Vi leter etter to traineer

28 februar, 2019 9:42 Del Del Del

MIP Info og MIP Industrinett leter nå etter traineer som fra høsten kan bli en del av MIP-konsernet. Er du ung og nyutdannet og ønsker en mulighet til å bli bedre kjent med spennende Helgeland? Da bør du lese videre!

Om traineeprogrammet
Gjennom traineeprogrammet Kandidat Helgeland lyser MIP AS ut to traineestillinger. Gjennom programmet får traineene delta på et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og en opplevelse- og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til flere bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og turer i regionen for å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland. Slik kommer de også i kontakt med aktører fra næringslivet og får knyttet nettverk på tvers av regionenes mange bedrifter og fagområder.

Lederkurset gir faglig påfyll innenfor emnene kommunikasjon, organisasjon, presentasjonsteknikk, relasjonsledelse, prosjektledelse og samspill. Kunnskapsparken Helgeland tilrettelegger også sammen med NHO Brüssel en studietur til Brüssel slik at traineene blir kjent med forholdene der og norske tilpasninger til EU.

Er du vår nye trainee?
Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

 

TRAINEE I MIP INFO
MIP Info er en av driftsavdelingene til Mo Industripark AS. Avdelingen ivaretar mye av den utadrettede kommunikasjonen på vegne av MIP AS og i mange sammenhenger også Mo Industripark som helhet. Dette gjøres gjennom produksjon av informasjonsmateriell, nettsaker, sosiale media, politiske notat, konsern-presentasjoner, foredragsholding, utvalgsrepresentasjon, omvisninger, med mer.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak relatert til:

 • produksjon av nettsaker; intervjuer med tekst og bilde
 • produksjon av informasjonsmateriell på norsk og engelsk
 • utforming av innhold til sosiale media
 • tilrettelegging for besøk og omvisninger i Mo Industripark

Vi ønsker oss en person:

 • med utdannelse på masternivå fra følgende fagretninger: journalistikk/media og kommunikasjon/grafisk design/samfunnsvitenskap/markedsføring. Andre fagretninger kan også være aktuelle.
 • som er lærevillig, kreativ og med stor kapasitet og evne til å jobbe strukturert. Du er nysgjerrig, tar utfordringer på strak arm og jobber godt både alene og sammen med andre
 • som er en god formidler, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi kan tilby:

 • spennende utfordringer og en viktig rolle med å løfte frem Mo Industripark som en attraktiv lokasjon for ny industri og samfunnsbygger i nord
 • jobb i en av Norges største industriparker
 • godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver

Les stillingsbeskrivelse i PDF

TRAINEE I MIP INDUSTRINETT AS

MIP Industrinett AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS som har ansvar for strømnettet fra 132 kV til 230 V forsyning i Mo Industripark. Vi har ansvar for det elektriske nettet fram til kundene, og ivaretar de samme oppgavene på lik linje med andre små og store nettselskap. Vi er i dag 13 ansatte derav 5 montører og 8 ingeniører.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak relatert til:

 • drift og utvikling av strømnettet
 • vern og overvåking
 • benytte nettinformasjonssystemer til prosjektering og drift

Vi ønsker oss en person:

 • med teknisk utdannelse på masternivå innenfor Energi og Miljø, med fagretning Elkraft
 • som er analytisk, metodisk og strukturert, og som kan jobbe godt både alene og sammen med oss andre i selskapet

Vi kan tilby:

 • godt arbeidsmiljø og komplekse tekniske utfordringer
 • jobb i en av Norges største industriparker og mulighet til å bidra med tilrettelegging for industri- og næringsutvikling på Helgeland
 • variert arbeidshverdag både på kontor og ute i anleggene

Les stillingsbeskrivelse i PDF

____________________________________________________________________________

Slik søker du

Gjeldende for begge stillingene: Søknad, CV, attester og vitnemål sendes samlet i én PDF til post(at)kph.no innen 3. mars 2019. Ved spørsmål om traineeordningen kan du ta kontakt på e-post eller ringe 75 13 77 10.

For å være kvalifisert til å søke må du:

 • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • ikke være eldre enn 32 år.
 • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

 

ANDRE AKTØRER SOM HAR LYST UT TRAINEESTILLINGER

Les mer om KANDIDAT HELGELAND

 

Del Del Del