Jolita Dubauskaite og Jon Arild Karlsen fra Celsa Steel Service og Lars Frøysa, Ketil Hauknes og Petter Venes Skatland fra Celsa Armeringsstål, ser fram til at det igjen skal bli liv og aktivitet i den gamle Ignerhallen.

Vokser allerede før oppstarten

4 mai, 2016 15:57 Del Del Del

Allerede før installasjonen av Celsa Steel Service sin nye nettfabrikk i Mo Industripark er i gang, har selskapet   besluttet å ekspandere.

 

Celsa Steel Service AS besluttet forleden at selskapets produksjon av standard armeringsnett skal flyttes fra en fabrikk på Storo i Oslo, til en ny fabrikk i Mo Industripark.

Fabrikken skal etableres i Ignerhallen, som er en del av det gamle profilvalseverket. Den om lag 2.000 kvadratmeter store hallen har i hovedsak vært benyttet til lager, etter at Celsa Armeringsstål AS kjøpte det enorme bygget etter at Ruukki avviklet sin virksomhet i Rana.

 

Stram timeplan

Installeringen av utstyr til den nye fabrikken skal etter planen starte i uke 28, og produksjonsstart skal etter planen skje i uke 40.

– Det er utrolig mye som skal på plass i løpet av forholdsvis kort tid. Vi har med ambisjonsrike aktører å gjøre, sier avdelingsleder hos Celsa Armeringsstål og leder for fabrikkprosjektet, Ketil Hauknes.

At Celsa Steel Service har ambisjoner i Mo i Rana, det kan Jon Arild Karlsen, operational manager i Celsa Steel Service, bekrefte.

– Vi er her for å vokse, og har besluttet at det også skal etableres produksjon av spesialnett i tilknytning til vår fabrikk her, sier Karlsen.

 

Høyteknologisk utstyr

Oppstart ved armeringsnettfabrikken skal skje i begynnelsen av oktober, produksjonsstart av spesialnett skal etter planen skje rundt nyttår. Mens nettproduksjon allerede finnes i Celsa Steel Service sin portefølje, blir produksjonsenheten for spesialnett den første i Norge.

Spesialnettproduksjonen vil medføre at Celsa Steel Services kunder vil spare både tid og penger.

– Vi kjøper i dag spesialnett fra Sverige, sier Karlsen.

I forbindelse med etableringen i Rana, vil Celsa Steel Service investere i høyteknologisk produksjonsutstyr. Fysisk krevende arbeidsoppgaver vil bli automatisert. Størrelsen på spolene ved omspolingsanlegget, som i dag er en del av Celsa Armeringsståls virksomhet som vil bli innlemmet i Celsa Steel Service, vil bli doblet. Dette for å optimalisere produksjonen i forhold til markedet.

– Nytt utstyr vil øke produktiviteten og gjøre det mulig for oss å produsere det vi produserte med tre skift i Oslo, i løpet av to skift i Mo i Rana, sier konsernsjef i Celsa Nordic, Carles Rovira.

De ferdige produktene vil i hovedsak bli transportert fra Mo i Rana og ut til kundene, med båt. Der tid og avstand tilsier det, vil bil bli benyttet.

 

Perfekt tid og sted

Den nye fabrikken vil gi nye arbeidsplasser i industriparken, og den styrker Celsa Nordics tilstedeværelse i Mo i Rana. I tillegg gir etableringen ringvirkninger, både i en oppbyggingsfase, og senere i tilknytning til leverandører innenfor logistikk, transport  og infrastruktur.

– Vi starter med 16 ansatte tilknyttet nettfabrikken. En produksjonssjef, tre operatører og tolv personer som i dag jobber i tilknytning til Celsa Armeringsståls omspolingsanlegg. Spesialnettproduksjonen vil gi ytterligere nye arbeidsplasser, uten at vi i dag kan tallfeste dette, sier Jon Arild Karlsen.

Det er flere årsaker til at Celsa Steel Service har valgt å legge ned sin fabrikk i Oslo og etablere en ny i Mo i Rana.

– I dag transporteres råvarene som vi videreforedler, fra Mo i Rana til Oslo. En  stor del av dette transporteres så nordover igjen. Ved å legge produksjonen hit, rett ved et valseverk, får vi en effektiv vareflyt som gir både miljømessige og økonomiske fordeler. Og Celsa har fasiliteter her som er klare til å bli tatt i bruk, og som gir rom for en videre utvikling og vekst som vi anser som vanskelig, om i det hele tatt mulig, i Oslo, sier Jon Arild Karlsen.

 

Ansatte skifter Celsa-selskap

Tolv av de 16 første ansatte ved Celsa Steel Service i Mo i Rana, vil bli overført fra Celsa Armeringsstål. Lars Frøysa, hovedtillitsvalgt i Celsa Armeringsstål, skal påse at prosessen gjennomføres på ryddig måte.

– Oppgaven er å sy sammen et opplegg som ivaretar de ansatte og sikre at de får en trygg og god arbeidsgiver, sier Frøysa.

Det er tolv stillinger tilknyttet omspolingsanlegget, som skal overføres fra Celsa Armeringsstål, til Celsa Steel Service.

– Selv om begge selskapene er en del av Celsa Nordic-konsernet, så vil det for de det gjelder bli snakk om en ny arbeidsgiver. Men vi har en god dialog med klubben i Oslo, og har tro på en ryddig prosess, sier Lars Frøysa.

Bakgrunnen for at ansatte overføres fra Celsa Armeringsstål til Celsa Steel Services er at den kalde delen av produksjonsprosessen

– Retting og omspoling, som i dag gjøres hos Celsa Armeringsstål – overføres til Celsa Steel Service sin produksjon.

Del Del Del