Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur er blant faktorer som har lagt grunnlag for det livskraftige næringslivet i industriparken. Her utnyttes ressursene bedre og kostnader deles på mange i et lønnsomt fellesskap.

Mo Industripark i dag:

Antall bedrifter: 108 (Juni 2015)

Antall ansatte: 2340 (Juni 2015)

Omsetning: 6,0 milliarder (2010)

Areal: 2600 dekar

Distribuert elektrisk energi: 1556 GWh (2013)

Bygningsmasse: ca 350 000 m2 gulvflate (102 312 eies av Mo Industripark AS) (2013)

Celsa Armeringsstål AS

Celsa Armeringsstål AS inngår i Celsa Group som er et av Europas ledende stålkonsern. Bedriften produserer armeringsstål og billets, med jern- og stålskrap som viktigste råstoff.

Celsa Armeringsstål AS er landets største gjenvinningsbedrift.

Produksjonskapasiteten er på ca.1.000.000 tonn i stålverket og 550.000 tonn i valseverket. Markedet omfatter primært Norden og EU. Bedriften har omlag 315 ansatte.

Gå til nettside Finn Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark
Celsa Armeringsstål AS is one of several companies receiving support from Enova.

Fesil Rana Metall AS

FESIL Rana Metall AS produserer ferrosilisium i to smelteovner. Årskapasiteten er på drøyt 90.000 tonn FeSi 75 prosent, hvorav 98 prosent av produksjonen går til eksport.

FeSi benyttes som tilsetningsmateriale ved stålproduksjon. Et viktig biprodukt er silica som selges til sementindustrien.

FESIL Rana Metall AS har ca. 100 ansatte.

Gå til nettside Finn Fesil Rana Metall AS i Mo Industripark
fesil

Glencore Manganese Norway AS

Glencore Manganese Norway AS er et heleid datterselskap av det multinasjonale selskapet Glencore og en del av mangandivisjonen.

Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 120.000 tonn i året.

Gå til nettside Finn Glencore Manganese Norway AS i Mo Industripark
glencore

SMA Mineral AS

SMA Mineral AS eies av Svenska Mineral. Hovedproduktene er brent kalk og dolomitt. Markedet er hovedsaklig stål- og ferrolegeringsindustrien i Norge og Sverige, og i tillegg leverer bedriften en del mineralprodukter til det norske markedet.

Gå til nettside Finn SMA Mineral AS i Mo Industripark
sma

Momek Group AS

Momek Group AS er et mekanisk verkstedkonsern, bestående av 3 divisjoner. Selskapet har vokst fra et lite verkstedsfirma til Nord-Norges største verkstedkonsern i løpet av de siste 15 årene.

I konsernet inngår selskapene Momek Group AS, Momek Fabrication AS, Momek Construction AS, Momek Services AS, Momek Building AS, Momek Lithouse AS, Momek Support AS og Momek Civil AS.

Gå til nettsideFinn Momek Group AS i Mo Industripark
momek

Miras-bedriftene

I Mo Industripark er det tre Mirasbedrifter – Miras Grotnes AS, Miras Hydraulikk AS og Miras Industripartner AS. De leverer produkter og tjenester til offshore og onshore industribedrifter. Bedriftene er selvstendige enkeltbedrifter, og de har i hovedsak samme eiere.

Gå til nettsideFinn Miras-bedriftene i Mo Industripark
miras

Imtas AS

Imtas AS er en av de sterkest voksende verksted bedriftene i Rana. Siden 2006 har bedriften har vokst fra å ha kun få ansatte, til å bli en klar markedsutfordrer i lokalmarkedet, med et førtitalls medarbeidere. Selskapet setter lokal arbeidskraft og internt arbeidsmiljø svært høyt. Selskapets strategi er å konsentrere seg om markedet i industriparken og ellers i Rana.

Gå til nettsideFinn Imtas AS i Mo Industripark
Imtas

Imo Sveiseindustri AS

Bedriften tilbyr alle slags tjenester innenfor sveising, platearbeid og stålkonstruksjoner, og de tilbyr kapping og bearbeiding av armeringsstål til bygningsindustrien og entreprenørbransjen

Gå til nettsideFinn Imo Sveiseindustri AS i Mo Industripark
Imo

Logistikk

Mo Industritransport AS er en sentral leverandør av transporttjenester i industriparken. De kjører skrap fra kai, via skrapbehandlingsanlegget, og til produksjonsanlegget til Celsa Armeringsstål AS. De transporterer ferdigvarer fra produksjonsanleggene i industriparken til utskiping fra kai.

All transport skjer med en type trekkvogner og en rekke spesialdesignede hengere. Dette tilrettelagte konseptet for transport i industriparken, som Mo Industritransport ASS står for, er en av konkurransefortrinnene innenfor logistikk som bedriftene i industriparken har fordel av.

it

Engineering

Det finnes flere sterke engineering-miljøer både i og utenfor de store konsernene.

Industriprosjekt ASIngeniørgruppen ASAker Solutions MMO ASNorconsult ASMulticonsult AS
engeneering

IT

iTet AS er leverandør av konsulent- , utviklings- og driftstjenester innenfor IKT. I tillegg er er  bedriften totalleverandør av programvare, lisenser og IKT-utstyr.

Itella Information AS leverer tjenester innenfor elektronisk dokumentbehandling og arkiv, som blant annet skanning, tolking, korreksjonsbehandling og brukerstøtte. Markedet er både regionalt og nasjonalt.

iTet ASItella Information AS
it

Laboratorie og kvalitetssikring

Molab AS er et flerfaglig laboratorium som arbeider innenfor fagområdene analytisk kjemi, materialteknologi og miljøovervåking. Selskapets viktigste markeder er verkstedindustrien, prosess-industrien, bergverk og offentlig forvaltning spredd over hele Norge. Molabs hovedlaboratorier ligger i Mo i Rana. Selskapet har også laboratorier i Oslo, Porsgrunn og Glomfjord.

MoTest AS betjener kunder innenfor næringsliv og offentlig forvaltning ved å utføre tester og kontrolloppdrag.

Det Norske Veritas AS har kontor i industriparken.

Molab ASDet Norske Veritas AS
molab

Annet

Ranfjord Fiskeprodukter AS produserer smolt ved å utnytte spillvarme fra prosessindustrien. Aga Kantinedrift & Catering AS driver kantiner ved flere av bedriftene i industriparken. Til sammen er det ca. 115 bedrifter i  Mo Industripark.

Se alle bedriftene i Mo Industripark på et kart.
ranfjord

I april 2016 er Mo Industripark en mangfoldig industripark med 108 bedrifter og 2340 ansatte, på et samlet areal på ca. 2.600 dekar.

Få andre steder enn Mo Industripark har en så komplett infrastruktur for industriell virksomhet, med så stor bredde og dybde i virksomhet og kompetanse. Mo Industripark og Rana-industrien har prosessindustri, verkstedindustri, engineering, gruve-/bergindustri, leverandørindustri og offshoreindustri.

Mo Industripark er i dag det ledende miljøet i Norge på produksjon av stål og ferrolegeringer. Prosessindustri er kjernevirksomheten i industriparken, den foredler råvarer ved hjelp av lokal vannkraft til produkter som verden trenger. Over 800.000 tonn skrap smeltes og valses til armeringsstål i stang og kveil. Verdens største ferrosilisiumovn lager legeringer med høy renhet – blant annet brukes det i spesialstål. Malm fra Amazonas i Brasil omdannes til manganlegeringer.

 

Etter år 2000 har den mekaniske industrien i industriparken vokst betydelig og styrket sin posisjon som det største verkstedmiljøet i Nord-Norge. Med veksten i offshorevirksomhet utenfor Helgelandskysten har verksted- og leverandørindustrien i Mo Industripark fått nye spennende utfordringer og nye markedsmuligheter.

Kompetansen i teknologibedriftene spenner fra mange typer mekanisk vedlikehold og produkter, via elektro og automasjon til laboratorievirksomhet og kvalitetsanalyse.

Andre bransjer som er sterkt representert er blant annet IT, engineering og fiskeoppdrett.

 

Oversikten er oppdatert pr 12. april 2016.

Absan

Selskapet driver med asbestsanering og tilhørende arbeid.

AGA Kantinedrift og Catering AS

Aga Kantinedrift og catering driver totalt 5 kantiner i Mo Industripark, inklusive kantinen i Gulbygget.

Aker Solutions MMO AS, avd Mo i Rana  

Aker Solutions er et internasjonalt oljeservice-selskap som leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialist- tjenester og totalløsninger til oljeindustrien.

Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg.

Avdelingskontoret for Aker Solutions AS i Mo i Rana tilhører kontoret i Sandnessjøen og betjener kunder innenfor olje og gass, hovedsakelig BP og Statoil.

Anleggs-Service AS       

Bedriften tilbyr anleggstjenester som drenering og tunnelrensking, samt vedlikehold av veier, vannledninger, kloakk og jernbane. Anleggsservice disponerer en stor maskinpark og har sitt marked fortrinnsvis i Mo Industripark. Selskapet eies av Øijord & Aanes.

Arctic Circle Data Center AS

Arctic Circle Data Center AS ble etablert i februar 2014 i samarbeid mellom Mo Industripark AS, Inkubator Helgeland AS og Rana Utviklingsselskap AS. Formålet er å utvikle og legge til rette for etablering av datasenter i Mo Industripark og Rana. Det arbeides videre med å kartlegge vår konkurransedyktighet for etablering av datasenter, samt utvikling av analyserammeverk for evaluering av datasenterlokasjoner, datainnhenting og utvikling av konsept som er innsalgbart mot potensielle etablerere. Forventet resultat er en eller flere etableringer innen denne næringen.

Billettservice AS

Selskapet formidler årlig ca 5 mill. billetter til kultur- og idrettsarrangement rundt om i Norge. Enkelte arrangement i utlandet selges det også billetter til. Billettene kan hentes hos Narvesene – 7 Eleven i Norge, eller betales med betalingskort for så å bli sendt rett hjem. På mange arrangement er det også mulig å få billettene sendt direkte til sin e-postadresse eller sitt mobilnummer.

Celsa Armeringsstål AS               

Celsa Armeringsstål AS inngår i Celsa Group, et av Europas ledende stålkonsern med virksomhet i Spania, Frankrike, Storbritannia, Polen og Norden.

Selskapet er landets største gjenvinningsbedrift basert på raffinering av innsamlet og smeltet skrap. Virksomheten omfatter et stålverk for produksjon av stålemner og et valseverk for produksjon av armeringsprodukter i kveil og rette stenger.

Produksjonskapasiteten er på ca.1.000.000 tonn i stålverket og 550.000 tonn i valseverket.

Markedet omfatter primært Norden og EU.

 

Dekkmann AS  

Firmaet forhandler og driver service på dekk og transportbånd. Dekkmann selger alt innenfor bilgummi, kjettinger, batteri, felger og annen bilrekvisita.

Det norske Veritas AS

Avdelingen tilbyr inspeksjoner, kontroll og sertifisering innenfor sikkerhet, kvalitet og miljø, CE-merking (MED og PED), ADR/RID/IMDG-sertifisering, klassifisering og kontroll av skip og offshore installasjoner, sertifisering av sveisere og sveiseprosedyrer, NDT nivå 3 tjenester, kraner og løfteutstyr, teknologi og ingeniørtjenester. Hovedmarkedet er offshore, marine og mekanisk industri i Midt-Norge.

E Plug AS

Selskapet driver utvikling av intervensjonsteknologi og andre relaterte produkter. Et sentralt produkt under utvikling er TorcPlug® for oljeindustrien med tilhørende setteverktøy, et patentert produkt for nedihulls brønnteknologi, intervensjoner. Pluggen er ment brukt som en midlertidig eller permanent barriere mellom brønnen og top-side, er nytt i sitt slag og medfører spart rigtid for oljeselskapene.

 

FrikultSkolen AS

Datterselskap av Frikult AS. Frikult avd MIP benyttes som undervisningslokaler i forbindelse med opplæring i mekanikk, plate-/sveis og elektriker-faget. Organisasjonen er Miljøfyrtårn-godkjent og driver undervisning / veiledning basert på FrikultModellen.

 

FESIL Rana Metall AS FESIL Rana Metall AS produserer ferrosilisium i to smelteovner. Årskapasiteten er på 90.000 tonn FeSi 75 %, hvorav 98 % går til eksport. FeSi benyttes som tilsetningsmateriale ved stålproduksjon. Et viktig biprodukt er silica som selges til sementindustrien. FESIL Rana Metall AS har 110 ansatte.

Glencore Manganese Norway AS 

Glencore Manganese Norway AS er et datterselskap av Glencore International AG og en del av divisjonen Glencore Manganese. Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 120.000 tonn pr år.

 

Hamrekilden AS

Eiendomsselskap som utvikler eiendommer og annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette. Det første store by-boligprosjektet ”Oasen” med 22 moderne leiligheter sentralt i sentrum av Mo i Rana fikk byggeskikkprisen i 2012.

 

Harsco Metals Norway AS

Selskapet driver med metallgjenvinning fra slagg, transport av metall med spesialkjøretøyer, og de leverer knust slagg til asfaltformål og innblanding i Rockwool. Mo-avdelingen består av én vedlikeholds- og én driftsavdeling, og finner sine kunder innenfor all metallurgisk industri i landet.

 

Helse & Sikkerhet SA           

Helse & Sikkerhet SA (H&S) tilbyr bedriftshelsetjeneste for alle typer virksomheter, hovedsakelig i Nordland. Som medlem av Trygg1 kan bedriftstjeneste leveres over hele landet. H&S tilbyr et omfattende opplærings- og kurstilbud innenfor helse, miljø og sikkerhet og har arbeidsmedisinsk poliklinikk for bedrifter i Rana-området.

Helse & Sikkerhet SA er offentlig godkjent av Arbeidstilsynet og sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-ISO 9001, miljøstandarden NS-ISO14001 og arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.

 

Imo Sveiseindustri AS 

Bedriften tilbyr alle slags tjenester innenfor sveising, platearbeid og stålkonstruksjoner.

Vårt armeringsanlegg tilbyr kapping og bearbeiding av armeringsstål til bygningsindustrien/entreprenørbransjen

 

IMTAS AS

IMTAS AS er morselskapet til selskapene IMTAS V&M AS, IMTAS PRODUKSJON AS, IMTAS ELEKTRO AS og IMTAS EIENDOM AS.

Gruppen av selskap tilbyr i samarbeid komplette løsninger og leveranser innenfor mekanisk service og produksjon, elektro installasjon/service, maskinering, industri/sanitær rørlegging, hydraulikk og konstruksjonssveising. IMTAS innehar flere sertifiseringer og er godkjent for ansvarsrett.

 

Ingeniørgruppen AS     

Ingeniørgruppen AS er leverandør av følgende tjenester: ingeniørtjenester innen fagområdene sveis og material, sveisekoordinatortjenester (IWE/IWT), inspeksjonstjenester (NS 477), fabrikasjons- og byggeoppfølging, prosjektledelse samt revisjons- og sertifiseringstjenester styringssystem (ISO).

Gjennom samarbeidsavtale med Teknologisk Institutt as (TI) som er utpekt Teknisk Kontrollorgan (TK no. 0435) utføres samsvarsvurdering, tredjepartskontroll og periodiske tilstandskontroller av trykkpåkjent utstyr i h.t. trykkdirektivet PED 97/23/EC.

Samarbeidsavtale er også inngått med Teknologisk Institutt Sertifisering as om leveranse av revisjonslederkompetanse i arbeidet med sertifisering av styringssystem i h.h.t. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, OHSAS 18001, NS-EN 3834-2 og PED 97/23/EC modul H.

Ingeniørgruppen samarbeider med Multiconsult om levering av ressurser og prosjekt.

 

Inkubator Helgeland AS

Inkubator Helgeland AS er et regionalt utviklingsselskap som skal bidra til å skape nye vekstkraftige industribedrifter, Inkubator Helgeland skal være en pådriver for å få fram gode ideer og skal forenkle prosessen fram til kommersialisering ved å gi tilgang til kompetanse, nettverk, kapital og fysisk infrastruktur.

 

INO UTVIKLING AS        

Bedriften tilbyr bistand til strategi- og forretningsutvikling for i hovedsak industrielle virksomheter. Et hovedfokus er oppstart av nye virksomheter og utvikling av nye forretningsområder i eksisterende bedrifter. Bedriften tar også på seg managementoppdrag og styrearbeid.

 

Inventum RTD

(Rana Tekniske Dokumentasjonssenter AS)

Inventum RTDs tjenester og løsninger er: Kontormøbler – Kontormaskiner – Kopitjenester.

Bedriften er en betydelig leverandør til regionens industri, private og offentlige kontorer, institusjoner og skoler.

Kopitjenestene (skanning og utskrift mm.) og tegningshåndteringsløsninger leveres over hele landet.

Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Grønt punkt Norge. Inventum RTD har hele 400 m2 utstillingsplass i sine lokaler i 1. etasje i Rundingen.

 

ISS Facility Services AS, avd. Mo i Rana

ISS Facility Services AS avd. Mo i Rana leverer tjenester til offentlig og privat sektor innen kontorstøtte, renhold, catering og eiendom. ISS leverer tjenestene enkeltvis eller samlet i en facility serviceløsning.

 

iTet AS, Avdeling Helgeland

iTet AS er leverandør av konsulent-, utviklings- og driftstjenester innenfor IKT. I tillegg er vi  totalleverandør av programvare, lisenser og IKT-utstyr. iTet AS har kontorer i hele landet og er Microsoft-huset i Nord-Norge

 

KIS Nord AS      

KIS – Kran og Industri Service – arbeider med kraner og løfteutstyr. Virksomhetsområdet omfatter salg, service, vedlikehold og modernisering. KIS-gruppen har avdelinger over hele Norge. Selskapet er norsk representant for DEMAnor (Demag) og Certex.

Avdelingen i Mo i Rana utfører oppdrag over hele Nord-Norge, og den har underavdelinger i Mosjøen.

 

Konecranes AS

Konecranes AS er en del av KCI Konecranes International som er en av verdens ledende leverandører av elektrisk drevne taljer, industrikraner, modernisering og vedlikehold av løfteinnretninger, samt størst i verden på service. Service og salg av porter er også med i konseptet. For Konecranes AS avd. Mo er markedet i Nord-Norge.

 

 

 

MiljøEnergi Nordland AS

MiljøEnergi Nordland AS påtar seg produksjonsberegninger og prosjektering av småkraftverk. Kan vurdere hydrologi i kraftverkets nedslagsfelt og beregne produksjon over hele året, samt dimensjonere småkraftverk teknisk. MiljøEnergi Nordland AS er et heleid datterselskap av MiljøKraft Nordland AS, sammen med Miljøkraft Hattfjelldal AS og Miljøkraft Industri AS.

 

Miljøkraft Nordland AS      

Miljøkraft Nordland AS er morselskap for de fem datterselskapene MiljøEnergi Nordland AS, Miljøkraft Industri AS, Ørtvatn Kraftverk AS, Leiråga Kraftverk AS og Miljøkraft Hattfjelldal AS.

 

Miljøteknikk Terrateam AS       

Miljøteknikk Terrateam AS håndterer forurensede masser, produksjonsavfall og farlig avfall, deriblant filterstøv fra renseanlegg. Behandlingsmetodene er stabilisering, pelletisering, granulering, resirkulering, biologisk behandling og deponering.

Bedriften har eget laboratorium og driver et behandlingsanlegg. Leier deponier av Mofjellet Berghaller. Har konsesjon for å behandle opptil 70 000 tonn tungmetallforurenset masse og opptil 40 000 tonn oljeforurenset masse per år.

Miljøteknikk Terrateam AS har også sugebiler for industrirenovasjon, samt andre oppdrag.

 

Minar 

Stiftelsen MINAR er et kompetansesenter for veiledning og voksenopplæring. Dataopplæring på ulike fagområder og nivå. Arrangerer i samarbeid med MIP statlig delfinansierte kompetanseprogrammer (BKA) for bedrifter i Mo industripark og for andre virksomheter. Minar er testsenter for bl.a. Datakortet og båtførerprøven.

 

MIP Regnskapsservice AS

MIP Regnskapsservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap og et av datterselskapene til Mo Industripark AS. Selskapet har ingen fast ansatte, men har seks innleide personer tilknyttet driften, og leverer komplette løsninger for sine kunder. MIP Regnskapsservice AS er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF).

 

Miras Grotnes AS

Miras Grotnes AS er en internasjonal spesialist på bearbeiding av tykke stålplater. Stålskjæresenteret skjærer platetykkelser opp til 1500 mm, har godkjente sveiseprosedyrer opp til 500 mm og rundvalsekapasitet opp til 150 mm. Miras Grotnes er kjent for kort leveringstid på «skreddersøm» av høy kvalitet; derfor legger selskapet stor vekt på produksjonsteknologi og kvalitetssikring. Oppdragsgiverne er i hovedsak kravstore kunder innen offshorenæringen, men også skips- og mekanisk industri.

 

Miras Hydraulikk AS

Miras Hydraulikk består av 2 avdelinger: Miras Hydraulikk og Miras Multirør.

Miras Hydraulikk er landsdelens fremste spesialister på hydraulikk og pneumatikk, og Miras Multirør er en komplett leverandør innenfor industrirørlegging. Selskapets erfarne fagfolk utfører tjenester for oppdragsgivere i hele Nord-Norge.

 

Miras Industripartner AS

Miras Industripartner AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen vedlikehold rettet mot kraft/energi, prosess/mineral og olje/gass. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana med avdeling i Sandnessjøen.

Gjennom å fokusere på faget vedlikehold vil vi etablere nært samarbeid med kundene for å redusere kostnader og øke oppetid. Særlig innen områder hvor vi har spisskompetanse skal vi etablere samarbeid som gir verdi for kunden.

 

Mo Fjernvarme AS        

Mo Fjernvarme AS er et fjernvarmeselskap med en årlig produksjon på 75-85 GWh. Selskapet driver gjenvinning av overskuddsenergi i Mo Industripark, distribusjon og markedsføring/salg av fjernvarme til kunder i Mo i Rana.

 

Mo Industripark AS (MIP AS)

Hovedoppgaven til MIP AS er å drive og utvikle eiendommer, infrastruktur og utstyr slik at det blir kostnadseffektivt for selskapene som er etablert i industriparken. De viktigste områdene er kraftnett, kraftproduksjon, bygg, veier, tomteutvikling, vannforsyning, deponier, kai og transportsystemer, produksjon og distribusjon av gasser, telefoni, post og fiber, sikkerhet, og administrative tjenester inkl. markedsføring av industriparken.

 

Mo Industritransport AS    

Selskapet utfører spesialtransport med tyngre kjøretøyer. Kundene er bedrifter i industriparken.

 

Mo Losse og Lastekontor

Mo Losse og Lastekontor tilbyr losse- og lastetjenester på skip, samt kompletterende aktivitet på kaidekket. Mo Losse og Lastekontor utfører jobber på alle de tre store kaianleggene i Rana, og 90 prosent av virksomheten er ved Rana Industriterminal.

 

Mo Veiservice AS

Mo Veiservice AS er en moderne døgnåpen Best-Stasjon, med komplette tilbud, inklusive bilverksted som utfører EU-Kontroll, service og reparasjoner, samt bilgummi- /dekkverksted, dekkhotell, og et avansert vaskeanlegg. Butikken har bredt vareutvalg, samt Grillkjøkken.

Mo Veiservice AS er den eneste bensinstasjonen i Rana som holder åpent hele døgnet, hele året.

 

Mofjellet Berghaller AS       

Selskapet leier de nedlagte gruvegangene i Mofjellet av Nærings- og fiskeridepartementet. Til sammen forvalter selskapet ca. 2,5 millioner kubikkmeter berghaller, som leies videre ut til deponering av behandlede forurensede masser og andre miljøformål. Mofjellet Berghaller AS eies av en del entreprenør- og industriselskap i Rana.

 

 

Momek Group AS

Momek Group er Nord-Norges største totalleverandører til industrien, on- og offshore.

Vi har etablert oss som et av de største verkstedmiljøene i Nord-Norge og skal vinne frem i fremtidens konkurranse som en handlekraftig, smidig og ansvarsfull partner for våre kunder. Vi er et ambisiøst selskap og har satt oss høye mål for vår virksomhet. Når vi hevder oss i konkurransen, er vi opptatt av å gjøre det på en riktig måte. Vi ønsker å være et selskap preget av handlekraftige mennesker som alltid finner en løsning for våre kunder.

I konsernet inngårselskapene, Momek AS, Momek Group AS, Momek Fabrication AS, Momek Services AS, Momek Building AS, Momek Civil AS, Momek Lithouse AS, Solidimo AS, Dalmo Holding AS.

 

Bedrifter i Momek Group AS, Divisjon Fabrikasjon:

Momek Fabrication AS

 

Bedrifter i Momek Group AS, Divisjon Vedlikehold og Modifikasjon (V&M):

Momek Services AS

 

Bedrifter i Momek Group AS, Divisjon Bygg:

Momek Building AS, Momek Civil AS og Momek Lithhouse AS

 

Bedrifter i Momek Group AS:

Momek AS, Dalmo Holding AS og Solidimo AS

 

MoTest AS        

MoTest AS er totalleverandør av NDT-tjenester og kvalitetsverifikasjoner til verkstedindustrien. De ansatte har nordtestsertifikater på samtlige NDT-testmetoder og er godkjente sveiseinspektører og har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid. MoTest AS foretar sertifisering av sveiser og oppfølging av sveisesertifikat i samarbeid med Det norske Veritas. Markedet er hovedsaklig verkstedindustrien i Nordland, men firmaet tar også oppdrag nasjonalt og på kontinentalsokkelen. MoTest AS eies 100% av nåværende og tidligere ansatte.

 

Multiconsult AS – Avdelingskontor Mo i Rana

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Vår samlede kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel, energi og miljø.

Vår verdi som leverandør, partner og samfunnsaktør skapes hver dag av de 1550 menneskene som tilsammen utgjør Multiconsult.

I Mo i Rana har Multiconsult 2 medarbeidere. Disse medarbeiderne har kompetanse innenfor geoteknikk, samt samferdsel og vegplanlegging. Gjennom Multiconsultsystemet kan vi bidra til å finne medarbeidere med annen kompetanse ved en av våre andre kontorer, slik at vi er i stand til å påta oss oppgaver innenfor alle fagfelt i Multiconsults forretningsområder.

 

Nilsson AS, avd. Industrirør       

Industrirør med sine 8 ansatte er en underavdeling til Nilsson Mo AS som i dag har ca. 35 ansatte. Industrirør tilbyr tjenester innenfor industrirørlegging, byggrørlegging, sertifiserte sveisere, plastsveising, og Sanitær-varme-sprinkler-trykkluft-kjøle-gass-dampanlegg. Nilsson Mo AS har blitt FG-godkjent for sprinkler og FG-godkjent varmepumpe leverandør. Bedriften har lang og bred erfaring innen oppdrettsanlegg.

 

Norconsult AS          

Kontoret på Mo driver med rådgivende ingeniørtjenester innenfor byggeteknikk, industri, samferdsel, VA, elektroteknikk, VVS, energi- og prosessteknikk og miljø, prosjekt og byggeledelse. De viktigste kundene for kontoret er offentlige og private byggherrer, byggebransjen og industrien på Helgeland.

 

Nordland sivilforsvarsdistrikt  

Nordland sivilforsvarsdistrikt har lager i industriparken.

 

Norut Narvik (Northern Research Institute Narvik AS), avd. Mo i Rana

Norut Narvik er et forskningsinstitutt som løser utfordringer og leverer tjenester av høy kvalitet. Norut Narvik har tilhørighet i Narvik og er en del av Norut-konsernet.

Instituttet har 28 ansatte med bachelor-, master- eller doktorgradsutdanning, og har sin spisskompetanse innenfor fagområdene: Fornybar energi, Kaldt klima-teknologi, Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi, Bioteknologi og Mineraler og prosessteknologi.

Norut Narvik eies av Norut Tromsø og Høgskolen i Narvik.

 

Norwegian Refractory Company AS      

Selskapet produserer forskjellige typer ildfaste monolittiske materialer til en rekke applikasjonsområder. Alle produkter baserer seg på resirkulerte ildfaste restmaterialer.

 

NRK Lisensavdelingen       

NRK Lisensavdelingen skal sikre og utvide NRKs inntektsgrunnlag. Lisensinntektene utgjør om lag 97 prosent av NRKs totale inntekter.

 

NRK Nordland 

Lokalkontor for NRK med Helgeland som dekningsområde. Kontoret produserer nyheter og magasininnslag for NRK radio- og fjernsyn. NRK tar gjerne imot tips på tipstelefon 959 91 111.

 

NRK Publikumsservice       

Informasjonsavdeling som besvarer eller formidler svar på henvendelser som kommer til NRK om blant annet programinnhold, repriser og musikk i NRKs programmer. Avdelingen selger også kopier av radio- og TV-program til privat bruk, er brukerstøtte for alle NRKs nett-tjenester, samt betjener NRKs hovedsentralbord.

 

OpusCapita AS

OpusCapita AS har fokus på elektronisk dokumentbehandling / arkiv. Dette omfatter skanning, tolking, korreksjonsbehandling samt brukerstøtte. Markedet er både regionalt og nasjonalt. Største satsingsområdet er løsninger innenfor behandling av leverandørfaktura, skanning av inngående post samt dokumenter til arkivløsninger. Etter datafangst av informasjon distribueres billedfiler og datafiler til kundens aktuelle systemer.

 

Rana Industriterminal AS

Rana Industriterminal AS driver kaianlegget ved Mo Industripark. Bedriften er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS, og tilbyr tjenester innen lossing, lasting og mellomlagring av råvarer og ferdigprodukter for prosess- og serviceindustri. De største kundene befinner seg i Mo Industripark.

 

Ranfjord Fiskeprodukter AS

Ranfjord Fiskeprodukter AS produserer 5,5 mill. smolt i året.

 

Resultat AS

Autorisert regnskapsførerselskap for kunder fra næringsliv, frivillige organisasjoner og stiftelser i Ranaregionen.

 

Sandberg Ildfast AS

Bedriften tilbyr prefabrikata av ildfaststein og ildfastseksjoner til smelteverksindustrien i Norden. Den utfører også alt av ildfastinstallasjoner, samt selger Ceramite-produkter (ildfastelementer med ekstra høy slitasje for kalde og varme applikasjoner).

 

Sandberg Produkter AS              

Bedriften tilbyr rehabilitering av piper og asbestsanering, samt salg av verktøy og utstyr til entreprenørbedrifter. De selger også ildfastverktøy til smelteverk.

 

SHAK Eiendom AS

Eiendomsselskap som driver med utvikling og drift av bolig- og forretningseiendommer, samt annen virksomhet i tilknytning til dette. SHAK Eiendom AS eier seksjon 3 i Rundingen som leies ut til stein hamre arkitektkontor as. Av nye prosjekter kan nevnes at vi nå selger tomter for eneboliger på «Utsikten», Ballstad, og etter hvert sjøhus i samme område i Lofoten.

 

Siemens AS, Industry Sector

Avdeling Engineering & Service

Avdelingen tilhører Siemens AS, Industry Sector, og leverer produkter og tjenester innenfor energi- og automatiseringsteknikk, med spesiell kompetanse på kontrollsystem, engineering, prosjektledelse, motorstyring, instrumentering, veiing, kamerasystem, kalibrering og service/vedlikehold.

 

Sintef Molab AS

Sintef Molab as er et flerfaglig laboratorium som arbeider innenfor fagområdene analytisk kjemi, materialteknologi og miljøovervåkingog -rådgivning. Vi betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning.

Sintef Molabs kvalitetssikringssystem tilfredsstiller NS-EN-ISO/IEC-17025, og vi er akkreditert innen alle våre virksomhetsområder. Sintef Molabs miljøstyringssystem tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2004.

Sintef Molabs hovedlaboratorier er lokalisert i Mo i Rana. Selskapet har også laboratorier i Oslo, Porsgrunn og Glomfjord.

 

 

SMA Mineral AS

SMA Mineral AS eies av SMA Mineral AB. Hovedproduktene er brent kalk og dolomitt, markedet er hovedsakelig stål- og ferrolegeringsindustrien i Norge og Sverige, og i tillegg leverer bedriften en del mineralprodukter til det norske markedet.

 

Solidimo AS

Solidimo AS driver utleie av arbeidskraft, hovedsakelig innenfor verkstedteknisk sektor. Formidlet arbeidsstokk varierer vanligvis fra 50 til 150.

 

stein hamre arkitektkontor as (sha as)       

Arkitektkontoret tilbyr arkitekttjenester, planarbeid og prosjekteringsledelse. Vi tegner alt fra enkle skisser for små bygg og private boliger til omfattende prosjektering for komplekse bygg, og flotte 3D modeller. Vi har fokus pågode og helhetlige løsninger sammen med kvalitet- og kostnadsvurderinger, universell utforming og miljø – alt tilpasset den enkelte kundes ønske og behov.

 

TESS Rana AS    

Tess Rana AS er industrileverandør av slanger, vernesko og klær, verneutstyr, verktøy, elektroverktøy, oljeprodukter etc. Markedet omfatter i hovedsak Helgeland og Salten. Tess Rana er også forhandler av AGA-gasser, SKF-lager og Kemppi Sveisemaskiner. Tess Rana har serviceverksted for sveis- og elektroverktøy. TESS er lokalisert i hovedlageret.

 

T.T. Kran og industrielt vedlikehold AS

Selskapet er en sertifisert sakkyndig bedrift for periodisk kontroll av løfteutstyr og løfteredskaper av de aller fleste klasser gjennom Asas, samt at de er Achilles- og Startbank-kvalifisert.

Selskapet tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet fra en stab av mekanikere, sveisere og kranmekanikere og inspektører. De er leverandør av kraner og utstyr fra blant annet Kühnezug samt Mohr, og har samarbeid med flere andre leverandører og importører i Norge.

 

Villy Høgås AS 

Spesialfirma i tungtransport og spesialtransport. Bedriften disponerer anleggsmaskiner og mobilkraner opp til 400 tonn, samt har liftutleie og utfører mekaniske reparasjoner og vedlikehold. Bedriften har offentlige og private kunder over hele landet.

 

Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS

I Mo Industripark har selskapet et knuseverk som bearbeider slagg fra Glencore Manganese Norway AS. Slaggen benyttes til oppfyllingsformål, blant annet i veianlegg, rør og dreneringsgrøfter, ved bygg, med mer.

To ansatte på knuseverket. Formann: Trond Pedersen.

Bedriften driver ellers med allsidig anleggsarbeid som rivingsarbeider, veibygging, vann, kloakk og overvannssystemer, sprengningsarbeid, tunnel- og sikringsarbeider samt rehabilitering og bygging av kraftstasjoner etc.

 

Østbø AS, avd Rana

Bedriften er totalleverandør av renovasjonstjenester i Rana og på Helgeland.

Østbø leverer: Tank- og sugebiltjenester, containerutleie, renovasjonsløsninger, direktemottak av avfall, kildesortering og behandling av alle typer avfall, mottak av farlig avfall og EE-avfal

Hvordan besøke industriparken?

besok

Er du en leverandør eller en gjestearbeider som skal til Mo Industripark? Mo Industripark er et lukket industriområde med adgangskontroll basert på portvakttjeneste på dagtid i hovedporten. Utenom dagtid fjernovervåkes alle porter.

For andre som er nysgjerrige på virksomheten ved bedriftene i industriparken, så  kan MIP Info på forespørsel gjennomføre omvisning. I hovedsak skjer dette for grupper som har et felles formål med besøket, enten det gjelder elever, studenter, leverandører, kunder eller beslutningstakere innenfor næringsliv eller offentlig forvaltning. Ta da kontakt med informasjonssjefen i Mo Industripark AS (klikk på menyvalg Kontakt oss).

Slik finner du frem til bedriftene i Mo IndustriparkSikkerhetsrutiner og adgangskontroll i Mo Industripark

Karrieremuligheter

Karriere

Bedriftene i Mo Industripark er ofte på utkikk etter nye medarbeidere.

Kunnskapsparken har traineeordning for deg med utdanning på master- eller bachelornivå. Les mer her.

Gjennom de siste årene har alle elevene i 9. klasse i Rana, Hemnes og Nesna besøkt industriparken for omvisning og informasjon.

Her har vi laget en temaside hvor vi forteller om ulike arbeidsoppgaver i Mo Industripark.

Se ulike arbeidsoppgaver i Mo Industripark

Miljø i industriparken

Miljo

I løpet av årene etter omstillingen av Norsk Jernverk AS fra 1988 til 1992, har de store prosessbedriftene og Mo Industripark AS investert mer enn 700 millioner kroner i tiltak for det ytre miljøet. Dette er forbedring av produksjonsprosesser, renseanlegg, opprydding i eldre deponier, asfaltering av lagringsplasser, beplantning og andre miljøtiltak. Det har bidratt til betydelige miljøforbedringer.

Se mer om miljø

Etablering

Aktuelle industriområder:

eka

Det tidligere natriumklorat fabrikken Eka Chemicals er tilgjengelig for ulike typer prosessindustri.

Hva er industriparkkonseptet?

Industriparkkonseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og helt om sin forretningsidé, mens det praktiske i hovedsak allerede er tilrettelagt. I umiddelbar nærhet finnes det firma som tilbyr tjenester som vedlikehold, IKT, energi, engineering, logistikk, regnskap, renhold, arkitektur, byggtekniske løsninger og mye mer. Det er en klar økonomisk fordel å dele på felles infrastruktur og tjenester.

Samtidig er det fri konkurranse og hver bedrift står fritt til å velge de samarbeidspartnere de ønsker. Dette gir en sunn og effektiv driftsform, der både leverandører og kunder har mulighet til gunstig utvikling av egen virksomhet. Samtidig er noen oppdrag så store eller mangfoldige at de bare kan løses sammen med andre. I industriparken skjer dette blant annet gjennom felles anbud, nettverksamarbeid eller leverandør-utvikling.

Adminstrasjonen

mip

Det er fortsatt plass til flere bedrifter i industriparken, og som infrastrukturselskap kan Mo Industripark AS skreddersy gode løsninger for produksjons- og kontorlokaler for nær sagt ethvert behov. Alle henvendelser om nyetablering skjer til:

Terje Lillebjerka

Driftsdirektør

75 13 64 97

908 23 497

terje.lillebjerka@mip.no

Inkubator Helgeland AS

inkub

Inkubator Helgeland skal bidra til å skape nye lønnsomme vekstbedrifter og økt verdiskaping på Helgeland gjennom innovasjon og inkubasjon. De kan bidra med rådgivning, kontorplass, finansiering og nettverk innen både innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparatet, FOU og finansiering. Satsingsområder er bergverk, metall/legringer, olje/gass, verkstedindustri, ny/ fornybar energi, miljøteknologi og IKT.

Se nettside

Rana Utviklingsselskap AS

RAnaIn

Rana Utviklingsselskap AS er kommunens fremste verktøy innen nærings- og etableringsspørsmål. De tilbyr gratis veiledning til etablerere i en oppstartsperiode.

De har også et etablerersenter for grundere i oppstartsfasen.

Se nettside

Stolt industrihistorie

Den sagnomsuste predikanten Hans Nielsen Hauge var i 1803 på reise i Rana og øynet store økonomiske muligheter i distriktet: ”I Nord-Ranen ble jeg også bekjendt med en jernmalmgrube og ikke langt derfra et beleiligt vannfall samt en betydelig skog på flere mils strekning. Her synes det meg med tiden være gjørligt at anlægge jernverk.”

150 år etter ble dette en virkelighet. Etter andre verdenskrig vedtok Stortinget å bygge et jernverk i Mo i Rana. Det var ikke betraktet som et lønnsomt prosjekt i bedriftsøkonomisk forstand, men ble opprettet av samfunnsøkonomiske hensyn – for å gjøre Norge mer selvforsynt med stål.

19. april 1955 var anlegget klart og stålovn 2 tappet for første gang. Gjennom opp- og nedturer leverte verket fra 1955 til 1989 23 millioner tonn jernslig, 12 millioner tonn råjern og 18 millioner tonn stål.

På slutten av 1980-tallet ble Norsk Jernverk AS omstilt og overtatt av private aktører.
I dag er det Mo Industripark AS som eier og står for driften av industriparken. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre parken som etableringssted.

Mo Industripark AS skal også arbeide for at industrien i Mo Industripark har best mulige rammebetingelser.

Et mangfold av bedrifter har bred aktivitet som skjer på bedriftsøkonomiske vilkår. Virksomheten i industriparken hadde sterk vekst fra omlag 2005 og frem til 2009, både med flere nye bedrifter og i eksisterende bedrifter. I tida etter finanskrisen (fra 2009) ble det nedgang for flere av bedriftene, og konsekvensene av finanskrisen og etterfølgende lavkonjunktur ble reduksjon i aktivitet og også i antall ansatte ved flere av bedriftene.

Etter omstillingen av jernverket er det etablert en rekke bedrifter med nye produkter. Et eksempel er Ranfjord Fiskeprodukter AS som produserer smolt ved bruk av overskuddsenergi fra prosessindustrien. Verkstedindustrien i Mo Industripark har hatt betydelig utvikling og vekst etter 2000, og de har i dag rimelig høy aktivitet og opplever positiv utvikling i markedet.

Ved smelteverkene til Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS er det også tilnærmet full virksomhet.

Les mer om historien til Ranaindustrien her