NØKKELTALL

108 bedrifter

(2015)

2340 arbeidsplasser

(2015)

7 milliarder omsetning

(2016)

5 milliarder export

(2016)

2600 dekar

(2017)

350 000 m² gulvflate

102 312 eies av Mo Industripark AS (2013)

1700 GWh distribuert energi

1,5 % av Norges totale energiforbruk (2016)

400 GWh gjenvunnet energi

=mer enn forbruket til 24.000 husstander (2016)

HVA ER INDUSTRIPARK-KONSEPTET?

Industripark-konseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og helt om sin forretningsidé, mens det praktiske i hovedsak allerede er tilrettelagt.

I umiddelbar nærhet finnes det firma som tilbyr tjenester som:

  • Vedlikehold og byggtekniske løsninger
  • IKT og Regnskap
  • Energi og Logistikk
  • Engineering og arkitektur
  • og mye mer.

Det er en klar økonomisk fordel å dele på felles infrastruktur og tjenester.

Samtidig er det fri konkurranse og hver bedrift står fritt til å velge de samarbeidspartnere de ønsker. Dette gir en sunn og effektiv driftsform, der både leverandører og kunder har mulighet til gunstig utvikling av egen virksomhet.

Samtidig er noen oppdrag så store eller mangfoldige at de bare kan løses sammen med andre. I industriparken skjer dette blant annet gjennom felles anbud, nettverksamarbeid eller leverandør-utvikling.

ETABLERING

mip

Det er fortsatt plass til flere bedrifter i industriparken. Mo Industripark AS kan som infrastrukturselskap skreddersy gode løsninger for produksjons- og kontorlokaler for nær sagt ethvert behov. Alle henvendelser om nyetablering skjer til:

Terje Lillebjerka
Driftsdirektør
75 13 64 97
908 23 497
terje.lillebjerka@mip.no

De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal.
Foto: Bjørn Leirvik

Kunnskapsparken Helgeland er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland.

Vi har et spesielt fokus på industri og bistår blant annet med forretningsutvikling, nyetablering, finansiering og tiltrekking av ny virksomhet.

ru

Rana Utviklingsselskap AS er kommunens fremste verktøy innen nærings- og etableringsspørsmål.

De tilbyr:

  • Gratis veiledning til etablerere i en oppstartsperiode.
  • Etablerersenter for gründere i oppstartsfasen.

Stolt industrihistorie

Den sagnomsuste predikanten Hans Nielsen Hauge var i 1803 på reise i Rana og øynet store økonomiske muligheter i distriktet; her kunne man bygge et jernverk. 150 år etter ble dette en virkelighet. Etter andre verdenskrig vedtok Stortinget å bygge et jernverk i Mo i Rana. Gjennom omstillingsevne og utvikling har dagens industri vokst frem.