Wiggo Askeladd

12 mars, 2009 9:25 Del Del Del

 

Det startet med en PickUp og noe verktøy, og det ene oppdraget ble avløst av et nytt. Nå engasjerer Wiggo Dalmo og MOMEK-konsernet 200 personer.

Dalmo mener det var tilfeldigheter som i sin tid førte til etableringen av Mo Mekaniske Verksted.
– Jeg så at det var et marked som etterspurte denne type tjenester. Det var stimulerende, og da bestemte jeg meg for å etablere et firma. Jeg tok kontakt med de beste fagarbeiderne jeg kjente, og like etterpå var vi i gang, sier Wiggo Dalmo.

Fagarbeider

Wiggo Dalmo er født i 1971. Han tok sitt første fagbrev i 1990, som maskinarbeider. I 1994 tok han så fagbrev som industrimekaniker. Han jobbet et år på Fagermo Mek. Verksted før bedriften ble kjøpt opp av MultiMaskin. Wiggo fulgte med på flyttelasset. Han arbeidet i flere år ved MultiMaskin, som i dag er en del av Miraskonsernet.
– Jeg hadde et supert arbeidsforhold der, med masse utfordringer som jeg vokste mye på, forteller Wiggo.
I 1997 fikk han tilbud om å delta i et spennende prosjekt, og han sa opp jobben.
– Jeg hadde fått jobb som vedlikeholdsansvarlig ved et nytt valseverk som var under utbygging i Thailand, etter gode referanser fra blant annet Tom Petter Høgseth.
Vi var klar til å reise, kona hadde permisjon fra jobben, og plutselig kom Asiakrisa samme året. Ferdigstilling av valseverket ble stoppet, og derved røk også jobben. Derved hadde jeg ingenting å gå til, forteller Dalmo.
Siden han hadde forberedt seg på å endre sin livssituasjon var det vanskelig å gå tilbake til den gamle jobben. Han vurderte blant annet å ta mer utdanning, og i ventetiden påtok han seg en del mindre serviceoppdrag.
– Noen ganger er man kanskje nødt til å ta beslutninger for sin egen del, om man vil ha en ny utvikling i livet, sier han.

Tilfeldighet

Mo Mekaniske Verksted AS ble stiftet i mai 1998. Da var de tre personer som eiere og ansatte i selskapet. De tre har holdt sammen hele tida.
I dag er Wiggo Dalmo eneeier i morselskapet MOMEK Group AS. I flere av datterselskapene er ansatte medeiere.
Wiggo Dalmo er ikke et øyeblikk i tvil:
– Jeg visste ikke hva jeg gikk til da jeg startet bedriften. Når jeg tenker over hva jeg har møtt av muligheter og utfordringer tror jeg definitivt at om jeg hadde visst hva jeg gikk til, så ville jeg blitt skremt fra å gjøre det.
På spørsmål om han likevel er glad for valget er han er like kjapp med å svare et tydelig: JA!

– Uvitenhet skaper en mengde muligheter. Etter hvert som vi vinner erfaring og skaffer oss mer kunns

kap ser vi også raskere alle begrensningene.

Vi må være villige til å satse. Positivitet er en god egenskap, og det gir mulighet for mange spennende erfaringer. Jeg ønsker en bedriftskultur som stimulerer til å se muligheter og at åpenhet skal prege oss i hverdagen, understreker han. Han mener det er viktig at hans medarbeidere skal kunne gjøre feil.
– Det er slik vi utvikler oss. En kultur som krever at man skal ha tillatelse for alt man foretar seg, gjør også at den enkelte fraskriver seg ansvar, sier Dalmo.

Rivende utvikling

I juni 1998 kom den første ansettelsen. Året hadde en omsetning på 1,8 mill. kroner, og de tre eierne hadde tjent godt på sin ambisiøse satsing. I 1999 steg omsetningen til 10 mill. kroner, og de tre som startet var nå blitt til 12.
– Det gikk så bra fordi vi var lett på foten, og vi hadde stor lyst på jobbene. Når kunden ringte, så hoppet vi! Jeg hadde to til tre telefoner allerede før jeg hadde kommet ut av døra på morgenen, og telefonen ringte til alle døgnets tider. Det gjør den heldigvis ennå!, sier Dalmo.
De første årene hadde Mo Mekaniske mange mindre serviceoppdrag, og de store kundene hadde stadig behov for å få utført jobber. På slutten av 1990-tallet var det var få aktører utenom MultiMaskin. Større bedrifter i MIP følte behov for å ha et bredere ”konkurransebilde” på verkstedsektoren. Slik sett var Mo Mekaniske heldig med etableringstidspunktet.
– I dag er Miras og MOMEK godt etablert og fortsetter å skape nye arbeidsplasser i Rana. Tidligere var verkstedbedriftenes oppdrag en konsekvens av andres produksjon. Miras har i flere år skapt vekst gjennom mekanisk produksjon og fabrikasjon som ikke er knyttet til prosessindustrien. Nå følger vi etter. Slik bidrar vi til vekst i lokalsamfunnet. Rana har gjennom dette fått et nytt bein å stå på, og kommunen framstår nå som det største verkstedsmiljøet nord for Verdal, mener Wiggo Dalmo.

Stor ære til driftsledere og operatører

Om Wiggo Dalmo skal peke på en enkelt faktor som må til for å lykkes som gründer, så er det medarbeiderne.
– For å ta gode beslutninger er det viktig å vise at du stoler på andre og har tillit til dem. Du må se på de som er rundt deg som muligheter og ikke som en trussel. Det er Alfa og Omega å ha gode medarbeidere, positive folk som spiller på lag, sier han.
Han har en rekke gode venner som arbeider i bedriften. Det er både de som var med fra de første årene og medarbeidere som har kommet til senere. I tillegg mener han styret tilfører dem mye og bidrar til å sette krav og kritisk vurdere planer og strategier.
– Etter hvert har det kommet mange beslutningstagere i organisasjonen. Vi vil nok oppleve at vi gjennomfører beslutninger som viser seg å være feil. Det er en del av risikoen ved næringsvirksomhet, mener han.
MOMEK har alltid hatt en relativt flat organisasjon sammenlignet med andre. De har stort fokus på hele tiden å bygge kompetanse hos medarbeidere og i organisasjonen.
– Vår bedrift har gjennom alle årene vært underadministrert. Til tider har alle vært ute i operativt arbeid, sier Dalmo.
Dette stiller ekstra store krav til dyktige driftsledere og operatører, og Wiggo Dalmo understreker at de skal ha æren for at det har gått så bra for bedriftens utvikling gjennom disse elleve årene.
– MOMEK er en organisasjon som ønsker å være ”slank på toppen” og bred mot kundene”, sier han.
I de neste årene vil ikke nødvendigvis den økonomiske utviklingen være like gunstig for MOMEK Group. Krisa i økonomien spiller selvsagt inn. I tillegg er det å bygge opp denne type bedrift svært krevende. Det skal etableres rutiner og systemer, bedriften må skaffe seg tilstrekkelig med riktige ressurser, deriblant dyktige ansatte. Det krever økonomi til daglig drift og til investeringer i maskiner og utstyr.
– Det tar lang tid å bygge opp et verkstedkonsern. Vi skal imøtekomme krav fra både marked, myndigheter, ansatte og lokalsamfunn.
Det viktigste vi har i bedriften er holdningene våre. Det er en klar fordel at vi i Rana generelt sett er et folkeslag som er nøkternt anlagt. Vi utnytter ikke situasjonen til egen vinning på bekostning av andre, og vi tenker ansvarsfullt i situasjoner som oppstår, sier Dalmo

Helgelandskysten

– Arbeidet er en livsstil. Jeg stempler verken ut eller inn. Likevel finner jeg den fritida jeg ønsker meg. Det er først og fremst et spørsmål om prioritering. Noen mener det er et utilbørlig pæs å få telefon på fritid. Jeg mener det er OK, men selvsagt må man tenke på familien, sier Dalmo.
Wiggo Dalmo er gift, og de har to døtre sammen, på fire og ti år. Kona er for tiden student innenfor økonomiske og administrative fag. Familien kobler av når de er på hytta på Røssøya, i Lurøy kommune, ute i det vakre øyriket på Helgelandskysten. Hytta og båten betyr mye. I perioder med fin sommer ligger Wiggo Dalmo gjerne det meste av juni og juli fast ute på Røssøya.
– Helgelandskysten er verdens vakreste plass! Det er utrolig vakkert ute i øyriket, sier Wiggo Dalmo med overbevisning.
Her finner han ro og avkobling, her lader han batteriene til videre innsats i bedriften, enten det er med fisking, rolige stunder med gode venner, eller ren avslapping ute i øyriket.
Han legger til at han er imponert over folket på Onøy og i Lurøy. Han mener de er et forbilde på samfunnsengasjement, med dugnadsarbeid, omsorg for hverandre og en fantastisk omsorg og servicegrad for hverandre, hyttefolket og besøkende.
– De er et forbilde som vi i Rana kan lære mye av. De er dyktige til å utvikle lokalsamfunnet, og de legger ned mye tid og ressurser i å utvikle det.

Gøy på jobben

Visjonen for MOMEK Group er å skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer.
– Det føles helt rett! Det virker slik på de ansatte også. Vi har det gøy på jobben. Vi vil ikke være en begrensende faktor for deres utvikling videre i livet. Jeg ønsker at medarbeiderne har en utvikling og de økonomiske vilkår som de måtte ønske seg., sier Dalmo.
Han mener det er få bedrifter med slike mål. Han legger ikke skjul på at det også krever noe av arbeids- takerne. Et minimumskrav er at de må ha en positiv holdning og forståelse for andre. De skal både få og yte, sier Dalmo. I 2008 fikk bedriften tittelen Årets Gasellebedrift i Nordland for stor vekst.
I MOMEK Group handler det ikke først og fremst om jern og stål, men om holdninger hos oss som er ansatt her. Det har fungert, avslutter han.
Del Del Del