I kjølvannet av akutte behov genereres innovative løsninger. Denne energien håper jeg vi greier å ta vare på, skriver Arve Ulriksen i denne kronikken.

“Vi står han av”

30 april, 2020 15:02 Del Del Del

Mye kan sies om koronasituasjonen samfunnet nå er i, men om jeg skulle valgt kun ett ord for å beskrive statusen, ville det vært «unntakstilstand». På kort tid har Norge og en lang rekke andre land, innført smitteverntiltak som er de mest inngripende i fredstid. Folks hverdag ble i midten av mars brått snudd på hodet med hjemmekontor, hjemmeskole og -barnehage, stenging av en rekke virksomheter, hytteforbud, avlysning av kulturarrangementer og reiser. Mye er gått i dvale, bedrifter er gått konkurs og hundretusenvis er permitterte.

De fleste overholder smittevernråd om sosial distansering og treffer få utover nærmeste familie. Bekymringer for egen helse og sine nærmestes ve og vel er naturligvis også sentralt for mange. Det er lov å bli frustrert og engstelig, men vi må holde hodet kaldt og lytte til vurderingene helsemyndighetene kommer med slik at vi unngår kollektiv panikk. Samtidig må vi huske på at situasjonen vi er i nå, nettopp er et unntak og at vi skal ta tilbake hverdagen litt etter litt.

Slikt er som kjent ikke gjort over natta. Vi har et fantastisk helsevesen som har brukt den siste tiden godt på å forberede seg på en eventuell smittebølge. Vi har ansatte i matbutikker og andre som står på under denne krisen for å holde samfunnet i gang, riktignok med ekstraordinære smitteverntiltak som en del av den nye hverdagen. Jeg vil berømme innsatsen deres. Dette er en dugnad vi alle må støtte opp om.

Midt oppi krisen befinner det seg også tusenvis av bedrifter som prøver å opprettholde så normal drift som mulig, det finnes bedrifter som har lagt om driften til å produsere noe annet enn det de gjør i utgangspunktet, og det finnes bedrifter som er midlertidig stengt eller konkurs. Bildet for industrien er også sammensatt, og jeg vil også gi ros til bedriftene i Mo Industripark som var tidlig ute med å innføre strenge smitteverntiltak for å ivareta helsen til egne ansatte og forsøke å opprettholde så normal drift som mulig i en krevende tid.

Lokale karantenebestemmelser førte til utfordringer for mange i mars, og spesielt for de bedriftene som er avhengig av mobilitet for å opprettholde tilnærmet normal drift og «søringkarantenen» var ikke uten problemer for mange, så lenge den varte. Rana kommune har vært lydhøre i denne situasjonen og hatt dialog med industrien, NHO Nordland, Norsk Industri og andre aktører for å finne konstruktive løsninger som ivaretar både helse og næringsliv.

Markedssituasjonen for eksportindustrien er mer usikker fremover, og få tør å tillate seg lange tidshorisonter i disse tider. Men jeg erfarer at stå-på viljen er der. Slik det alltid har vært for det som etter hvert er blitt til en av de største industriparkene i Norge. Og den må fortsette å være der i tiden som kommer.

Vi har allerede sett eksempler på hvordan krisen har tvunget flere til å tenke nytt, til å legge om drift og til å nå ut til kunder og markeder på nye måter. Digitaliseringen innen alle sektorer har også skutt fart for alvor, noe som kan gjøre oss enda bedre rustet for fremtiden. I kjølvannet av akutte behov genereres innovative løsninger. Denne energien håper jeg vi greier å ta vare på.

Krisepakkene har kommet på løpende bånd den siste måneden. På rekordtid har vi fått på plass kompensasjonsordninger som kan bidra til at flere klarer seg over kneika. Hvor treffsikre disse ordningene var ser vi kanskje først best etterpå. Det Internasjonale Pengefondet (IMF)s prognoser for økonomien i Norge så vel som globalt er dystre, og noen mener koronakrisen vil toppe alle økonomiske kriser vi har hatt tidligere. Dette vil med andre ord kunne komme til å kreve mer av oss enn noen gang tidligere.

Men jeg er trygg på at både industri og øvrig næringsliv vil gjøre det som står i deres makt til å gå på med krum rygg når det nå blåser kraftig vind midt imot. Sagt på godt nordnorsk; «vi står han av», denne stormen også.

 

Kronikk av adm. dir Mo Industripark as, Arve Ulriksen

Del Del Del