The open area in the middle of the industrial park might soon be home for the first LIB cell facility in Norway.

Videre fremskritt for utviklingen av Norges første battericellefabrikk

28 august, 2020 13:09 Del Del Del

FREYR fortsetter utviklingen av Norges første litium-ion-battericelleanlegg (LIB). For øyeblikket optimaliseres grunnlaget for Fast-Track-produksjonsanlegget på 2 GWh sammen med den lokale partneren Mo Industripark (MIP).

Signering
I dag er samarbeidet mellom FREYR og MIP ytterligere formalisert ved signering av et Omforent Memorandum for det planlagte Fast-Track-produksjonsanlegget. Lokasjonen for anlegget er “plug and play” med nødvendig infrastruktur tilgjengelig og i avtalen økes arealet fra 40.000 m2 til 70.000 m2.

– Vår ambisjon er å gjøre Norge til en verdensledende produsent av grønne battericeller gjennom 100% fornybar energi til globalt konkurransedyktige priser, dyp kompetanse innen energiintensiv- og prosess-industri samt benytte lokale råvarer der det er mulig. MIP representerer et unikt økosystem med flere tiårs erfaring og kompetanse innen prosessindustri. Det er dette ‘industrielle DNA’et kombinert med fokuset på bærekraft gjennom energi- og avfallsgjenvinning og sirkulære løsninger som gir det beste grunnlaget for å starte battericelleproduksjon i dette området, sier CEO Tom Einar Jensen i FREYR.

Optimalisering
Planleggingen av lokasjonsoptimalisering med MIP omfatter integrering av batterianlegget med eksisterende infrastruktur for å sikre effektiv tilførsel av fornybar energi og råvarer som kreves i produksjonen samt optimalisere avfallshåndtering og gjenvinning.

– Vi har kommet langt i formelle prosesser med verdensledende teknologileverandører for å optimalisere våre battericelleanlegg. Vår tilnærming med å implementere den beste tilgjengelige teknologien i markedet ser vi kan gi en mer kostnadseffektiv produksjon, delvis basert på en vesentlig reduksjon av arealbehovet. Dette vil resultere i høyere batteriproduksjon per areal noe som også vil ha en positiv innvirkning på miljøet, sier CTO for FREYR, Ryuta Kawaguchi.

– Gjennom dette arbeidet har FREYR styrket sin posisjon til å starte utbyggingen av Fast-Track-anlegget i MIP mot slutten av andre halvår 2021. Basert på oppdaterte diskusjoner med MIP, våre teknologileverandører og ulike kunder, undersøker vi nå om vi kan akselerere disse planene ytterligere, legger Einar Kilde, COO i FREYR, til.

Avtaler på plass
– Vi har identifisert en optimal tomt og sikret energibehov, infrastruktur og kompetansen til å støtte FREYR med deres planer», sier Markedsdirektør, Jan Gabor i MIP. Administrerende direktør, Arve Ulriksen, støtter denne uttalelsen og legger til at FREYR er en perfekt match for MIPs ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse.

I april 2019 kunngjorde FREYR sine ambisjoner om å bygge battericelleproduksjon i Norge. Den planlagte fabrikken kan bli en av de største i Europa og skal produsere litium-ion battericeller (LIB), med en forretningsmodell basert på lisensiert og utprøvd teknologi. FREYR utvikler hele verdikjeden fra råvare til sluttprodukt og selskapet har signert avtaler for forsyning av fornybar energi, råvarer og teknologi samt rammeavtaler for byggeprosjektledelse, systemintegrering og optimalisering av battericelleproduksjon.

 

Om Mo Industripark – Grønn industripark med globale ambisjoner
Mo Industripark er prosessindustriens sentrum i Nord-Norge og sammen med rundt 100 selskaper og 2 500 ansatte, et totalt energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk og et vannanlegg med en kapasitet på 2 700 liter per sekund, produseres det metaller og mineraler som verden trenger. Parken er et industrielt økosystem der selskaper utnytter hverandres materialer og energistrømmer, og vann brukes opp til fire ganger i samme vannsyklus. Selskapene i Mo Industripark investerer i det grønne skiftet.

Det er få regioner i verden som tilbyr de samme forholdene for å møte den globale etterspørselen etter metaller og mineraler og samtidig oppfylle strenge krav til miljøavtrykk. Målet er å bli en grønn industripark i verdensklasse. Mo Industripark er langt fremme i utviklingen av energigjenvinning og sirkulær økonomi. I parken resirkuleres energi tilsvarende 400 GWh årlig, noe som kan sammenlignes med energiforbruket til nesten 24 000 husstander. CO-gass brukes til oppvarming, røykgass går til fjernvarme og oppvarmet kjølevann til smoltproduksjon.

Fremtidsplanene er ambisiøse, og er blant annet knyttet til hydrogenproduksjon, biokarbon- og batteriteknologi og akvatiske og vannkulturelle (akvakultur) industrier.

 

Om FREYR
FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, se hjemmesiden: freyrbattery.com

 

Denne saken ble sendt ut som pressemelding 28.08.2020

Del Del Del