- Jeg ser fram til å bli med på laget som skal føre MIP AS ytterligere opp og frem, og til å bidra til å virkeliggjøre ambisjonene om å gjøre Mo Industripark til en grønn industripark i verdensklasse! Sier den nye informasjonssjefen i Mo Industripark AS, Trine Fredriksen.

Vil bidra gjennom engasjement og fagkunnskap

29 januar, 2016 13:00 Del Del Del

Med solid bakgrunn fra kommunikasjon, næringsutvikling og energi er Trine Fredriksen (51) klar for å ta over som ny informasjonssjef i Mo Industripark AS.

Den 1. mai overtar Trine Fredriksen informasjonsansvaret etter Ivar Hartviksen, som fratrer med AFP.

Trine Fredriksen er godt kjent med industriens utfordringer og muligheter, etter vel seks år som seniorrådgiver ved næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Hun er kjent for sitt store engasjement for energi- og industrisektoren i Nordland, samtidig som hun har bred erfaring fra flere yrker og bransjer.

Andre sier om henne at hun har faglig tyngde kombinert med engasjement og humør. Og at hun er en person som ser lyst på livet, og som ser muligheter.

– Grunnen til at jeg søkte stillingen som informasjonssjef er en kombinasjon av mange faktorer. Jeg lar meg lett engasjere i saker jeg er interessert i, og industri og energi er absolutt blant disse, sier hun.

Hun understreker at hun har hatt en spennende og interessant jobb i fylkeskommunen, og at hun har lært mye i denne jobben.

– Det er en svært nyttig erfaring å ta med videre. Jeg har trivdes svært godt, og det er spennende å arbeide med næringsutvikling i fylket. Når jeg nå begynner som informasjonssjef i Mo Industripark AS (MIP AS), så vil jeg få enda mer spennende utfordringer knyttet direkte til industrien, sier Trine Fredriksen, som mener det vil være en klar fordel for henne i hennes nye jobb at hun kjenner politiske prosesser fra innsiden.

 

Det store bildet

Fredriksen mener det er stor kompetanse i næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Nordland er et sterkt næringsfylke, og de er tung i sektorer som kraft, industri og havbruk. Det gjenspeiles i den kompetansen du finner i næringsavdelingen.

– Politikk, næringsutvikling og forvaltning henger i dag nært sammen, om vi skal klare å skape utvikling, sier hun.

Nå tar hun med seg erfaringene hun har fra et bredt spekter av yrkesaktivitet, for å utnytte dette i arbeidet for å informere om de unike fordelene som finnes i Mo Industripark.

– En del av min jobb blir å kunne se saker i et videre perspektiv. Når andre har stor kunnskap om sin sektor, så kan jeg kanskje bidra til å presentere andre perspektiver på samme sak, mener Trine Fredriksen.

Hun tror for øvrig det vil være en klar fordel om langt flere skiftet jobb fra tid til annen, mellom det offentlige og næringslivet. Så vel politikerne som andre vil ha god nytte av større forståelse for næringslivets utfordringer, og næringslivet vil på samme måte ha nytte av å forstå hvordan politiske prosesser fungerer.

 

Bakgrunn

Trine Fredriksen vokste opp på Skjerstad og tok videregående skole i Bodø. 21 år gammel flyttet hun til Oslo, der hun hun ble fram til 1997. Mange av årene i Oslo jobbet hun i Saga Petroleum, samtidig som hun studerte.

Så flyttet hun nordover igjen og skiftet bransje. I 1998 ble hun ansatt som markedskonsulent ved hovedkontoret til Nikita Frisør. Nikita var da i kraftig vekst.

– Det var lærerikt og inspirerende å jobbe i Nikita. Jeg fikk være med på den spennende veksten, der vi i 2000 passerte 50 salonger. Inger Ellen Nicolaisen er en intuitiv gründer og en meget inspirerende leder. Da jeg begynte var det meste av konseptet noe Inger Ellen hadde i sitt eget hode. Med en kjede i sterk vekst måtte dette formaliseres. Det var en svært givende oppgave å få delta i å utvikle rammen for Nikita-konseptet, sier Trine Fredriksen.

Nikita etablerte i 2002 et eget kommunikasjonsselskap, Bright ID AS, der hun arbeidet som kommunikasjonsrådgiver. I tillegg til Nikita-Gruppen som viktig kunde, arbeidet hun også tett opp mot flere kraftselskap og andre selskap. Det siste året var hun innleid som kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt ved Nord-Norsk Vindkraft AS.

Gjennom de mange oppgavene i Nikita og i Bright ID fikk hun en meget bred erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, inklusiv merkevarebygging.

 

Liker å lære nytt

I januar 2010 ble hun ansatt som seniorrådgiver ved næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Hennes arbeidsfelt der har vært som fagrådgiver for kraft, fornybar energi og industri, hvor koblingen mellom kraftressurser og industriutvikling har vært et sentralt område. Hun har også vært prosjektleder for Nordlandskonferansen, samt at hun har jobbet med industrikonferansen i Bodø i samarbeid med Norsk Industri og flere industribedrifter, deriblant Mo Industripark.

Nå skal hun igjen skifte perspektiv i egen jobb, fra forvaltning til industri. Da hun begynte i Nordland fylke var det motsatt. I Nord-Norsk Vindkraft jobbet hun med energi ut fra et næringsperspektiv, og i fylkeskommunen ble det å se energisakene fra perspektivet fra forvaltningen, og også for å fremme det for politisk behandling. Nå vender hun tilbake til næringsperspektivet, og skal fremme perspektivet til en tung aktør som Mo Industripark, både i forhold til energidistribusjon, energiforbruk og energigjenvinning.

Kommunikasjon, energi og industri har vært en rød tråd i mye av det hun har arbeidet med, selv om det kanskje ikke så slik ut i begynnelsen. Engasjementet og interessene hennes har ført henne til stadig nye utfordringer.

– Jeg synes industriens betydning for verdiskapning, sysselsetting og klima er spennende og viktig. Og jeg liker å lære noe nytt! Sier Trine Fredriksen.

Her skyter hun inn at hun gjennom blant annet studier ved Handelshøgskolen Nord har fått tilført mye og nyttig kompetanse.

– Vi har glede av å lære nytt, uansett alder. For meg er det en drivkraft å lære nytt, gjerne i samspill med andre. Jeg trives best når jeg kan få mulighet til å vise engasjement, og det har gjort at jeg alltid har gledet meg til å gå på jobb, sier hun.

 

Vil bidra til å realisere ambisjonene

Mo Industripark og industrien i Rana har hun blitt kjent med gjennom jobben i fylkeskommunen.

– I en næringspolitisk sammenheng har Mo Industripark AS framstått aktiv, framoverlent og tydelig gjennom de siste årene. Arve Ulriksen har også erobret en posisjon som legges merke til og blir hørt på, både for Mo Industripark, Nordland, i nærings- og industrispørsmål og i klimaspørsmål.

Jeg ser fram til å bli med på laget som skal føre selskapet ytterligere opp og frem, og til å bidra til å virkeliggjøre ambisjonene om å gjøre Mo Industripark til en grønn industripark i verdensklasse! Avslutter den nye informasjonssjefen i Mo Industripark AS, Trine Fredriksen.

 

 

Fakta:

Trine Fredriksen har mastergrad i økonomi og administrasjon ved Nord Universitet, Handelshøgskolen Nord. Hennes masteroppgave har tittelen «En industri for fremtiden. Strategisk kommunikasjon og omdømmebygging i kraftintensiv industri».

Hun har også bachelor i markedskommunikasjon fra NMH/Handelshøyskolen BI. Det meste av hennes utdanning har hun tatt samtidig med at hun har vært i arbeid.

Hun har hatt flere styreverv, innenfor energi-, miljøteknologi- og kraftselskap, blant annet som nestleder i IRIS Salten IKS fram til siste årsskifte og som styremedlem i konsernstyret til Northern Research Institute, Norut.

Del Del Del