Jeg er virkelig imponert over hva dere har fått til spesielt med tanke på sirkulær økonomi. Jeg ønsker at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Vi vil gjøre det vi kan for å støtte opp den videre utviklingen. Dette er viktig for nordområdene, Norge og verden, sier Monica Ahyee, ny direktør i Innovasjon Norge Nordland.

Vil bidra til grønn innovasjon i industrien

3 april, 2017 11:13 Del Del Del

Det er  viktig for meg å få komme hit og bli kjent med dere, sa Monica Ahyee, ny direktør i Innovasjon Norge Nordland, da hun og Inger Teigstad besøkte Mo i Rana og Mo Industripark.

Innovasjon Norge Nordland skal bidra med sine virkemidler til innovasjon i næringslivet i fylket. Ahyee tiltrådte stillingen 1. mars 2017. Tilbake i Nordland etter 24 år i utlandet, er hun nå på turné for å bli kjent med næringslivet.
– Jeg hadde et kort studieopphold på Mo på 80-tallet, på Jernverkets tid. Etter mange år ute har jeg lest meg opp og fulgt med, men jeg er likevel svært overrasket over mangfoldet av bedrifter i industriparken i dag.

Mo industripark jobber med mange FoU- og innovasjonsprosjekter, og ønsket besøket av Innovasjon velkommen. Satsingen innenfor sirkulær økonomi og digitalisering er helt på linje med Innovasjon Norge sine satsingsområder i drømmeløftet, spesielt når det gjelder bærekraft. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS legger vekt på at satsing innenfor det grønne skiftet er sentral for fremtidens konkurransekraft.
– Bærekraftsatsingen i Mo Industripark har tre hovedområder; energi, sirkulær økonomi og reduksjon av utslipp. Skal vi beholde og styrke vår konkurransekraft i industrien, må vi utvikle oss og fortsatt være best på disse områdene. For å oppnå dette er virkemidler fra Innovasjon Norge og andre aktører viktige. Det er lange løp å utvikle ny teknologi og nye, bærekraftige løsninger. Løsninger som både har en forretningsmessig og samfunnsmessig dimensjon. Vi trenger risikoavlastning og ordninger som er rettet inn mot å utløse de gode prosjektene.

– Jeg er virkelig imponert over hva dere har fått til spesielt med tanke på sirkulær økonomi. Jeg ønsker at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Vi vil gjøre det vi kan for å støtte opp den videre utviklingen. Dette er viktig for nordområdene, Norge og verden, sier Ahyee.

– Sammen med sentrale aktører og næringslivet skal vi sikre at Nordland blir et enda mer attraktivt og viktig område for næringsutvikling, innovasjon og bosetting, sier Ahyee.

Under besøket framhevet Petter Skatland fra Celsa Armeringsstål viktigheten av innovasjon og effektivitet for å være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.
– Vi er antageligvis verdens reneste stålverk. Innovasjon og forbedring er nøkkelen. Vi har prioritert investeringer i teknologi som gjør vår produksjon over lang tid.  Fremtiden vår er grønn og vi skal produsere på en så grønn måte som mulig, sa han, før turen gikk til omvisning i stålverket.

Del Del Del