Vokter industriparken 24 timer i døgnet

18 april, 2011 12:58 Del Del Del

 

Hver dag hele året i gjennom, klokka sju på morgenen, kommer to ansatte på jobb i MIP Sikkerhetssenter ved hovedporten i industriparken. Da går de på ei 24-timers vakt og er i farta med en gang alarmen går om at noe er galt. Industrivernet i Mo Industripark (MIP) er organisert slik at det rundt på området til ei hver tid befinner seg 12 røykdykkere

I stedet for at alle bedriftene i industriparken skal ha sitt eget, var det bedre å gå i lag og lage et felles industrivern. Det er cirka ti bedrifter i Mo Industripark som har sydd i hop ett industrivern, sier sikkerhetssjef Richard Erlandsen ved MIP Sikkerhetssenter. MIP Sikkerhetssenter er en av fem avdelinger i Mo Industripark AS.
Vi møter ham på brannstasjonen i hovedporten hvor de holder til og har alt under kontroll. De to som kom på klokka sju i morges er nå opptatt med kursing og andre gjøremål. Om natta har de sovende vakt fram til to kolleger kommer og overtar neste morgen. Det er teorien.
I praksis blir det vekterrunder og forskjellig annet, og når alarmen går rykker de ut. Slik går det natt og dag, 365 dager i året.
– Skjer det noe nå, at alarmen går, så har vi for eksempel minst 12 røykdykkere på plass. De skal virke over hele området i industriparken, også hos de bedriftene som ikke er med i industrivernet. Dette er vi pålagt fordi vi ligger i en industripark, sier Erlandsen.
Når alarmen går er det de to på vakt på sikkerhetssenteret som rykker ut, og avhengig av hvor alarmen går, fire fra Celsa Armeringsstål AS, tre fra Fesil Rana Metall AS og tre fra Vale Manganese Norway AS. Disse deltar i utrykningen, mens andre mannskaper, som er sertifisert for å delta i redningsarbeid, holder seg i beredskap.
– Vi skal være lokale folk som kjenner området, og vi skal være i stand til å holde fortet inntil vi får hjelp fra andre. Vi er trent og dimensjonert for å holde skansen over ei viss tid, sier Erlandsen.
Kurssenteret viktig
I Mo Industripark er det i alt 62 røykdykkere ved sikkerhetssenteret og de forskjellige bedriftene.
Det høres jo greit ut for en utenforstående, men når man hører om øvelsesfrekvensen forstår man at her tas sikkerhet på alvor.
Hver eneste av de 62 røykdykkerne skal ha 30 timer øvelse hvert år. Seks av under-visningstimene foregår i egen bedrift.
De resterende 24 timene skal tas i MIP     Sikkerhetssenter. Blant øvelsene man her må gjennomgå er varmedykk i kontainer og 60 meter klaustrofobitest. Umiddelbart gir det assosiasjoner til den gang man i barneskolen sprang 60 meter, men kurskoordi-nator Asle Hjartøy ved sikkerhetssenteret kan fortelle at her dreier det seg om noe ganske annet; 60 meter krypegang gjennom relativt trange kanaler.
Kalddykk hører også med til repertoaret. Det er to etasjer fylt med kaldrøyk, eller det som kalles teaterrøyk. I tillegg er her propangassanlegg for slokking av propan i flytende og i gassform.
Richard Erlandsen må underveis forklare litt for en uinnvidd skribent. “Offensiv slokke-teknikk”? Han forteller at en liter vann gir 1.700 liter damp. Da gjelder det å ha kunnskap om hvordan en brann utvikler seg og ikke bare pøse på med vann som fordamper seg. Dette er viktig både av hensyn til at for mye vatn kan øke skadeomfanget, men også det å sette inn støtene der det virkelig hjelper. Derfor er det viktig at redningsmannskaper har viten om hva de holder på med.
Utadrettet kursing
Alle bedriftene i Mo Industripark spleiser på industrivernet. Kurssenterets eksterne kunder har etter hvert blitt en stor bidragsyter i spleiselaget.
– Vi har 40 kurs i porteføljen vår, forteller kurskoordinator Asle Hjartøy.
Kundene befinner seg fra Narvik i nord til sør i Nordland.
– Vi er samarbeidspartnere med alle industri-
bedrifter som vil ha industrivernopplæring. Det være seg innen trafikk og håndtering av farlig gods, repetisjonskurs for yrkessjåfører, og lignende, forteller han.
Alt i alt er 13 mann ansatt ved MIP Sikker-hetssenter.
– Det er en solid stab som er godt trent og kurset. Vi har gjort sammenligninger med de store industrimiljøene i Glomfjord og på Herøya i Telemark. Disse sammenligningene faller heldig ut for MIP, sier en fornøyd sikkerhetssjef, Richard Erlandsen.
Del Del Del