F.v: Thomas Wirthgen, Fredrik Lundestad, Runar Holdal Elvebakk

Vi forsterker laget

20 mai, 2022 10:37 Del Del Del

Mo Industripark forsterker laget og har nylig ansatt tre nye personer for å løse sentrale oppgaver for selskapet og industrien framover.

Thomas Wirthgen inn som prosjektstøtte i MIP-konsernet

Thomas Wirthgen

Thomas Wirthgen

Thomas Wirthgen har takket ja til å begynne i stillingen som Prosjektstøtte i MIP-konsernet. Han kommer fra stillingen som teknisk sjef i Hemnes kommune, og er sivilingeniør av bakgrunn. Han skal blant annet jobbe med større prosjekt som går på tvers av avdelinger og selskap i konsernet, samarbeid mellom offentlig og privat sektor, regulerings- og arealsaker.

Wirthgen har en bred bakgrunn fra både Norge og Tyskland. I tillegg til stillingen han kommer fra nå, har han blant annet bakgrunn som teknisk sjef i Nesna kommune, leder for eiendoms og næringsutvikling i byen Neustadt in Sachsen, og teknisk sjef i Hohwald. Han har også jobbet med byggovervåking av statlige byggeprosjekter i Tyskland, samt med prosjektledelse, byggeledelse og salg i tysk næringsliv.

Fredrik Lundestad blir forretningsutvikler i MIP Marked og eiendom

Fredrik Lundestad

Fredrik Lundestad

Fredrik Lundestad kommer i høst inn som forretningsutvikler i MIP Marked og eiendom. I tillegg til fokus på grønne bygg og vedlikeholds strategi skal han jobbe med digitalisering av eiendomsmassen, nye etableringer, energibruk, budsjettering og planlegging av oppgradering av eiendomsmassen. Lundestad har en bachelor i organisasjon og ledelse samt master i eiendomsutvikling og -forvaltning.

Runar Holdal Elvebakk ansatt som prosesstekniker i MIP Energi og IT

Runar Holdal Elvebakk

Runar Holdal Elvebakk

Vi har også fått inn Runar Holdal Elvebakk som prosesstekniker i MIP Energi og IT. Elvebakk er i dag ansatt hos Ferroblobe, hvor han er prosessoperatør og formannsavløser. Han har fagbrev innen kjemi og prosess, og har allerede rukket å få lang erfaring fra industrien.

Del Del Del