Hvorfor er ikke Nord-Norge mer bekymret for markedsadgangen til et av våre største markeder i lys av brexit og hvor er de nordnorske politikerne?

Vi vil bidra!

9 oktober, 2016 17:14 Del Del Del

Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

 

Norsk næringsliv står overfor store endringer. Digitalisering og større fokus på produktivitet og bærekraft krever omstilling i de aller fleste sektorer. Den norske velferdsstaten trenger nye næringer som kan skape vekst når sviktende oljepriser fører til fallende inntekter i statskassen og økende arbeidsledighet.

Industrien kan omstilling. Endringskompetanse er vi gode på i Rana, og i Mo Industripark. Landbasert industri har rendyrket omstillingskulturen i nesten 30 år. Her kan andre sektorer lære mye. Denne endringsviljen har gjort sektoren konkurransedyktig i et internasjonalt marked til tross for produksjon i høykostlandet Norge. Fokus på endring og forbedring er blitt en del av oss i industrien, og vi har ambisiøse mål om økt verdiskaping, samtidig som vi finner nye løsninger som reduserer energibruk og utslipp, og som gjør avfallsprodukter til ressurser.

 

Endringsvilje inn i politikken

Denne endringsviljen må vi også se i politikk og virkemidler. I dag pågår viktige politikkprosesser som er drevet av globale trender som digitalisering og klimaendringer. Vi har fått en Parisavtale som alle land stiller seg bak, og regjeringen jobber nå med en strategi for grønn konkurransekraft, og en lenge etterlengtet industrimelding. Vi forventer at resultatet av disse prosessene blir en langsiktig og offensiv industripolitikk.

Vi går snart inn i et valgår hvor nærings- og industripolitikk står høyt på den politiske agendaen. Hvor skal de nye arbeidsplassene skapes? Hvilke næringer skal bli de nye vekstmotorene i Norge? Hvor kan vi utvikle grønn konkurransekraft? Det er viktige spørsmål som partiene jobber med når de utformer sine nye partiprogram.

Mo Industripark er langt inne i det grønne skiftet, og vi ønsker og har mulighet til å bidra med arbeidsplasser og inntekter som kan utvikle velferdsstaten videre. Det er et budskap det er viktig for oss å få ut. Derfor setter vi stor pris på at partiene kommer på besøk i industriparken, og lytter til industrien når de utvikler sin politikk.

 

Grønn verdiskaping krever helhetlige løsninger

Det er en av våre viktige jobber å formidle til myndighetene og andre beslutningstakere hva som skal til for at vi i Norge skal få flere sterke næringer, og sette kursen mot et lavutslippssamfunn. Grønn verdiskaping krever helhetlige løsninger, og vi vil bidra til kunnskap om hva som skal til for å levere dette.

Den helhetlige poltikken handler blant annet om kraftrammebetingelser, investeringer infrastruktur og gode virkemidler for næringsrettet innovasjon og FoU. For industrien i Nordland, og i andre store kraftregioner, handler om å kunne bruke av de store kraftoverskuddene til å skape nye verdier lokalt, og skape nye verdier for Norge. For å være konkurransedyktige trenger industriregionene en framtidsrettet infrastruktur, enten det gjelder transport av mennesker, produkter eller data. Skal vi ta del i den store digitaliseringsbølgen industrielt, må Norge få på plass industriell fiber. Vi må ha havner og flyplasser som gjør det lønnsomt å ta ut vekstpotensialet i de sterke industriregionene.

 

God nabo

Mo Industripark ligger tett på byen. Vi er en del av lokalsamfunnet på Mo og i Ranaregionen. Det er viktig for oss å bli oppfattet som en god samfunnsaktør, og en god nabo. Vi vet at omgivelsene har forventninger til oss, og vi har tradisjon for å ta del og bidra i lokalsamfunnet. Bidra til å skape en trivelig by, med et mangfold av aktiviteter som vi alle kan nyte godt av. Som gjør byen og omgivelsene attraktive både for oss som bor her, og også for de vi ønsker skal komme hit. For oss er det en viktig oppgave ikke bare å skape attraktive arbeidsplasser i industriparken, men også å skape et attraktivt bilde av byen og Rana som helhet.  Derfor støtter vi alt fra floraen av lokale kultur- og sportsaktiviteter til større, nasjonale begivenheter som Arctic Race of Norway. Det var et kjempeløft som vi gjorde i tett samarbeid med Rana kommune og mange andre samarbeidspartnere i regionen, og det ble virkelig den folkefesten vi ønsket det skulle bli. Arctic Race skapte liv og røre lokalt, vi fikk besøk fra inn- og utland som virkelig fikk øynene opp for det vi kan tilby her på Helgeland, og vi fikk også vist oss fram fra vår beste side på tv-sendinger som gikk til 180 land.

Framfor alt viste det hva vi kan få til når vi går sammen om en sak. Vi bor i en region hvor vi har rikelig med naturressurser, og vakker natur, og framfor alt dyktige og engasjerte mennesker som kan få til det meste når vi samarbeider. Dette budskapet skal vi jobbe kontinuerlig med å få ut.

Del Del Del