Vi søker prosjektleder bygg og anlegg

30 oktober, 2017 13:55 Del Del Del

For å styrke eiendomsavdelingen i Mo Industripark as søker vi en driftig, utviklingsorientert og selvgående prosjektleder for interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i vekst. Som prosjektleder vil du lede store og små utviklings- og rehabiliteringsprosjekter i eiendomsmassen.

Sentrale oppgaver vil i hovedsak være knyttet til byggherrerollen i ulike faser av prosjektene, herunder:

 • Teknisk, økonomisk og forretningsmessige vurderinger av aktuelle prosjekter
 • Overordnet ledelse av prosjektgjennomføringen/byggeprosessen
 • Kontraktsinngåelse og oppfølging av avtaler med rådgivere, entreprenører, kunder og andre samarbeidspartnere
 • Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, innen bygg og anlegg
 • Alternativt: sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, innen elektro eller VVS og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
 • Minimum 3-5 års erfaring fra relevante stillinger

Personlig profil

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Forretningsmessig forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående, og med god arbeidskapasitet
 • Gode sosiale egenskaper og evner å arbeide effektivt i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et konsern i vekst og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Mo i Rana.

For spørsmål til stillingen, kontakt eiendomssjef Arne Westgård i MIP AS på telefon 915 66 434, eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53 589.

SØK ELEKTRONISK HER innen 19. november 2017. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

 

Om MIP-konsernet

Mo Industripark AS  (MIP as) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter, om lag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350.000 m2 og distribuert energi på 1.700 GWh. Hovedoppgave for MIP as er å forvalte, utvikle og drifte eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i fem driftsavdelinger: MIP Eiendom, MIP Energi, MIP Kraftnett, MIP Sikkerhetssenter og MIP Service og IT.

MIP as er morselskapet i MIP-konsernet og har fem datterselskap: Rana Industriterminal as, MIP Regnskapsservice as, Mo Fjernvarme as, Foton invest as og Arctic Circle Data Center as. MIP as har 66 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

MIP Eiendom er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark as. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av bygg og tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 8 ansatte med 5 sivil ingeniører/ingeniører og 3 driftsteknikere. Hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

MIP Eiendom er i gang med et større antall prosjekter for utvikling av nye tomter for industri og næring, nye bygg og ny dypvannskai. Dette er utfordrende og spennende prosjekter som også medfører utstrakt kontakt med kunder, rådgivere, entreprenører og myndigheter.

 

Del Del Del