Hovedtema i Gule Sider nr. 1 i 2014 er ringvirkninger av Aasta Hansteen-utbyggingen.

Aasta Hansteen-ringvirkninger

12 mars, 2014 12:33 Del Del Del

Aasta Hansteen-utbyggingen hittil har gitt 200 millioner kroner i ringvirkning i form av oppdrag for nordnorske leverandører. Planen er at det skal gi minst 450 mill. kroner i ringvirkninger, og Statoil mener det er god mulighet for mer. Leveranser fra virksomhet i Mo Industripark utgjør en stor del av ringvirkningene, og olje- og gassvirksomheten kan føre til enda høyere aktivitet. Hovedtema i denne utgaven av Gule Sider er ringvirkningene fra Aasta Hansteen-utbyggingen. Les mer om Aasta Hansteen-seminaret i Mo Industripark 13. februar i artiklene på side 16-18

Del Del Del