Fv. Rektor Anne Husebekk ved UiT – Norges arktiske universitet, og adm. dir. ved Mo industripark AS, Arve Ulriksen.

Vil styrke kunnskapsutvikling og innovasjon

13 desember, 2017 9:42 Del Del Del

I november ble det signert ny samarbeidsavtale mellom Mo Industripark AS og UiT – Norges arktiske universitet. Målet er å bidra til gjensidig kunnskapsutvikling og innovasjon i MIP AS og bedriftene i Mo industripark.

– Vi skal investere i det beste utstyret man kan få og samarbeide over fylkesgrensene for å gjøre ting bedre for oss alle. Dette er en avtale som forplikter, for både MIP og UIT, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Samarbeidsavtalen har fire delmål
1. Bidra til å sikre og styrke den fremtidige rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere til MIP AS og bedriftene i parken.
2. Bidra til å styrke undervisningstilbudet ved UiT på relevante fagområder som bygg-, elektrofag samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, herunder faglige innspill fra MIP AS når det gjelder utvikling av studier.
3. Bidra til at UiT utvikler/etablerer utdanninger og videreutdanninger med relevans for strategiske industrielle satsingsområder i MIP, så som energieffektivisering, landbasert oppdrett, sirkulær økonomi, og digitalisering
4. Bidra til å initiere FoU-samarbeid mellom bedriftene i Mo Industripark og UiT.

Avtalen, som ble signert under Agenda Nord-Norge konferansen på Mo, er fremtidsrettet, sier rektor ved UiT – Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

– Før studiestart 2019 skal vi ha på plass en masterutdanning innen informatikk på Mo. På denne konferansen har vi bare fått befestet hvor viktig informatikk og digitalisering vil bli i framtiden og vi er derfor glade for å kunne signere samarbeidsavtalen nå, sier en fornøyd Husebekk.

Del Del Del