Asfaltering ved Rana Industriterminal.

22 dekar med asfalt

9 juli, 2013 16:13 Del Del Del

Som ledd i klargjøring av arealene ved Rana Industriterminal for Wasco Coatings Norway AS er det asfaltert hele 22 dekar (22.000 kvadratmeter). Dette er i hovedsak nye lagringsområder for ferdigprodukter fra Celsa Armeringsstål AS, som skal mellomlagres før utskiping, i og med at Wasco overtar dagens lagringsområde øst for det tidligere kamstållageret (det grønne bygget på Rana Industriterminal). Det er på dette tidligere lagringsområdet der Wasco skal ha sitt herdeanlegg.

I tillegg er det lagt asfalt for den nye veitrasseen fram til sørenden av kaia.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 4, 2013. Klikk her: GSnr4_2013s7

Del Del Del