Prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, Monica Paulsen, vil styrke konkurransekraften ved å bruke innovasjon og FoU.

Vil styrke grunnlaget for innovasjon og vekst

21 september, 2016 9:46 Del Del Del

For å hevde seg i et globalt og tøft marked stilles det store krav til næringslivets evne til nyskaping og innovasjon. Bedriftene er konkurransedyktige og har stort fokus på effektiv drift i dag. 

 

Fou og innovasjon er også en nøkkel for å styrke konkurransekraften og legge til rette for vekst, og man ønsker å vite mer om det interne innovasjonsarbeidet, og utfordringene bedriftene har når de utvikler nye tjenester, prosesser og produkter.

Å få mer kunnskap om det interne innovasjonsarbeidet er målet for prosjektet som Kunnskapsparken Helgeland kaller ”Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Helgeland. Kunnskapsparken skal bidra til vekst og utvikling på Helgeland, og jobber for at bedrifter i større grad skal ta i bruk forskningskompetanse i innovasjonsarbeidet. Innovasjonssatsingen ledes av Monica Paulsen, som synes det er interessant å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning, utvikling og næringsliv.

– Mobiliseringsarbeidet har gitt nyttig innsikt i et spennende fagområde, men har også synliggjort behovet for mer kunnskap. Vi ønsker derfor å utvikle og gjennomføre en datainnsamling for å lære mer om kompetansen og innovasjonsarbeidet til bedriftene i en av Norges største næringsklynger, Mo industripark, sier Monica Paulsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland.

 

Prosjektet finansieres av Nordland fylkeskommune som i sine strategier har stort fokus på innovasjon som driver for styrking av næringslivet i Nordland.

– Fylkeskommunen ønsker å bidra til å øke konkurransekraften i næringslivet og forsterke evnen til nyskaping i Nordland. Dette kartleggingsprosjektet i industrien på Helgeland vil være et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget vårt, slik at vi kan spisse og øke effekten av virkemidlene og innovasjonsapparatet i fylket sier nærings- og utviklingssjef i Nordland, Hanne Østerdal.

Østerdal har sammen med Arve Ulriksen fra Mo industripark vært viktige sparringspartnere for Kunnskapsparken i startfasen av prosjektet. Både Nordlandsforskning og Nord universitet har bidratt i utformingen av undersøkelsen, og vil også få tilgang til kartleggingsdata for videre analyser. Slik ønsker Kunnskapsparken å legge til rette for en bredere formidling av resultater og funn fra datainnsamlingen.

Innovasjonskartleggingen sendes ut til et bredt utvalg av bedrifter i industriparken i løpet av høsten. Intensjonen er å indentifisere ulike drivere og barrierer for innovasjon i bedriftene i MIP, som grunnlag for videre tiltak for økt FoU og innovasjon i næringslivet. I kartleggingen brukes indikatorer som utdanningsnivå, samarbeidsrelasjoner og andre faktorer som påvirker bedriftenes evne til å lykkes med innovasjoner.

 

Resultatenes troverdighet og kvalitet henger sammen med andelen som besvarer undersøkelsen.
– Vi håper bedriftene tar seg tid til å bruke noen minutter på å besvare kartleggingen slik at resultatene gir et realistisk bilde av dagens situasjon, sier Caroline Andreassen fra Kunnskapsparken Helgeland.

Del Del Del