Konstituert administrerende direktør Terje Lillebjerka i Mo Industripark AS og direktør Rik Nugteren i Wasco Coatings Norway AS undertegner kontrakten på leie av bygg og arealer i Mo Indsutripark.

Wasco-kontrakter

9 juli, 2013 16:17 Del Del Del

I forbindelse med ombygging av det tidligere kamstållageret ved Rana Industriterminal til produksjonsbygg for Wasco Coatings Norway AS er det flere bedrifter i Mo Industripark og i Rana som har inngått kontrakter på tjenester.

 

Som største entreprenør for dette prosjektet har Momek Civil AS det overbyggende ansvaret, og koordinerer aktiviteten for alle leverandørene. De har også ansvaret for HMS-koordineringen.

 

Inngåtte kontrakter er:

 

Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS:

Grunnarbeider.

 

Momek Civil AS:

Fundamentering og dekke. Isolering.

 

Momek Services AS:

Kontrakt på stålarbeid. Kontrakt på montering av åtte nye kraner.

 

Miras Industripartner AS:

Elektriske installasjoner og belysning.

 

Nordland Teknikk AS:

Prosjektering av fundamenteringen.

 

TechTeam AS:

Prosjektering av stålarbeider.

 

Mo Industripark AS:

Utleie av produksjonsbygg og tomt for herdeanlegg, leie av lagringsområder ved

Rana Industriterminal og på sentraltomta oppe i Mo Industripark.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 4, 2013. Klikk her: GSnr4_2013s3

Del Del Del