Fra venstre: Erlend Knutsen, CEO ved Applica Robot Integration, Alexander Johansen, daglig leder ved MOMEK Services, og Finn Oscar Karlsen, CEO ved Pioneer Robotics. Alle tre var svært fornøyde på lanseringsdagen. Foto: Mye i Media

Verdenslansering fra Momek

6 november, 2019 10:22 Del Del Del

Nylig slo Momek på stortromma og presenterte sitt nyutviklede robot-sveisesystem WelderMate. Systemet er beregnet på sveising av Söderberg-elektroder, som benyttes i 75 prosent av elektriske smelteovner verden over.

24. oktober inviterte Momek til storstilt lansering og demonstrasjon av WelderMate, løst oversatt til «sveisekompis». Prosjektsjef Morten Loftfjell hos Momek Services tok vel imot et spent publikum, og oppslutningen om arrangementet var stor.

Det er i år 100 år siden elektroingeniøren Carl Wilhelm Söderberg tok patent på sin elektrodeløsning, og Momek Group lanserte altså nå en ny robotisert løsning som kan revolusjonere arbeidshverdagen for sveisere verden over.

Hovedattraksjonen, WelderMate, i aksjon med presisjonsarbeid.


Fokus på arbeidsmiljø
Söderberg-elektrodene, som benyttes i majoriteten av verdens smelteverk, er elektroder som kontinuerlig må forlenges mens smelteovnene er i full drift. Forlengelse av elektrodene har frem til i dag blitt sveiset på manuelt, og for sveiserne er dette en tøff og krevende jobb som utføres på en svært varm plass, hvor det også kommer røykgass opp fra ovnen.

Momek Services utfører i dag disse sveiseoppdragene ved smelteverkene til Elkem Rana og Ferroglobe Mangan Norge, begge i Mo Industripark.

Nettopp med bakgrunn i et ønske om å redusere varme- og støvbelastning for arbeiderne, og gjøre arbeidsforholdene sikrere, startet man for et drøyt år siden å se på mulighetene for å automatisere denne sveiseoppgaven med et robotsystem.

– I Momek er vi opptatt av å gjøre arbeidshverdagen både tryggere og bedre for våre ansatte. Det har helt klart vært en driver for dette innovasjonsarbeidet, sier daglig leder ved Momek Services, Alexander Johansen.

Inspeksjon og nærstudie av WelderMates arbeid.

Gode samarbeidspartnere
Utviklingsjobben kunne de ikke gjøre alene. Her var de nødt til å se seg om etter partnere med den riktige kompetansen.
– Vi fant oss gode samarbeidspartnere i Pioneer Robotics og Applica Robot Integration. De kunne levere roboten og få på plass kamera og styringssystemer. Sammen har vi utviklet det unike systemet for sveising på elektrodene. Vi har nå søkt patent på løsningen vår, og jeg er veldig stolt over hva vi har fått til, forteller Johansen.


Sveiseren blir operatør
Et av de virkelig store fortrinnene med WelderMate er at den forbedrer arbeidsforholdene betraktelig, og reduserer eksponeringen sveiserne utsettes for med tanke på støv, støy, røyk og statisk tungt arbeid.

Sveiser André Johansen hos Momek Services ser fram til å se roboten i aksjon og at han nå i stor grad kan gå over til å være operatør og styre roboten i stedet for selv å sveise i røyken og varmen fra ovnene. Hvert år sveiser han og kollegene omkring 800 mantelseksjoner på elektrodene ved de lokale smelteverkene.

– Med WelderMate blir denne jobben både enklere og sikrere. Jobben blir nå å følge med på at roboten opererer som den skal, sier han.

Prosjektleder Johan Sletten hos MOMEK Services har vært med i alle fasene av prosjektet, og har blant annet gjort mye av koordineringsjobben mellom de ulike aktørene i utviklingsprosjektet.


Stort potensiale
WelderMate er utviklet i tett samarbeid med Elkem, og nå skal prototypen testes ut under full drift hos Elkem Rana. Det robotiserte sveisesystemet kan altså revolusjonere deler av industrien verden over.

Alexander Johansen forteller at Momeks målsetning er å kunne levere WelderMate til smelteverk globalt, samt å stå for både service og opplæring på utstyret.

– Produksjonen av WelderMate vil vi ha her i Rana. Vi vet ikke enda hvor stort dette kan bli, men potensialet er i aller høyeste grad stort, sier han.

Som Momek sier det selv: Dette vil ta Söderberg-elektrodene inn i fremtiden.

WELDERMATE

  • Momek Services har sammen med samarbeidspartnerne Pioneer Robotics og Applica Robot Integration utviklet sveiserobotsystemet WelderMate.
  • Roboten gjør unna den helsefarlige delen av jobben, og minimerer risiko for skader og arbeidsulykker.
  • WelderMate har 360°arm og 3Dkamera, som gjør at den kan planlegge jobben og posisjonere seg svært nøyaktig i sveisearbeidet.
  • Utviklingskostnad så langt er i underkant av fem millioner kroner, og prosjektet er støttet av SIVA og Innovasjon Norge.
  • På verdensbasis er markedet for WelderMate smelteverk som bruker Söderberg-elektroder.
Del Del Del