Helgeland Transport Service, avdeling Mo i Rana, overtar flybussen og turistguiding i Mo Industripark.

– Viktig, lokal samfunnshistorie

29 august, 2019 12:05 Del Del Del

Helgeland Transport Service overtar flybussen og turistguiding i Mo Industripark.

– Vi har hatt en økning av henvendelser på guiding og transporttjenester. Mange turister lurer på hvorfor det bor folk her. Guiding i Mo Industripark hvor vi forteller om utviklingen fra skog og gruvesamfunn, til jernverket og frem til dagens industripark, er veldig populært. Vi formidler en viktig, lokal samfunnshistorie, sier leder ved Helgeland Transport Service, avdeling Mo i Rana, Stig Johansen.

Nøkkelen til suksess
De har tidligere vurdert automatisk audioguiding i Mo Industripark, men ser at vi må ta dette i flere etapper og ønsker i dag å tenke nytt og annerledes.
– Vi har fått forespørsler om guiding fra flere turoperatører. Industrien er en naturlig del av vår byhistorie.

– Det finnes et bra marked for opplevelser i Mo i Rana og omegn, og en økende interesse for Helgeland generelt. Helgeland er på det nasjonale opplevelseskartet, og etterhvert vil det komme på det internasjonale. Det er derfor viktig at vi får sving på opplevelsesnæringa og at produktene som tilbys er klare for booking. Det er nøkkelen til suksess.

Populær sirkulærøkonomi

Det er to grupper turister som er spesielt interessert i Mo Industripark.
– Det er først og fremst utflyttede ranværinger som feirer russejubileum, 50-års konfirmasjonsjubileum og slike arrangement. Den andre gruppen er turister som lurer på hvorfor det bor folk på Mo. Industrien er en viktig del av den lokale samfunnsutviklinga, og de blir spesielt imponerte av hvor flinke industribedriftene er på sirkulærøkonomi, forteller Johansen.
I bussene har de tilpasset manus etter målgruppe. Guidingen varer i cirka 1,5 time. Da får de høre om utviklingen fra oppstart frem til i dag og viktigheten av Ranfjorden som ferdselsåre.
– De synes det er interessant å høre om en grønn industripark i verdensklasse, samt se dimensjonene på skraphaugene og skrapkjerrene. Det gjør inntrykk.

Leder ved Helgeland Transport Service, avdeling Mo i Rana, Stig Johansen.

En motor for utvikling
Helgeland Transport Service har blitt kontaktet av familier fra Rana med sommergjester for guiding.
– Det er mange ranværinger som aldri har vært i Mo industripark. Det er derfor et marked også for den lokale befolkningen.
Til neste år kommer de første cruiseturistene til Mo i Rana, og da kan guiding med lokalhistorie være et segment å satse på.
– Dette er noe vi vil fortsette å jobbe med utover høsten og vinteren, sier Johansen.
Nå har Helgeland Transport Service investert i to nye turistbusser. De kjører flybussen på Helgeland og jobber også med å styrke seg på en minibussmarkedet både i Mo i Rana og i Sandnessjøen.
– Helgeland Transport Service ønsker å være en motor for utvikling på Helgeland, sammen med flere aktører. Som et ledd i promoteringen av området vil vi arrangere visningsturer for ulike turoperatører. Der er Mo Industripark et av målene.

Del Del Del