt eksempel på mulighetene i Mo Industripark, sier Ulriksen.

Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

Aker Carbon Capture har levert pilotanlegget, og adm.dir. Valborg Lundegaard var også tilstede under seremonien.

-Den mobile testenheten ble bygd i 2008 og har blitt kontinuerlig oppgradert i tråd med våre siste teknologiske nyvinninger. Aker Carbon Capture kan derfor tilby kundene våre en unik mulighet til å teste teknologien vår på deres områder, og redusere risikoen i forkant av en mulig fullskala implementering. Det er virkelig stort å offisielt sette i gang dette prosjektet i dag med alle våre partnere i Rana, sier Lundegaard.

Elkems fabrikk i Mo Industripark ble etablert i 1989 og har i dag rundt 140 ansatte. De produserer spesialiserte ferrosilisiumprodukter og mikrosilika basert på fornybar kraft.

-Elkem er veldig glade for å være en del av denne piloten. Verden trenger mer metaller og andre materialer for å lykkes med det grønne skiftet, men vi trenger også å oppnå lavere CO2-utslipp. Karbonfangst kan potensielt bidra betydelig til at vårt globale veikart for nullutslipp, samtidig som vi øker produksjonen som trengs til det grønne skiftet. Samtidig er Elkem avhengig av våre “stakeholders” for å muliggjøre grønn teknologi på industriell skala. Dette er grunnen til at vi er svært fornøyde med det gode samarbeidet mellom flere partnere i dette prosjektet, og vi vil følge nøye med på resultatene fra dette prosjektet, sier adm.dir. i Elkem Helge Aasen.

Pilotprosjektet er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt, CO2 Hub Nord. Mo Industripark er prosjekteier og Sintef er prosjektleder. Prosjektet har også fått finansiering fra Climit Demo. Hovedmålet er å verifisere teknologien på faktiske industrielle avgasser fra smelteverk og andre industrielle prosesser, for å forberede et fullskala karbonfangstanlegg.

Gjennom utvikling og verifisering av ny teknologi for karbonfangst, akselererer CO2 Hub Nord innovasjon og industrialisering av verdikjeden for karbonfangst, lagring og bruk (CCUS). Industrialisering av denne teknologien er ansett som en viktig bidragsyter for å redusere CO2-utslipp og levere på globale utslippsmål.

Del Del Del