Utallige frivillige og samarbeidspartnere har bidratt til nok en vellykket Verketfestival. Foto: Bjørn Leirvik

Verket er et lagarbeid av dimensjoner

4 september, 2019 11:40 Del Del Del

Den ellevte utgaven av musikkfestivalen Verket er nylig blitt historie, og atter en gang ble det ei festivalhelg for minnebøkene. Festivalsjef Maiken Johansen lurer til og med på om ikke dette kanskje ble den beste Verket-helga så langt siden festivalens oppstart.

 

– Rent publikumsmessig er dette definitivt det beste Verket jeg har vært med på siden jeg begynte i 2015. Det ble ei fantastisk helg, der dynamikken i programmet fungerte svært godt. Stemninga var kjempefin, og på toppen av det hele må vi si oss bra fornøyd med været. Det er jo til syvende og sist slik at den ene tingen vi ikke kan påvirke og gjøre noe med, er med på å sette prikken over i-en i et slikt arrangement.

– Vi skulle gjerne vært foruten det voldsomme regnet som kom på søndag under nedrigging, men heller søndag enn fredag og lørdag! Man må uansett ta det man får og gjøre som best man kan.

– Jeg tror at denne helga har gitt flere enn meg store, minneverdige øyeblikk rent scenisk, og at det er noe de har med seg videre i lang tid etterpå.

Festivalsjef Maiken Johansen er full av lovord etter årets festival. Foto: Mye i Media

Massiv innsats
Festivalsjefen er full av lovord når det kommer til den innsatsen som legges for en dag av utallige frivillige og samarbeidspartnere.

– Jeg synes jo helt klart mest og blir nærmest som en gallionsfigur for festivalen, men det kan ikke understrekes nok hvor viktig våre linjeledere og alle som bidrar på festivalen som frivillige eller gjennom lag og foreninger er. Dette er et lagarbeid av dimensjoner, og vi har mange linjeledere som har ansvar for sine områder. Både barsjef, område-/riggesjef og transport- og logistikkansvarlig tar et utrolig stort ansvar for sin del av arrangementet, og har vært med på festivalen i flere år og derfor etterhvert mange års erfaring i sine ansvarsområder.

– Daglig leder og bookingansvarlig Hans Petter Haaland har også i år gjort en fenomenal jobb, og satt sammen et dynamisk og variert program som traff både bredt og godt. Det er viktig for oss som har et publikum fra omkring 18 til 70 år.

– Det er kjekt med rutine i staben, men også godt når det kommer nye, yngre krefter til. I år er Ingrid Alte Westman ny i teamet, og hun gjør en fantastisk jobb, og tilfører samtidig noe nytt.

Fornøyde gjester
– I tillegg har vi en rekke lag og foreninger og innleide, og det er utrolig mange bra folk også der. Det er viktig, for det handler om hvordan publikum blir tatt imot ved innslipp, i baren, når de kjøper mat og på Verksmessa. Totalen her er jo avgjørende for hvordan man som besøkende opplever Verket.

Det er ikke bare publikum som trives på Verket. Også de som kommer hit for å underholde er fornøyde.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger fra artistene, som trives veldig godt når de er hos oss. Og det er selvsagt viktig det også, selv om publikum er den desidert viktigste målestokken for oss.

– Og så var det fint å se at vi ikke fikk en nedtur etter tiårsjubileet i fjor. Publikum er like trofaste, og vi ender opp med å selge mer billetter i 2019 i forhold til 2018.

– Det skyldes nok også mye at vi har en profesjonalitet i det vi gjør. Hver festival har sitt eget liv, og «må gjøres» fra start til mål. Det er ikke slik at man bare trykker på repeat-knappen selv om vi har gjort dette i noen år nå. Man må nullstille seg for hvert år, og jobbe mot neste år som om det skulle være det første.

– Dessuten er evaluering alfa og omega, og jeg føler at vi er gode på det. Her tar vi med oss det gode, og forsøker å kvitte oss med det som ikke fungerer.

– Identitet og egenart blir også stadig viktigere for festivalen. Man må holde på det som gjør at man stikker seg ut i mengden, for publikum må ikke føle at de er på samme festival ti ganger om man besøker ti festivaler.

Foto: Bjørn Leirvik

Miljøfyrtårn
Nytt av året er at Verket er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at de må ta en del ansvar fremover, gjøre jobben som kreves og sørge for å rapportere inn resultater, slik at man i neste omgang blir re-sertifisert.

– Med dette har vi satt oss en del nye mål for festivalen, og vi er pr i dag en av svært få festivaler i nord med denne statusen. Vi håper å kunne inspirere andre arrangører til å tenke i samme baner.

– Det kan være kostnadsdrivende å være miljøfokusert, men vi ønsker å bli stadig bedre på dette feltet, og merker at en stadig voksende del av publikum er opptatt av det.

–Flere av våre samarbeidspartnere er sertifisert som Miljøfyrtårn, og det er også viktig at publikum er innstilt på å være med på å ta sin del av jobben. Blant annet må avfall sorteres så godt som mulig.

Viktig med samarbeidspartnere
På Verket har en del av samarbeidspartnerne egne stands, mens alle synes på storskjerm, og festivalsjefen er klar på at det er svært viktig med solide og engasjerte samarbeidspartnere.

– Vi har en plan om å jobbe mer fokusert med våre samarbeidspartnere, for å se nærmere på hvordan vi sammen kan gjøre kule ting. Et slikt samarbeid kan være med på å gjøre festivalområdet bedre, partnerstandene bedre og mer spennende, og derav også gjøre totalen bedre. Ser vi på en del andre festivaler, så er det mange som gjør mye kult sammen med sine støttespillere.

– Dette vil jo være til fordel for både samarbeidspartnere og publikum, og vil bidra til å heve helhetsinntrykket av området ytterligere. Her tenker vi at vi skal være i enda tettere dialog med den enkelte samarbeidspartner, og det har jeg et klart inntrykk av at de er positive til.

– Se bare hva som skjedde med Verket-genseren og samarbeidet vi hadde med COOP Helgeland rundt denne. I fjor var det en god del av dem, i år enda flere, og slikt gjør også noe med området og stemninga.

Det økonomiske aspektet ved det å drive festival er også noe som gjør at det er nødvendig med solide samarbeidspartnere.

– Dersom festivalen skal videreutvikle seg, må festivalen levere positive tall. Sånn er det bare. Skulle det komme et dårlig år, med for eksempel vær eller uforutsette hendelser som ødelegger, må man ha noe å tære på med tanke på kroner og øre. Uten samarbeidspartnerne hadde det ikke vært Verket, sånn er det bare.

– Vi får ikke kommunal eller fylkeskommunal støtte til driften av Verket. Vi er et aksjeselskap, som de fleste andre festivaler er i dag, og plikter å drive med sunn økonomi.

– Våre samarbeidspartnere er med på å bidra til at noe positivt skjer i regionen. Samtidig har vi bygget en av de sterkeste merkevarene på Helgeland de siste 10 årene, og de får mye positivt tilbake ved å være assosiert med festivalen.

– Det er heller ikke utelukkende i festivalhelga de får profilert seg. I festivalavisa er de med, og på hvert artistslipp er de synlige og gjennom ulike kampanjer som rulles ut gjennom året. Vi jobber også med planer om å få til et årlig treff for alle våre samarbeidspartnere.

– Og i det festivalen er over, og vi begynner å jobbe mot neste festival, er de allerede ute og synliggjøres. Med god dialog på dette feltet, skal vi sammen videreutvikle et allerede supert konsept, avslutter festivalsjefen.

Foto: Bjørn Leirvik

 

Samarbeidspartnere:
Helgeland Sparebank, Coop Helgeland, Celsa Group, Elkem, Haaland, Helgeland Kraft, Idé – House of brands, Kvikk, Mack, MBA Entreprenør, Meyership, Rana Blad, Rana kommune, Scandic Meyegården, Ferroglobe Mangan Norge AS, Økonomene Helgeland, Retura, Mo Industripark AS, Telemix, Rana FK, Evry, Miljøfyrtårn, Freyr.

 

 

Del Del Del