- Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

Glad for politisk støtte

22 mai, 2015 13:11
- Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

– Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

– Vi er godt fornøyd med at Nordland Arbeiderparti tar dette initiativet og at de tar et så tydelig standpunkt i saken om bygging av nye utenlandskabler for økt krafteksport, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Vi er dessuten svært fornøyd med at Arbeiderpartiet rådførte seg med industrien i forkant av behandlingen av denne saken, sier Ulriksen, og legger til at han støtter helhjertet opp om initiativet for en ny industripolitikk med langsiktige og forutsigbare strategier for industriutvikling basert på å utnytte våre store energiressurser og andre naturressurser i Nordland.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side18